Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Історія

Описание: Д.И.Менделеев     ДП «Харківстандартметрологія» починає свою історію від Харківської повірочної палатки торгівельних мір та ваг, відкритої 8 жовтня 1901 р. у м. Харкові з ініціативи управляючого Головною Палатою мір та ваг Російської Імперії, видатного вченого-хіміка Д.І. Менделєєва, який присвятив останні 15 років свого життя метрології та створенню метрологічної служби країни. Діяльність Харківської повірочної палатки поширювалась на Харківську, Полтавську, Курську, а з 1906 р. і на Воронізьку губернії.
     З 1901 р., протягом двох десятиліть, діяльність Харківської повірочної палатки полягала, в основному, у повірці та тавруванні простих торгових мір і ваг, кількість яких з року в рік зростала. У палатці працювало лише три повірника, включаючи завідуючого палаткою.
     Визначним для становлення державної метрологічної системи УРСР стало прийняття 30 серпня 1922 року Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом "Положення про Українську Головну палату мір та ваг і її місцеві органи", що заснувало діяльність центрального науково-технічного метрологічного закладу на базі Харківської повірочної палатки – Української Головної палати мір та ваг, яка, крім власне практичної метрології, а саме робіт з повірки, започатковує розвиток наукової метрології в УРСР. У її підпорядкування увійшли повірочні палатки всіх регіонів України, при цьому керівник Харківської повірочної палатки мав статус заступника керівника з повірочної Описание: Письмо Менделеевачастини Української Головної Палати мір та ваг зі збереженням попередньої посади.
     Харківська повірочна палатка у 1931 р. була перетворена у Бюро стандартизації при планово-статистичному бюро Харківської міськради та в цьому ж році реорганізована у Харківське управління мір та ваг при
Центральному управлінні мір та ваг Всесоюзного комітету стандартизації.
     У 1936 році Харківське управління мір та ваг перейменовано у Харківський відділ мір та ваг і підпорядковано Народному Комісаріату внутрішніх справ (НКВС) в Харківської області.
     У 1938 році на базі Українського науково-дослідного інституту метрології і Харківського відділу мір та ваг був створений Харківський державний інститут мір та ваг, який у 1939 р. перейменований у Харківський державний інститут мір та вимірювальних приладів (ХДІМВП). Діяльність ХДІМВП була зосереджена у двох напрямках: наукові дослідження у галузі метрології та повірка вимірювальних приладів.
      До початку Великої Вітчизняної Війни зусилля ХДІМВП спрямовувались, насамперед, на підвищення значення вимірювань в країні в цілому і в Харківському регіоні зокрема. Війна поставила перед ХДІМВП нові завдання – надати оборонним підприємствам максимальну допомогу в налагодженні їх вимірювального господарства, яке в умовах воєнного часу набувало важливого значення. Для широкого розгортання виробництва військової техніки і боєприпасів, які виготовлялись за високими класами точності з метою забезпечення їх безумовної взаємозамінності, на значній кількості підприємств, що до війни мали невійськову спеціалізацію та випускали цивільну продукцію, ХДІМВП у найкоротші терміни організував на них метрологічне забезпечення вимірювального господарства на високотехнічному рівні, підготував необхідні кадри.Описание: http://www.hgcsms.kharkov.ua/img/2011-10-24/Pic4.jpg
      22 вересня 1941 р. ХДІМВП припинив свою діяльність і став готуватись до евакуації. Особливо цінне обладнання було відправлено до Томська, інше майно і матеріали, що евакуювати не вдалось, було знищено.
       ХДІМВП відновив свою діяльність 1 вересня 1943 р. після звільнення Харкова від німецько-фашистських загарбників.
У рік свого піввікового (з дня створення Харківської повірочної палатки) Ювілею, ХДІМВП повністю відновив свою роботу до довоєнного рівня.
Описание: D:Документы НТОИнформация о ЦентреМузей\_Исходные материалыстарые фотоГруппа инспекторов1.jpg      1967 р. ХДІМВП був перейменований у Харківський державний науково-дослідний інститут метрології (ХДНДІМ). Лабораторії, які здійснювали державну повірку і ревізію мір та вимірювальних приладів, контроль за дотриманням стандартів і технічних умов у промисловості, склали повірочну частину інституту. Наукові дослідження були зосереджені в трьох напрямах: механічних, теплових і електричних вимірювань.
     У 1979 р. з метою удосконалення структури метрологічної системи Держстандарту УРСР Управління державного нагляду ХДНДІМ, яке виконувало роботи з практичної метрології, у тому числі з повірки засобів вимірювальної техніки, було реорганізовано в окрему організацію – Харківський центр стандартизації та метрології (ХЦСМ).
    З 1 січня 1981 року в рамках реорганізації всієї системи Держстандарту СРСР та його управлінь в Харкові було створено науково-виробниче об'єднання (НВО) "Метрологія", до складу якого входили: ХДНДІМ, ХЦСМ, Спеціальне конструкторське бюро і Харківський дослідно-експериментальний завод “Еталон”. ХЦСМ мав подвійне підпорядкування – НВО «Метрологія» та безпосередньо Держстандарту СРСР.
Описание: D:Документы НТОИнформация о ЦентреМузей\_Исходные материалыстарые фото1948 г..jpg   28 грудня 1988 року ХЦСМ був виведений з підпорядкування НВО "Метрологія" і підпорядкований Українському Республіканському управлінню Держстандарту СРСР, яке         24 травня 1991 року Постановою Кабінету Міністрів УРСР було перетворено у Державний комітет УРСР з стандартизації, метрології та якості продукції.
     Проголошення Державної незалежності України 24 серпня 1991 року створило нові умови для подальшого розвитку діяльності ХЦСМ. Постановою Кабінету Міністрів України № 182 від 8 квітня 1992 року Державний комітет УРСР з стандартизації, метрології та якості продукції був перетворений в Державний комітет України з стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України), а  ХЦСМ отримав назву Харківський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації (ХДЦСМС).
     Згідно Указу Президента України від 1 жовтня 2002 року проведено реформування Держстандарту України, внаслідок якого він був перетворений у Державний Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) зі спеціальним статусом. Цим Указом закладено нові вимоги до реалізації державної політики у Описание: http://www.hgcsms.kharkov.ua/img/2011-10-24/Pic9.jpgсфері захисту прав споживачів, а також міжгалузевої координації та функціонального регулювання питань стандартизації, метрології, сертифікації та управління якістю.
     У грудні 2003 р. у склад ХДЦСМС було включене державне підприємство «Прилад», а центр був перейменований у Державне підприємство «Харківський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації», або скорочено ДП«Харківстандартметрологія».
     На початку 2004 р. Державне підприємство «Харківський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації» отримало сучасну назву – Державне підприємство «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».
У складі ДП «Харківстандартметрологія» 29 підрозділів, в тому числі 2 випробувальні лабораторії, акредитовані на компетентність Національним агентством з акредитації України.
Сьогодні в центрі працюють 365 чоловік, з них:
  • з повною вищою освітою 266 чол., базовою вищою 46;
  • кандидати наук 9 чол.;
  • аудитори в системі УкрСЕПРО 32 чол.;
  • аудитори з оцінки відповідності продукції за технічними регламентами 7 чол.
     3 грудня 2011 року ДП «Харківстандартметрологія» підпорядковане Міністерству економічного розвитку та торгівлі України.
     Науково-технічний потенціал ДП «Харківстандартметрологія» дозволяє на високому якісному рівні виконувати роботи, пов’язані з метрологією, стандартизацією та підтвердженням відповідності. Підрозділи  центру оснащені сучасним обладнанням та засобами вимірювальної техніки.
     На сьогодні ДП «Харківстандартметрологія» є провідним науково-виробничим центром України в галузі метрології, стандартизації та підтвердження відповідності.