Мінекономрозвитку України
Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Загальна інформація

ДП «Харківстандартметрологія» веде активну просвітницьку роботу серед громадськості щодо захисту прав споживачів, інформує через засоби масової інформації про результати моніторингу якості та безпечності продукції, що реалізується в регіоні.
Фахівці Центру надають інформаційно-методичну допомогу підприємствам і організаціям зі стандартизації, метрології, випробувань та сертифікації (оцінки відповідності) продукції, сертифікації систем управління.
ДП «Харківстандартметрологія» проводить семінари та конференції для підприємців, представників служб метрології, стандартизації та інших фахівців (конструкторів, технологів, керівників виробничих підрозділів).
З просвітницькою метою, під рубрикою «На допомогу підприємцям» Центром видаються брошури з питань технічного регулювання. 

Фінансовий звіт ДП "Харківстандартметрологія" за 1й квартал Форма №1
Звіт про рух грошових коштів ДП "Харківстандартметрологія" Форма №3
Звіт про власний капітал
 ДП "Харківстандартметрологія" Форма №4
Примітки до річної фінансової звітності ДП "Харківстандартметрологія" Форма №5