Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Сертифікація продукції, що випускається серійно, та партій продукції


Процедура сертифікації партій продукції
 
1. Оформлення заявки та подання комплекту документів на партію продукції.
    Комплект документів включає:
 • Документ щодо якості продукції (посвідчення, сертифікат якості виробника);
 • Контракт (договір) на постачання;
 • Товаро-транспортна накладна;
 • Рахунок-фактура (інвойс);
 • Сертифікат походження продукції;
 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для заявника).
Примітки:
           а)  Заявник подає оригінали рахунку-фактури з відміткою митниці про прибуття партії вантажу на митну територію, копії з оригіналу, завірені печаткою організації-заявника, та переклад документів, перерахованих вище, згідно з чинним в Україні законодавством про мови, завірені печаткою організації, що робила переклад (Оригінали документів повертаються заявнику);
           б)      Документ на продукцію включає відомості:
 • повне найменування продукції;
 • нормативний документ на продукцію, що заявлена на сертифікацію (для продукції вітчизняного виробництва);
 • найменування підприємства-виробника;
 • розмір партії;
 • сировинний склад продукції;
 • дату виготовлення партії продукції;
 • кінцевий (гарантійний) термін реалізації.
                     в) Рахунок-фактура включає повний перелік продукції в партії із вказуванням найменувань та кількості продукції.
2. Складання договірних документів на виконання робіт з сертифікації партії продукції.
3. Оплата замовником робіт, що будуть виконуватися.
4. Подання платіжних документів замовником:
 • 2 (два) примірники  акту здачі-приймання роботи (послуги)
 • 2 (два) договори на виконання робіт
 • Копія платіжного доручення
5. Відбір, ідентифікація продукції.
6. Випробування зразків продукції в акредитованій випробувальній лабораторії.
7. Аналіз отриманих результатів.
8. Оформлення сертифіката відповідності та копій на захищених бланках.
 
      Сертифікат відповідності на партію продукції видається тільки за умови позитивних результатів сертифікаційних випробувань та аналізу документації (в окремих випадках, залежно від виду продукції необхідна наявність висновку державної санітарно-епідемічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України).
      Випробування продукції проводяться переважно у власних лабораторіях ДП «Харківстандартметрологія» - ДВЦ «Електромаш» та ДВЛ харчової продукції та сільськогосподарської сировини (детальніше щодо сфери акредитації випробувальних лабораторій дивіться у розділі «Випробування»).

Процедура сертифікації продукції, що виробляється серійно
1. Подання комплекту документів на сертифікацію продукції, що виробляється серійно
1.1. Заявка з комплектом документів
1.2. Документ щодо якості продукції (посвідчення, сертифікат якості виробника)
Примітка 1. Документ щодо якості продукції повинен включати відомості щодо продукції:
 • повне найменування продукції;
 • нормативний документ на продукцію, що заявлена на сертифікацію;
 • найменування підприємства-виробника;
 • розмір партії;
 • сировинний склад продукції;
 • дату виготовлення партії продукції;
 • кінцевий (гарантійний) термін реалізації.
1.3. Обґрунтування безпеки продукції, що заявляється на сертифікацію  
Примітка 2. Обґрунтування повинно містити відомості щодо продукції:
 • копія дозволу на виробництво продукції;
 • короткий опис технологічного процесу виробництва продукції;
 • копія нормативного документу та технічного опису на продукцію, завірена печаткою виробника;
 • зразки маркування;
 • відомості щодо контролю показників безпеки готової продукції, сировини та матеріалів, а також показників технологічного процесу, що впливають на показники безпеки готової продукції:
 •  періодичність та схеми контролю;
 • відомості щодо організацій, що здійснюють контроль, в т.ч. власними силами, показників безпеки (наявність свідоцтв про атестацію/акредитацію, угод на проведення робіт тощо).
2. Експертиза представлених документів.
3. Рішення органу сертифікації за заявкою.
4. Складання договірних документів на виконання робіт з сертифікації продукції.
5. Оплата замовником робіт, що будуть виконуватися та подання платіжних документів замовником.
6. Проведення обстеження (атестації) виробництва.
7. Відбір, ідентифікація продукції.
8. Випробування зразків продукції в акредитованій випробувальній лабораторії.
9. Аналіз отриманих результатів:
- матеріалів експертизи документації;                              
    - протоколів випробувань, проведених з метою сертифікації;
    - матеріалів обстеження (атестації) виробництва;
10. Оформлення сертифіката відповідності та ліцензійної угоди.  
Сертифікат відповідності на продукцію, що випускається серійно, видається тільки за умови позитивних результатів сертифікаційних випробувань, обстеження (атестації виробництва), експертизи (в окремих випадках, залежно від виду продукції необхідна наявність висновку державної санітарно-епідемічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України).
Випробування продукції проводяться переважно у власних лабораторіях ДП «Харківстандартметрологія» - ДВЦ «Електромаш» та ДВЛ харчової продукції та сільськогосподарської сировини (детальніше щодо сфери акредитації випробувальних лабораторій дивіться у розділі «Випробування»).
При позитивних результатах сертифікації продукції орган сертифікації продукції складає ліцензійну угоду із заявником на право використання сертифікату та національного знаку відповідності.
11. Технічний нагляд за стабільністю виробництва сертифікованої продукції.
Технічний нагляд проводиться органом сертифікації згідно з умовами ліцензійної угоди та графіку проведення технічних наглядів.

Контакти

Відділ оцінки відповідності промислової продукції (ВОВПП)
тел. (057)756 - 37-84, 756-38-09, 700-40-71
м. Харків, вул. Мироносицька, 38.
E-mail: 120@mtl.kharkov.ua, 140@mtl.kharkov.ua, 090@mtl.kharkov.ua

Відділ сертифікації продукції легкої, харчової промисловості та послуг
тел. (057) 706-12-93, 714-35-70;
м. Харків, вул. Пушкінська, 49/51.

Державний випробувальний центр з оцінки відповідності продукції «Електромаш»
тел. (057) 756-37-60, 700-40-74;
м. Харків, вул. Мироносицька, 40.

Державна випробувальна лабораторія харчової та с/г продукції
тел. (057) 714-14-29, 714-35-61;
м. Харків, вул. Пушкінська, 49/51.