Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Технічний аудит

На цей час набули чинності Закони України:

 • «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»
  (від 02.12.2010 р. №2735-VI);
 • «Про загальну безпеку нехарчової продукції» (від 02.12.2010 р. №2736-VI);
 • «Про відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок дефекту в продукції» 
  (від 19.05.2011р. №3390- VI).

За станом на 01.01.2012 р. в Україні прийняті 40 технічних регламентів на різні групи продукції, такі як:

 • «Безпека машин і механізмів»;
 • «Безпека низьковольтного обладнання» та ін.

Зазначеними законодавчими актами та Технічними регламентами встановлюються вимоги до виробників і постачальників продукції, такі як:
            Виробник повинен розробити й зберігати комплект технічної документації на продукцію.
            Технічна документація повинна охоплювати всі стадії проектування, виробництва й застосування продукції та давати можливість оцінити її відповідність вимогам технічних регламентів. Зміст технічної документації встановлюється згідно з вимогами регламенту для конкретної продукції.
У загальному вигляді технічна документація повинна містити:

 • Загальний опис продукції;
 • Конструкцію, робочі креслення, схеми елементів, блоків, ланцюгів тощо;
 • Записи й пояснення до креслень, схем, щодо функціонування продукції;
 • Список стандартів з офіційно опублікованого Переліку та опису рішень, прийнятих на виконання вимог регламенту, якщо стандарти не використовувалися;
 • Результати проектних розрахунків;
 • Звіти (протоколи) про випробування;
 • Декларацію про відповідність продукції.

Крім того, для виробників установлюються обов'язкові вимоги відносно:

 • Маркування продукції знаком відповідності;
 • Інформування споживачів (користувачів) про ризики, які може нести його продукція;
 • Запобігання ризикам, у тому числі вилучення продукції з обігу і т.д.

 З 01.03.2012 р. почне функціонувати державний ринковий нагляд, основна мета якого – забезпечення відповідності продукції установленим вимогам у Технічних регламентах і забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.
Розуміючи важливість установлених вимог у сфері технічного регулювання й складності для багатьох підприємств в адаптації до цих вимог,
ДП «Харківстандартметрологія» як технічно-компетентне підприємство пропонує новий вид послуг«Технічний аудит підприємства».

Мета аудиту: 
Установити готовність підприємства до виконання вимог чинних законодавчих актів і нормативно-правових документів.

Зміст аудиту:
Технічний аудит має комплексний характер і за бажанням замовника може включати такі роботи:

 • Установлення переліку обов'язкових вимог до продукції, а саме:
  • чи підлягає вона сертифікації або оцінці відповідності вимогам технічних регламентів?
  • які регламенти поширюються на продукцію? і т.д.
 • Перевірка конструкторської й технологічної документації на відповідність установленим вимогам (у законах, технічних регламентах);
 • Повнота організації технічного контролю й випробувань продукції;
 • Метрологічне забезпечення виробництва продукції;
 • Правильність маркування продукції;
 • Повнота інформації для споживача (користувача) щодо ризиків, які може нести продукція;
 • Правильність оформлення декларації про відповідність та інше.

Таким чином, «Технічний аудит» є однією з найбільш ефективних форм підготовки підприємства до роботи в нових умовах. Підключаючи компетентних фахівців ДП «Харківстандартметрологія» виробник продукції має можливість одержати об'єктивну оцінку технічної підготовки виробництва на відповідність сучасним вимогам, установленим чинними нормативно-правовими документами в Україні.
            При цьому заощаджується час на консультації, з'ясування проблемних питань, не відволікаються власні фахівці й найголовніше – підприємство отримує надійного партнера в довгостроковій перспективі.

            За результатами «Технічного аудиту» ДП «Харківстандартметрологія» може запропонувати ряд послуг:

 1. Доопрацювати необхідний комплект технічної документації (розробка технічних умов; паспорт на продукцію, настанови з експлуатації та ін.)
 2. Актуалізувати фонд нормативних документів.
 3. Провести приймальні та сертифікаційні випробування.
 4. Підготовити підприємство до сертифікації й оцінки відповідності продукції.
 5. Розробити системи управління якістю (та інші системи управління за галузевою приналежністю).
 6. Реалізувати заходи щодо поліпшення метрологічного забезпечення.
 7. Розробити заходи щодо поліпшення технічного контролю якості та безпеки продукції.

З питань організації «Технічного аудиту» і умов його проведення звертатися за телефоном 719-20-35.

E-mail: 320@mtl.kharkov.ua