Мінекономрозвитку України
Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Реєстрація декларацій відповідності

Реєстрація декларацій про підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів здійснюється органом з оцінки відповідності ДП «Харківстандартметрологія» (далі - ООВ) на добровільній основі за бажанням заявників.
Декларація про відповідність продукції (далі – декларація) складається згідно з вимогами технічних регламентів, що стосуються відповідної продукції.
Декларація складається виробником або його уповноваженим представником, або постачальником, який відповідає за введення продукції в обіг в Україні. При цьому виробник або його уповноважений представник та постачальник мають бути резидентами України, які несуть повну відповідальність за відповідність продукції вимогам чинних в Україні технічних регламентів, що її стосуються.
Декларація складається стосовно конкретної продукції або групи однорідної продукції, до якої технічним регламентом встановлені єдині вимоги, на підставі технічної документації, що підтверджує її відповідність цим вимогам.
Склад технічної документації, яка є доказовою базою відповідності продукції вимогам технічного регламенту щодо відповідної продукції.
 Комплект підтверджувальних (доказових) документів в загальному випадкуможе включати:
 • загальний опис продукції (виробу);
 • конструкторську й технологічну документацію на продукцію;
 • нормативні документи, у яких установлені вимоги до продукції;
 • протоколи випробувань продукції, що були проведені в акредитованих випробувальних лабораторіях, з дотриманням періодичності випробувань, установлених нормативними документами;
 • протоколи приймальних, приймально-здавальних, періодичних і інших випробувань продукції, проведених заявником (за необхідності);
 • сертифікати відповідності та протоколи випробувань сировини, матеріалів, комплектувальних виробів (за наявності);
 • сертифікати на систему управління якістю (за наявності);
 • іноземні сертифікати відповідності та протоколи випробувань на конкретну продукцію, при наявності в них підтвердження відповідності вимогам, що не суперечать встановленим у нормативних документах України;
 • сертифікати відповідності, видані в рамках систем оцінки (підтвердження) відповідності, до яких приєдналася Україна та з якими укладені відповідні угоди про взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності;
 • декларацію про відповідність (посвідчення або сертифікат якості) виробника продукції;
 • дозвільні документи на ввезення продукції на територію України (при необхідності).
Комплект доказових документів повинен надаватися для перевірки на вимогу ООВ при проведенні роботи з реєстру декларації.
З метою захисту виробника технічна документація, що надається до ООВ, повинна обмежуватися виключно інформацією, необхідною для оцінки відповідності.
Документація, подана Заявником, є конфіденційною у відповідності до законодавства України.
Порядок проведення робіт з добровільної реєстрації декларацій в загальному випадку містить:
 • подання та розгляд заяви на проведення реєстрації декларації;
 • ознайомлення заявника з його правами і обов’язками;
 • укладання договору на проведення робіт з аналізу, експертизи документів та реєстрації декларації;
 • перевірка (експертиза) повноти підтверджувальних документів і правильності складеної декларації;
 • прийняття рішення щодо можливості внесення декларації до Реєстру ООВ.
При зміні нормативних документів, наведених у декларації, а також реорганізації заявника, необхідно складати нову декларацію з подальшою її реєстрацією на термін раніше зареєстрованої декларації, в яку вносяться зміни.
При цьому видані раніше декларації, в які вносяться зміни, скасовуються.

ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ПОВНОТИ ПІДТВЕРДНИХ ДОКУМЕНТІВ І ПРАВИЛЬНОСТІ СКЛАДЕНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ.
1. Для проведення добровільної реєстрації декларації заявник (виробник або уповноважений представник, або постачальник) подає до ООВ заявку з комплектом підтверджувальних документів, які є доказовою базою відповідності продукції вимогам технічного регламенту.
2. Заявка на проведення реєстрації декларації подається до виконавчого відділу ООВ, відповідального за проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам конкретного технічного регламенту.
Начальник відділу призначає фахівця (експерта), відповідального за проведення перевірки повноти підтверджувальних документів і правильності складеної декларації (проставляє на заяві відповідну резолюцію).
3. Експерт не пізніше 3 робочих днів після одержання заявки з підтверджувальними  документами проводить аналіз та експертизу комплекту документів щодо їх достатності для оцінки відповідності продукції вимогам технічного регламенту, а також перевіряє:
 • документи, що підтверджують правомочність заявника видавати декларацію (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи або постачальника (оригінал);
 • свідоцтво про реєстрацію юридичної особи або підприємця в Україні; ліцензія на право діяльності (при необхідності);
 • контракт, рахунок-фактура, накладна й інші товаросупроводжувальні документи (для імпортера);
 • повноту та правильність визначення нормативних документів, передбачених для оцінки відповідності конкретної продукції;
 • повноту та правильність підтверджувальних документів відносно умов виробництва продукції;
 • повноту та правильність заповнення декларації.
4. По закінченню перевірки та аналізу наданих документів, експерт складає рішення щодо можливості (або неможливості) реєстрації декларації про відповідність та за наявності позитивного рішення щодо заявки вносить відомості про реєстрацію об'єкта до бази даних (реєстру) ООВ декларацій про відповідність , яка автоматично присвоює декларації обліковий номер.
5. У разі отримання негативних результатів експертизи наданого комплекту технічної документації ООВ готує рішення для заявника з вмотивованою відмовою.
6. На декларації відповідності виконавчий відділ з оцінки відповідності здійснює записи з наступними реквізитами:
 • номер та дата реєстрації декларації;
 • інформація про реєстратора декларації;
 • підпис керівника (заступника) ООВ, завірена печаткою ООВ;
 • печатка ООВ.