Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Системи управління якістю

ISO 9001: 2015, ДСТУ ISO 9001: 2015, ДСТУ EN ISO 9001: 2018

«Система управління якістю. Вимоги»

Цей стандарт установлює вимоги до системи управління якістю, якщо організація:

а) потребує показати свою здатність постійно надавати продукцію чи послуги, які задовольняють вимоги замовника та застосовні законодавчі та регламентувальні вимоги;
b) зорієнтована на підвищення задоволеності замовника через результативне застосовування системи, зокрема процесів її постійного поліпшування та забезпечування відповідності вимогам замовника та застосовним законодавчим і регламентувальним вимогам.

Система управління якістю - система управління, яка спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості.

Вигоди від впровадження системи управління якістю:

- відповідність вимогам європейської інтеграції та країн Митного союзу;
- підвищення результативності участі в тендерах;
- ефективне управління підприємством, в тому числі в області якості;
- зниження обсягу невідповідної продукції та відходів виробництва;
- підвищення рівня задоволеності замовників;
- підвищення престижу та авторитету підприємства;
- застосування в цілях реклами.

Крім того, після проведення процедури сертифікації системи управління якістю (ISO 9001: 2015, ДСТУ ISO 9001: 2015, ДСТУ EN ISO 9001: 2018), яка діє на Вашому підприємстві, наш орган з сертифікації готовий запропонувати Вам провести роботи з сертифікації продукції з видачею сертифіката відповідності на продукцію строком до п'яти років.
Роботи здійснюються згідно із затвердженим Порядком.

Дійсність сертифікату на систему управління якістю можна перевірити за тел. (057) 756 38 05, E-mail: 310@mtl.kharkov.ua

Наші координати:

Відділ управління якістю та навколишнім середовищем ДП «Харківстандартметрологія»
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, кімн. 302
тел./факс (057) 752-43-81,
тел./факс (057) 756-38-05
E-mail: 310@mtl.kharkov.ua
Начальник відділу - Рогов Михайло Феліксович