Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Системи екологічного керування

ДСТУ ISO 14001:2006

«Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування»

ДСТУ ISO 14001:2006 – стандарт установлює вимоги до системи екологічного керування, щоб дати змогу організації сформулювати і запровадити політику та встановити й досягти цілі, ураховуючи правові вимоги та інші вимоги, які організація зобов'язується виконувати, а також інформацію про суттєві екологічні аспекти. Він стосується тих визначених організацією екологічних аспектів, які вона може контролювати і на які вона може впливати. Стандарт не встановлює конкретних критеріїв екологічних характеристик.

Переваги, що отримує підприємство від впровадження та сертифікації системи екологічного керування (СЕК).

Розробка, впровадження і сертифікація системи екологічного керування на відповідність ДСТУ ISO 14001:2006, є об'єктивною необхідністю і забезпечить Вашому підприємству наступні переваги:

 • мінімізація впливу на навколишнє середовище;

 • зниження ризиків виникнення аварійних ситуацій;

 • максимальне ефективне використання ресурсів;

 • зменшення обсягів відходів;

 • демонстрація гарного корпоративного іміджу;

 • усунення екологічних бар'єрів і розширення ринків збуту;

 • підвищення довіри до підприємства з боку замовників, інвесторів і т.п.
  Роботи здійснюються згідно із затвердженим порядком.
  Дійсність сертифікату на систему екологічного управління можна перевірити за тел. (057) 756 38 05, E-mail: 310@mtl.kharkov.ua

Наші координати:

Відділ управління якістю та навколишнім середовищем ДП «Харківстандартметрологія»
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, кімн. 302
тел./факс (057) 752-43-81,
тел./факс (057) 756-38-05
E-mail: 310@mtl.kharkov.ua
Начальник відділу - Рогов Михайло Феліксович