Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Системи управління гігієною та безпекою праці

ДСТУ OHSAS 18001:2010

«Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги»

 

Стандарт ДСТУ OHSAS 18001:2010 визначає вимоги до системи управління гігієною та безпекою праці і може застосовуватися організаціями всіх типів і розмірів при різних географічних, культурних і соціальних умовах; може бути введений як частина інтегрованих систем менеджменту організації або автономно; орієнтований на безперервне удосконалення організацій, яке може використовуватися для доведення зацікавленим сторонам гарантій відповідності прийнятій політиці охорони праці та професійної безпеки.

Переваги, які отримує підприємство від впровадження тасертифікації системи управління гігієною та безпекою праці:

• зменшення людських втрат від нещасних випадків та захворювань;

• зменшення ймовірності судових витрат;
• зменшення прямих і непрямих витрат бізнесу;
• підвищення іміджу організації;
• підвищення довіри до підприємства з боку замовників, інвесторів і т.п.
• поліпшення морального клімату.

Роботи здійснюються згідно із затвердженим Порядком
Дійсність сертифікату на систему управління гігієною та безпекою праці можна перевірити за тел. (057) 756 38 05, E-mail: 310@mtl.kharkov.ua

Наші координати:

Відділ управління якістю та навколишнім середовищем ДП «Харківстандартметрологія»
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40
тел./факс (057) 752-43-81,
тел./факс (057) 756-38-05
E-mail: 310@mtl.kharkov.ua
Начальник відділу - Рогов Михайло Феліксович