Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Системи управління безпечністю харчових продуктів

УПРАВЛІННЯ  БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА
ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ НАССР

         Система аналізу небезпечних чинників і критичних точок контролю (у латинській абревіатурі - HACCP "Hazard Analysis and Critical Control Points" є науково-обгрунтованою системою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників. Система НАССР є єдиною системою забезпечення безпеки харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями.

        Концепція НАССР була розроблена в 60-х роках спільними зусиллями компанії Пілсбурі, Лабораторії збройних сил США і Національного управління з аеронавтики і космонавтики (NАSA) під час роботи над Американською Космічною Програмою. Ітогом стала розробка концепції НАССР, представлена компанією Пілсбурі у 1971 році на Першій Американській Національній Конференції з питань безпеки харчових продуктів.

        Всесвітня організація охорони здоров'я і Міжнародна комісія з мікробіологічних показників безпеки харчових продуктів схвалили використання системи НАССР.

         НАССР - це інструмент управління, що забезпечує більш структурований підхід до контролю ідентифікованих небезпечних чинників, у порівнянні з традиційними методами, такими як інспектування або контроль якості. Використання системи НАССР дозволяє перейти від випробування кінцевого продукту до розробки превентивних методів забезпечення безпеки харчової продукції.

        У більшості випадків ефективність системи НАССР залежить від групи експертів, які займаються розробкою системи, так званої групи НАССР. У групу, відповідальну за розробку системи НАССР, повинні входити спеціалісти різних галузей, таких, як: мікробіологія, хімія, технологія виробництва, забезпечення якості.

        При розробці системи НАССР, команда експертів використовує сім основоположних принципів. Такий підхід включає ідентифікацію й аналіз небезпечних чинників, пов'язаних із усіма етапами виробництва харчових продуктів, починаючи з приймання сировини і закінчуючи відвантаженням продукції кінцевому споживачу. Біологічні, хімічні і фізичні небезпечні чинники розглядаються з огляду їх впливу на безпеку продукту. У результаті аналізу небезпечних чинників визначаються Критичні Точки Контролю (КТК). Потім розробляються критичні межі для кожної КТК, а також процедури моніторингу і ведення записів. Ефективність системи НАССР залежить від процедур перевірки, застосовуваних для підтвердження того, що система працює.

ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР

        НАССР - це потужна система, що може застосовуватися до великого спектру простих і складних операцій. Вона використовується для забезпечення безпеки харчових продуктів протягом усього ланцюжка виробництва і реалізації харчового продукту. Для впровадження системи НАССР виробники повинні досліджувати не тільки їх власний продукт і методи виробництва, але також їм варто застосувати цю систему до постачальників сировини і допоміжних матеріалів, системи дистрибуції і роздрібної торгівлі.

        Переваг від використання системи НАССР багато. Нижче наведені найважливіші з них:

 • НАССР є систематичним підходом, що охоплює всі аспекти безпеки харчових продуктів, починаючи від вирощування, збору врожаю, закупівлі сировини і закінчуючи використанням кінцевим споживачем.

 • Використання НАССР перенесе акценти від випробування кінцевого продукту до використання превентивних методів забезпечення безпеки при виробництві і реалізації.

 • Правильно проведений аналіз небезпечних чинників дозволяє виявити приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу.

 • Зменшення втрат, пов'язаних із відкликанням продукції, штрафними санкціями і судовими позовами.

 • НАССР може інтегруватися в загальну систему менеджменту якості у відповідності зі стандартами серії ІSО 9000.

 • Міжнародні організації, такі як Комісія Соdех АІіmеntаrius, схвалили застосування НАССР як найбільш ефективний засіб попередження захворювань, що викликаються харчовими продуктами.

 • Застосування НАССР може бути корисним для підтвердження виконання законодавчих і нормативних вимог.

        З 1 липня 2003 року в Україне введен новий державний стандарт ДСТУ 4161-2003 "Системи управління безпечністю харчових продуктів", який базується на концепції НАССР. Цей стандарт може бути застосований як для впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів, так і для її сертифікації.

        Наказом № 185 від 25.08.04 р Держспоживстандарта затверджений "Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчовых продуктів". Цим же наказом ДП "Харківстандартметрологія" призначений органом з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів.

З 2008р ДП "Харківстандартметрологія" призначений органом з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів на відповідність міжнародному стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 «Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга.»

        Висока якість наших послуг гарантується, перш за все, компетентністтю наших аудиторів, які мають досвід робіт з підприємствами різних галузей харчової промисловості.

        Ми готові донести до Вас досвід передових підприємств та сучасні тенденції у сфері управління безпечністю харчових продуктів.

        Сектор HACCP відділу сертифікації систем управління проводить:

 • семінари-тренінги з розробки та впровадження систем НАССР

 • навчання з проведення внутрішніх аудитів систем управління безпечністю харчових продуктів

 • роботи з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ 4161-2003, ДСТУ ISO 22000:2007)

​По мірі формуванні збірних груп (від 5 осіб) або по замовленням підприємств впродовж року проводяться семінари на теми:

 • Вимоги ДСТУ 4161-2003 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги». Особливості впровадження принципів НАССР
 • Впровадження принципів НАССР.  Вимоги ДСТУ ISO 22000:2007 «Cистеми управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга»
 • Впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР.  Вимоги  ДСТУ ISO 22000:2007 та ISO/ТS 22002-1:2009
 • Вимоги  ДСТУ 4161-2003. Застосування  стандарту  ДСТУ ISO 19011:2012 при проведенні внутрішнього аудиту системи управління безпечністю харчових продуктів
 • Вимоги  ДСТУ ISO 22000:2007. Застосування  стандарту  ДСТУ ISO 19011:2012 при проведенні внутрішнього аудиту системи управління безпечністю харчових продуктів.
Заявки на участь у семінарах направляти по е-mail: 110@mtl.kharkov.ua або звертатися за телефоном (057) 719-20-47. 


FSSC 22000
 
FSSC 22000 - міжнародна схема сертифікації системи менеджменту безпечності харчових продуктів, вимоги якої базуються на міжнародному стандарті ISO 22000:2005, принципах HACCP і вимогах до програм-передумов, детально викладених в технічних умовах ISO/TS 22002-1:2009 .
FSSC 22000 - один з найбільш всеосяжних підходів до сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів для тих, хто залучений у процес виробництва харчових продуктів підприємств, які залучені до процесу виробництва харчових продуктів. Оскільки схема ґрунтується на стандарті ISO 22000, то він з легкістю інтегрується в інші системи менеджменту якості, такі як ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001 і дає можливість харчовим організаціям поліпшити якість продуктів харчування, а також забезпечити їхню безпечність.
FSSC 22000 дає організаціям можливість продемонструвати на міжнародному рівні, що вони мають комплексну систему управління, яка відповідає вимогам споживача і регуляторних органів щодо безпечності харчових продуктів.
 
 
IFS
 
Міжнародний стандарт виробництва харчових продуктів (IFS - International Food Standard) є загальним стандартом харчової безпечності з єдиною системою оцінки, що використовується для поділу на категорії та відбору постачальників. Він допомагає роздрібним продавцям забезпечувати харчову безпечність своєї продукції і проводити моніторинг рівня якості виробників брендової харчової продукції роздрібних продавців.
 
BRC
 
Всесвітній стандарт харчової безпеки BRC (British Retail Consortium - Британський консорціум підприємств роздрібної торгівлі) був створений для забезпечення дотримання постачальниками усіх встановлених норм і здатності підприємств роздрібної торгівлі гарантувати якість і безпечність продаваних ними харчових продуктів. Він використовується по всьому світу в якості системи норм, що дозволяють підприємствам роздрібної торгівлі та обробних галузей сприяти виробництву безпечних харчових продуктів та відбору надійних постачальників.
 
ДП «Харківстандартметрологія» пропонує послуги з підготовки компаній до сертифікації за стандартами FSSC 22000, IFS, BRC, в тому числі:
- методична допомога в розробці та впровадженні програм попередніх умов;
- навчання та тренінги для виробничого персоналу підприємства.
Роботи здійснюються згідно із затвердженим порядком.
Дійсність сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР можна перевірити за тел. (057) 756 38 05, E-mail: 310@mtl.kharkov.ua

Наші координати:
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, б.40, кім.303
тел./факс (057) 752-43-81,
тел./факс (057) 756-38-05
E-mail: 310@mtl.kharkov.ua
Начальник відділу - Рогов Михайло Феліксович