Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Системи управління безпечністю харчових продуктів

УПРАВЛІННЯ  БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА
ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ НАССР

         Система аналізу небезпечних чинників і критичних точок контролю (у латинській абревіатурі - HACCP "Hazard Analysis and Critical Control Points" є науково-обгрунтованою системою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників. Система НАССР є єдиною системою забезпечення безпеки харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями.

        Концепція НАССР була розроблена в 60-х роках спільними зусиллями компанії Пілсбурі, Лабораторії збройних сил США і Національного управління з аеронавтики і космонавтики (NАSA) під час роботи над Американською Космічною Програмою. Ітогом стала розробка концепції НАССР, представлена компанією Пілсбурі у 1971 році на Першій Американській Національній Конференції з питань безпеки харчових продуктів.

        Всесвітня організація охорони здоров'я і Міжнародна комісія з мікробіологічних показників безпеки харчових продуктів схвалили використання системи НАССР.

         НАССР - це інструмент управління, що забезпечує більш структурований підхід до контролю ідентифікованих небезпечних чинників, у порівнянні з традиційними методами, такими як інспектування або контроль якості. Використання системи НАССР дозволяє перейти від випробування кінцевого продукту до розробки превентивних методів забезпечення безпеки харчової продукції.

        У більшості випадків ефективність системи НАССР залежить від групи експертів, які займаються розробкою системи, так званої групи НАССР. У групу, відповідальну за розробку системи НАССР, повинні входити спеціалісти різних галузей, таких, як: мікробіологія, хімія, технологія виробництва, забезпечення якості.

        При розробці системи НАССР, команда експертів використовує сім основоположних принципів. Такий підхід включає ідентифікацію й аналіз небезпечних чинників, пов'язаних із усіма етапами виробництва харчових продуктів, починаючи з приймання сировини і закінчуючи відвантаженням продукції кінцевому споживачу. Біологічні, хімічні і фізичні небезпечні чинники розглядаються з огляду їх впливу на безпеку продукту. У результаті аналізу небезпечних чинників визначаються Критичні Точки Контролю (КТК). Потім визначаються критичні межі для кожної КТК, а також розробляються процедури моніторингу і ведення записів. Ефективність системи НАССР залежить від процедур перевірки, застосовуваних для підтвердження того, що система працює.

ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР

        НАССР - це потужна система, що може застосовуватися до великого спектру простих і складних операцій. Вона використовується для забезпечення безпеки харчових продуктів протягом усього ланцюжка виробництва і реалізації харчового продукту. Для впровадження системи НАССР виробники повинні досліджувати не тільки їх власний продукт і методи виробництва, але також їм варто застосувати цю систему до постачальників сировини і допоміжних матеріалів, системи дистрибуції і роздрібної торгівлі.

        Переваг від використання системи НАССР багато. Нижче наведені найважливіші з них:

 • НАССР є систематичним підходом, що охоплює всі аспекти безпеки харчових продуктів, починаючи від вирощування, збору врожаю, закупівлі сировини і закінчуючи використанням кінцевим споживачем.

 • Використання НАССР перенесе акценти від випробування кінцевого продукту до використання превентивних методів забезпечення безпеки при виробництві і реалізації.

 • Правильно проведений аналіз небезпечних чинників дозволяє виявити приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу.

 • Зменшення втрат, пов'язаних із відкликанням продукції, штрафними санкціями і судовими позовами.

 • НАССР може інтегруватися в загальну систему менеджменту якості у відповідності зі стандартами серії ІSО 9000.

 • Міжнародні організації, такі як Комісія Соdех АІіmеntаrius, схвалили застосування НАССР як найбільш ефективний засіб попередження захворювань, що викликаються харчовими продуктами.

 • Застосування НАССР може бути корисним для підтвердження виконання законодавчих і нормативних вимог.

        З 1 липня 2003 року в Україні діє новий державний стандарт ДСТУ 4161-2003 "Системи управління безпечністю харчових продуктів", який базується на концепції НАССР. Цей стандарт може бути застосований як для впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів, так і для її сертифікації.

        Наказом № 185 від 25.08.04 р Держспоживстандарта затверджений "Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчовых продуктів". Цим же наказом ДП "Харківстандартметрологія" призначений органом з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів.

З 2008р ДП "Харківстандартметрологія" призначений органом з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів на відповідність міжнародному стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 «Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга».

З 2018 р. ДП «Харківстандартметрологія» акредитовано Національним агенством з акредитації України згідно з вимогами Європейського стандарту ISO/IEC 17021 та призначено наказом Мінекономрозвитку України органом з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів на відповідність ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT).
На теперішній час Орган з сертифікації ДП «Харківстандартметрологія» акредитований (атестат про акредитацію № 8О072) на виконання робіт із сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів за наступними стандартами:

 • ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT) Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга;
 • ISO 22000:2005 Food safety management systems. Requirements for any organization in the food chain;
 • ISO 22000:2018 Food safety management systems. Requirements for any organization in the food chain.

        Висока якість наших послуг гарантується, перш за все, компетентністтю наших аудиторів, які мають досвід робіт з підприємствами різних галузей харчової промисловості.

        Ми готові донести до Вас досвід передових підприємств та сучасні тенденції у сфері управління безпечністю харчових продуктів.

        Сектор HACCP відділу сертифікації систем управління проводить:

 • семінари-тренінги з розробки та впровадження систем НАССР

 • навчання з проведення внутрішніх аудитів систем управління безпечністю харчових продуктів

 • роботи з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ 4161-2003, ISO 22000:2005, ДСТУ ISO 22000:2007, ISO 22000:2018)

​По мірі формуванні збірних груп (від 5 осіб) або по замовленням підприємств впродовж року проводяться семінари на теми:

 • Вимоги ДСТУ 4161-2003 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги». Особливості впровадження принципів НАССР
 • Впровадження принципів НАССР.  Вимоги ДСТУ ISO 22000:2007 «Cистеми управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга»
 • Впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР.  Вимоги  ДСТУ ISO 22000:2007 та ISO/ТS 22002-1:2009
 • Вимоги  ДСТУ 4161-2003. Застосування  стандарту  ДСТУ ISO 19011:2012 при проведенні внутрішнього аудиту системи управління безпечністю харчових продуктів
 • Вимоги  ДСТУ ISO 22000:2007. Застосування  стандарту  ДСТУ ISO 19011:2012 при проведенні внутрішнього аудиту системи управління безпечністю харчових продуктів.
 • Нова версія стандарту ДСТУ ISO 22000:2019. Застосування стандарту ДСТУ ISO 19011:2012 при проведенні внутрішніх аудитів системи управління безпечністю харчових продуктів.

Заявки на участь у семінарах направляти по е-mail: 110@mtl.kharkov.ua або звертатися за телефоном (057) 756-37-93. 

Роботи з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів здійснюються згідно із затвердженим Порядком.

Дійсність сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР можна перевірити за тел. (057) 756 37 93, E-mail: 310@mtl.kharkov.ua

Наші координати:
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, б.40, кім.303
тел./факс (057) 752-43-81,
тел./факс (057) 756-37-93
E-mail: 310@mtl.kharkov.ua
Начальник відділу - Рогов Михайло Феліксович