Мінекономрозвитку України
Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Повірка засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)

Відповідно до статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 р. № 1314-VII законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.


Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 374.

Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затверджений наказом Мінекономрозвитку України від 08.02.2016 р. № 193 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.02.2016 р. за № 278/28408.

Повірка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, проводиться на добровільних засадах.

Періодична повірка ЗВТ проводиться метрологічними підрозділами відповідно до письмового звернення замовника.
Форми заявок на проведення повірки в ДП "Харківстандартметрологія" заявники можуть скачати за посиланнями:
1. Форма заявки на проведення повірки (для фізичної особи)
2. Форма заявки на проведення повірки (для юридичної особи)

Заявники можуть скласти графіки проведення періодичної повірки ЗВТ на відповідний рік за формою, яку можливо скачати за посиланням: форма Графіку проведення періодичної повірки  законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.


Звертаємо увагу заявників метрологічних послуг на зміну порядку погодження графіків повірки засобів вимірювальної техніки в ДП "Харківстандартметрологія".

Новий порядок погодження графіків передбачає взаємодію із заявником в електронному вигляді шляхом листування електронною поштою.

Ознайомитись з новим порядком погодження графіків Ви можете за цими посиланнями:
Алгоритм погодження графіків повірки засобів вимірювальної техніки в ДП "Харківстандартметрологія";
Форма графіка на повірку;
Вказівки щодо оформлення графіків на повірку;
Зразок оформлення графіка на повірку.

Інформацію про зв'язок між класифікацією засобів вимірювальної техніки за МИ 2222-92 "ГСИ. Виды измерений. Классификация" та міжнародною класифікацією Ви можете отримати за посиланням: Довідкова інформація про класифікацію ЗВТ за видами вимірювань.

За відсутності змін  та (або) доповнень дія погоджених графіків може бути подовжена на наступний рік за письмовою заявою заявника. Зразок листа-заявки про подовження дії графіка(ів) Ви можете отримати за посиланням: Зразок листа-заявки про подовження дії графіка(ів).

У разі виникнення додаткових питань просимо звертатить за телефоном (057) 756-38-10.

Електронна поштова скринька для листування за графіками: 151@mtl.kharkov.ua.

Заявники, які погодили графіки в ДП «Харківстандартметрологія», зобов'язані подати ЗВТ на періодичну повірку у встановлені у графіках терміни або своєчасно письмово повідомити ДП «Харківстандартметрологія» про причини невиконання графіків.


Прийом та видачу графіків здійснює організаційно-методичний сектор (ОМС) за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 40, 4 поверх, кімн. 402, з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00 (у п’ятницю - до 15:30) щодня, крім вихідних та святкових днів, тел. (057) 756-38-10.

Погоджений Графік може бути направлений заявнику на його електронну адресу. Погодження графіків здійснюється безкоштовно.

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» еталони, які використовуються під час визначення метрологічних похибок, підлягають калібруванню. Водночас, Законом не забороняється проведення повірки еталонів на добровільних засадах відповідно до частини сьомої статті 17 Закону. За заявкою заявників, еталони можуть бути повірені як звичайні ЗВТ, що не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології і, у разі позитивних результатів, на них буде видано свідоцтво про повірку, форма якого знаходиться тут (форма свідоцтва про повірку еталонів). При цьому в якості документа, що містить вимоги до метрологічних характеристик еталону, у свідоцтві, зокрема, може бути наведений чинний нормативний документ на державну повірочну схему.

ДП «Харківстандартметрологія» може провести одночасну повірку та калібрування еталонів з оформленням сертифікату про калібрування та свідоцтва про повірку. Вартість одночасної повірки та калібрування еталонів лише на 10-20 % перевищує вартість окремого калібрування ЗВТ.

Договори на проведення повірки оформляються безпосередньо у метрологічному підрозділі, який виконує повірку, під час здачі ЗВТ в повірку або у планово-економічному відділі ДП «Харківстандартметрологія».

Для укладання договорів на проведення повірки ЗВТ від заявників необхідний лист-заявка. 
Довідки з питань укладання договорів на проведення повірки ЗВТ можна отримати за тел. (057) 756-38-16.

Можливості ДП «Харківстандартметрологія» виконувати повірку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) за видами вимірювань наведені нижче:
- обладнання за 01 видом вимірювань (вимірювання геометричних величин);
- обладнання за 02 видом вимірювань (вимірювання механічних величин);
- обладнання за 03 видом вимірювань (вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об’єму речовин);
- обладнання за 04 видом вимірювань (вимірювання тиску, вакуумні вимірювання);
- обладнання за 05 видом вимірювань (вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин);
- обладнання за 06 видом вимірювань (температурні та теплофізичні вимірювання);
- обладнання за 07 видом вимірювань (вимірювання часу та частоти);
- обладнання за 08 видом вимірювань (електричні і магнітні вимірювання);
- обладнання за 09 видом вимірювань (радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання);
- обладнання за 10 видом вимірювань (вимірювання акустичних величин);
- обладнання за 11 видом вимірювань (оптико-фізичні вимірювання).

ДП "Харківстандартметрологія" не виконує повірку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) за 12 видом вимірювань (вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант).