Мінекономрозвитку України
Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Система добровільного оцінювання стану вимірювань в лабораторіях на відповідність ДСТУ ISO 10012:2005До кінця 2015 року підтвердження незалежної та технічної компетентності вимірювальної лабораторії проводилося через процедуру атестації, за результатами якої оформлювалося свідоцтво про атестацію на проведення вимірювань разом з галуззю атестації. Вимірювальна лабораторія могла посилатися на свідоцтво про атестацію для засвідчення своїх вимірювальних можливостей, використовувала свідоцтво для пропозиції своїх послуг потенційним замовникам.

З 01 січня 2016 р. набув чинності Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 5 червня 2014 року № 1314-VII, стаття 7 якого передбачає регламентацію на законодавчому рівні повноважень центральних органів виконавчої влади, інших державних органів уповноважувати на проведення певних вимірювань, не пов'язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології. Станом на цей час питання на законодавчому рівні не врегульовано.

ДП «Харківстандартметрологія» як підприємство, на яке наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 березня 2005 р. N 71 було покладено функцію здійснення організаційно-методичного забезпечення робіт з підтвердження компетентності та організації вимірювань, розробило та запровадило Українську систему добровільного оцінювання стану вимірювань в метрологічних службах і лабораторіях підприємств та організацій.

Ця система базується на гармонізованому із стандартом Міжнародної організації із стандартизації національному стандарті України ДСТУ ISO 10012:2005. Відповідність стандарту ДСТУ ISO 10012:2005 засвідчує впровадження суб’єктом господарювання системи керування вимірюваннями з метою забезпечення метрологічних вимог замовника. Зазначений стандарт не призначено в якості заміни, або як доповнення до вимог ДСТУ ISO/ІЕС 17025 чи будь-якого іншого стандарту, а запропонована система оцінювання не поширюється на роботи, пов'язані з оцінкою відповідності, яку запроваджено на заміну процедури сертифікації.

Засвідчення відповідності системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 (тобто наявність вимірювальних можливостей та компетентність у проведенні вимірювань) відбувається шляхом проведення на договірних засадах незалежного аудиту метрологічної служби або лабораторії. За позитивних результатів аудиту оформлюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 терміном дії – три роки, зі сферою об’єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво (зазначається назва об’єктів вимірювань, процесів, методик вимірювань та показників за цими процесами, методиками). Протягом дії цього свідоцтва передбачається планове одноразове проведення моніторингу дотримання вимог ДСТУ ISO 10012:2005 у відповідності з р.8 цього ж стандарту.

Українська система добровільного оцінювання стану вимірювань, яку пропонує ДП «Харківстандартметрологія», відповідає загальноєвропейській практиці добровільності проведення робіт, знайшла підтримку метрологічних центрів та має попит серед організацій, які проводять вимірювання. Участь метрологічної служби або лабораторії суб’єкта господарювання в зазначеній системі є виключно добровільною.
 
З питань щодо участі у системі добровільної оцінки стану вимірювань, подання заявки та отримання свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 пропонуємо звертатися до відділів ВСП, ВЕМ ДП «Харківстандартметрологія»:
начальник ВСП - Новомодний О.М., тел. 752-31-17
начальник ВЕМ - Мазур В.С., тел. 756-37-59
начальник сектору – Дябіна Н.М., тел. 752-43-83, 752-31-16
провідний інженер – Заліська Л.Д., тел. 752-43-83