Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Вимірювання, контроль технічних характеристик

Відповідно до статті 7 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 р. № 1314-VII Метрологічний центр ДП «Харківстандартметрологія» проводить вимірювання, результати яких можуть бути використані у сфері та поза сферою законодавчо регульованої метрології, а також контроль технічних характеристик медичного, допоміжного та технологічного обладнання на їх відповідність вимогам експлуатаційної документації.

Види діяльності, що належать до сфери законодавчо регульованої метрології, наведені у статті 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Методики вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології, що є обов’зковими до застосування, визначаються в нормативно-правових актах або в нормативних документах, на які є відповідні посилання в нормативно-правових актах.

В якості методик вимірювань поза сферою законодавчо регульованої метрології використовуються методики, що регламентовані в національних стандартах, атестовані до 31.12.2015 року уповноваженими організаціями, розроблені лабораторіями, у разі якщо проведено оцінку придатності їх до застосування.

Договори на виконання вимірювань оформляються безпосередньо у метрологічному підрозділі, який проводить вимірювання або у планово-економічному відділі ДП «Харківстандартметрологія».

Для укладання договорів від заявника необхідний лист-заявка. 

Довідки з питань укладання договорів можна отримати за тел. (057) 756-38-16.

Можливості ДП «Харківстандартметрологія» з виконання вимірювань та контактні дані метрологічних підрозділів, що проводять вимірювання, наведені нижче:
01 Вимірювання геометричних величин;
02 Вимірювання механічних величин;
03 Вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об’єму речовин;
04 Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання;
05 Вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин;
06 Температурні та теплофізичні вимірювання;
07 Вимірювання часу та частоти;
08 Електричні і магнітні вимірювання;
09 Радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання;
10 Вимірювання акустичних величин;
11 Оптико-фізичні вимірювання.