Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)

Державне підприємство "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Харківстандартметрологія") призначено органом з оцінки відповідності ЗВТ вимогам технічних регламентів (ідентифікаційний номер органу UA.TR.002)

Ч.ч. Технічний регламент Сфера призначення Наказ про призначення Рішення про призначення
1 Сфера призначення Наказ Мінекономрозвитку України № 145 від 03.02.2017 р. Рішення про призначення
2

Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 163

Сфера призначення Наказ Мінекономрозвитку України № 146 від 03.02.2017 р. Рішення про призначення
3 Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабинету Міністрів України від 13.01.2016 р. № 94 Сфера призначення Наказ Мінекономрозвитку України № 978 від 07.07.2017 р. Рішення про призначення

 


Інформація про акредитацію ДП «Харківстандартметрологія» за ISO/IEC 17065:2012 як органу з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів

 
Номер атестату акредитації Срок дії атестату акредитації Технічні регламенти на засоби вимірювальної техніки Сфера акредитації
узагальнена докладна
1О119 20.04.2017 - 16.12.2017 Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1062 Неавтоматичні зважувальні прилади Доповнення до сфери акредитації від 23.09.2016.

Доповнення до сфери акредитації від 26.12.2016.

Доповнення до сфери акредитації від 20.04.2017.
Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 163 Лічильники газу та пристрої перетворення об'єму.
Лічильники активної електричної енергії.
Вимірювальні системи для безперервного і динамічного вимірювання кількості рідин, крім води.
Автоматичні зважувальні прилади.
Матеріальні міри довжини.
Прилади для вимірювання розмірів.
Аналізатори вихлопних газів
Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабинету Міністрів України від 13.01.2016 р. № 94 Автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо) для електромеханічних систем.
Автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо) для електронних систем або систем, що містять програмний продукт.
Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів.
Аналізатори медичного призначення:
біохімічні;
гематологічні;
електролітів та газу в крові;
імуноферментні;
флуоресцентні;
хемілюміносцентні
електрохімічні.
Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки.
Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод.
Аналізатори спектра та характеристик систем зв'язку.
Вимірювальні трансформатори струму та напруги.
Вимірювачі артеріального тиску.
Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3 - 4-розрядні).
Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок.
Вимірювачі параметрів електромагнітного поля.
Вимірювачі:
електростатичних зарядів;
імпедансу;
опору кола заземлення;
опору ізоляції;
параметрів релейного захисту;
повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі;
струму витоку в електричній мережі.
Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів.
Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні.
Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу).
Віброметри.
Газоаналізатори
(крім аналізаторів вихлопних газів), газосигналізатори.
Генератори.
Гирі.
Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення.
Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об'єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання).
Датчики навантаження ваговимірювальні.
Дефектоскопи.
Динамометри, силовимірювальні датчики.
Дозатори медичні піпеткові та поршневі.
Електрокардіографи.
Енцефалографи.
Кардіодефібрилятори.
Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю).
Лічильники газоподібних хімічних речовин.
Лічильники активної (класи точності 0,5 - 2,0; 0,2S; 0,5S) та реактивної (класи точності 0,5 - 3,0) електроенергії.
Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп'ютерів.
Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму.
Медичні термометри.
Міри електричного опору (однозначні та багатозначні).
Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту).
Монітори пацієнта.
Нівеліри.
Осцилографи.
Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь.
Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені.
Пульсоксиметри.
Реографи.
Рефрактометри, офтальмометри.
Рівнеміри.
Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації.
Стаціонарні резервуари для комерційного обліку:
нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні);
скрапленого газу (горизонтальні циліндричні).
Струмовимірювальні кліщі.
Тахеометри.
Тахографи.
Теодоліти.
Термінали паркувальні
Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів).
Тесламетри.
Ультразвукові діагностичні прилади.
Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони.
Хроматографи газові та рідинні
 
 

Інформація про акредитацію ДП «Харківстандартметрологія» за ISO/IEC 17065:2012 як органу з добровільної оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам нормативних документів
 
Номер атестату акредитації Срок деї атестату акредитації Сфера акредитації
узагальнена докладна
1О119 20.04.2017 - 16.12.2017 Анемометри, термоанемометри, термогігроанемометри.
Вимірювачі шорсткості поверхні.
Джерела живлення стабілізовані.
Дозатори вагові та об’ємні усіх типів.
Засоби вимірювань геометричних розмірів.
Засоби вимірювань плоского кута.
Зразки стандартні магнітотвердих матеріалів.
Калібратори багатофункціональні.
Компаратори електричних величин.
Лінії технічного діагностування автомобілів.
Міри твердості за Брінеллем, Віккерсом, Роквеллом та Супер-Роквеллом.
Мірники еталонні. 
Міри магнітних величин.
Перетворювачі електричних величин (крім трансформаторів).
Пірометри інфрачервоного випромінювання, тепловізори.
Посуд мірний лабораторний скляний еталонний та технічний
Доповнення до сфери акредитації від 23.09.2016


Матеріали для отримання ДП "Харківстандартметрологія"  статусу призначеного органу з оцінки відповідності ЗВТ вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. № 94, направлені до Мінекономрозвитку України.

Проведення оцінки відповідності продукції, у тому числі засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), в Україні регламентовано Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», який набрав чинності 10.02.2016 року і був розроблений з урахуванням Рішення 768/2008/EC Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу.


Оцінку відповідності законодавчо регульованих ЗВТ вимогам технічних регламентів проводять виробники цих ЗВТ та призначені у встановленому порядку органи з оцінки відповідності.

Перелік призначених органів оцінки відповідності розміщений на сайті Мінекономрозвитку України.

В Україні, як і в Європейському Союзі, впроваджено модульний підхід при проведенні оцінки відповідності. Модулі, які можна застосовувати для оцінки відповідності того чи іншого виду ЗВТ, зазначені у відповідних технічних регламентах. Рішення про застосування конкретних модулів оцінки відповідності приймає виробник ЗВТ.

Якщо ЗВТ підпадає під дію декількох технічних регламентів, то оцінка його відповідності повинна бути проведена за всіма технічними регламентами. Обов’язок визначити, під дію яких технічних регламентів підпадає ЗВТ, належить виробнику.

За умови проведення оцінки відповідності всім технічним регламентам, дія яких поширюється на відповідний ЗВТ, ця продукція маркується знаком відповідності. Місце нанесення знаку відповідності вказується в технічному регламенті.

Призначений орган з оцінки відповідності залучається до здійснення оцінки відповідності на умовах, визначених договором між заявником і органом з оцінки відповідності.