Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Споживча експертиза

З метою задоволення потреб суспільства та забезпечення споживачів якісною та безпечною продукцією ДП "Харківстандартметрологія" впроваджує новий вид діяльності «Споживча експертиза продукції»
 
Роботи ведуться у відповідності до вимог: 
  • Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII
  • Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997р. № 771/97-ВР
  • Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 02.12.2010р. №2736-VI
  • Закону України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 № 2408-ІІІ;
  • Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.1998р. за №113/98-ВР
  • Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 р. № 46-93
  • СОУ КЗПС 74.9-02568182-001:2012 «Споживча експертиза продукції (товарів, робіт та послуг). Основні положення. Організація, порядок проведення та оформлення результатів» від 26.02.2013р.
  • Технічних регламентів на продукцію
  • Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів
 
 Споживча експертиза – це комплексне дослідження показників якості та  безпечності товарів (послуг) щодо їх відповідності нормам чинного законодавства, чинних нормативно-правових актів, вимогам нормативної та технічної документації, а також встановлення причин невідповідності об’єкта експертизи чинним вимогам.
Споживча експертиза проводиться з метою захисту інтересів споживачів, забезпечення якості та безпечності харчових продуктів, охорони здоров’я населення, а також для розроблення заходів щодо запобігання надходження на споживчий ринок і обігу на ньому неякісної та небезпечної споживчої продукції (продукти харчування, побутові товари, товари для дітей, послуги торгівлі та ін.)
 
Предметом споживчої експертизи є встановлення відповідності/невідповідності об’єкта дослідження нормам чинного законодавства, чинних нормативно-правових актів, вимогам нормативної та технічної документації.
Об’єктами дослідження споживчої експертизи є  товари, роботи та послуги.
Споживча експертиза може проводитися за завданнями органів держаних інспекцій, інспекцій з питань захисту прав споживачів, організацій різних форм власності, звичайних споживачів (користувачів).
Завдання споживчої експертизи:
- отримання достовірної та об’єктивної інформації про якість та безпечність харчової продукції, яка реалізується в торговельній мережі;
- системний аналіз та оцінка отриманої інформації;
- надання обґрунтованих результатів споживчої експертизи міністерствам, місцевим органам виконавчої влади, закладам торгівлі для прийняття ефективних заходів;
- оповіщення населення про результати споживчої експертизи чи засоби масової інформації.
 
 Відділ стандартизації: начальник відділу Музиченко Вікторія Юріївна
                                  
Тел./факс      (057)  758-13-95 
                                      719-72-13                                                     
 e-mail:     360@mtl.kharkov.ua              
 адреса:      м. Харків, вул. Мироносицька, 40, к. 204, 205