Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Перевірка технічних умов

Перевірені Технічні умови є запорукою безпечності, якості та конкурентоспроможності Вашої продукції!
 
Перевірені Технічні умови  дозволять  реалізовувати продукцію  на вітчизняному ринку  і ринку країн ЄС!
 
Перевірені Технічні умови необхідні під час проведення тендерів!
           
Відповідність ТУ вимогам чинного законодавства України, технічних регламентів та нормативних документів засвідчується штампом «ПЕРЕВІРЕНО» та відміткою про взяття на облік.
Після перевірки ТУ вносяться до Бази даних «Технічні умови України».
 
На титульній сторінці ТУ (змін до ТУ) наноситься спеціальний знак, який засвідчує, що  ТУ (зміни до ТУ) внесені до Бази даних «Технічні умови України», перевірені на відповідність Законам України, нормативно-правовим актам та нормативним документам та є доказовою базою щодо гарантій якості та безпечності продукції, яка за ними випускається.

На перевірку приймаються ТУ (зміни до ТУ) за всіма видами продукції.
Для проведення перевірки ТУ (змін до ТУ) надаються такі документи:
 • супровідний лист (заява)  (Форма Заяви);
 • оригінал та два дублікати ТУ або зміни до ТУ;
 • копії документів щодо погодження ТУ або змін до ТУ (в разі відсутності погоджувальних підписів на титульному аркуші);
 • копія висновку санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ або зміни до ТУ, завірена підписом і печаткою розробника-власника ТУ;
 • копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи для продовольчої сировини, речовини та супутнього матеріалу;
 • каталожна карта продукції у 2-х примірниках, заповнена на українській мові. (Форма Каталожної карти)
 
Додатково, залежно від виду продукції, надаються:
 • копія контракту (ліцензії) на застосування для ТУ іноземних фірм;
 • акт приймання дослідного зразка або акт кваліфікаційних випробувань установочної серії (першої промислової партії);
 • акт державних приймальних випробувань для засобів вимірювальної техніки;
 • протокол дегустаційної комісії, технологічна інструкція на харчову продукцію та алкогольні напої;
 • свідоцтво про державну реєстрацію пестицидів,агрохімікатів технічних засобів їх застосування;
 • ветеринарне свідоцтво для продукції тваринного походження;
 • реєстраційне посвідчення для медичних виробів.
 
Правила та вимоги до перевіряння ТУ та змін до них визначаються в СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та База даних "Технічні умови України". Загальні вимоги»
 
Тривалість перевіряння ТУ, змін до ТУ в ДП «Харківстандартметрологія» не перевищує 20 робочих днів з дня їх надходження.
 
Відділ пропонує послуги з супроводження процесу погодження проектів технічних умов з Міністерствами та відомствами.
 
З питань перевірки та оформлення тексту ТУ (змін до ТУ) звертатися до відділу стандартизації
 
Наші контакти:      61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, к. 204, 205
тел./факс     (057)   758-13-95,  719-72-13
e-mail:           360@mtl.kharkov.ua 
начальник відділу Музиченко Вікторія Юріївна