Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Технічні умови

ДП «Харківстандартметрологія» належить до сфери управління Мінекономіки України, однією з головних сфер діяльності якого є розробка, перевірка та взяття на облік технічних умов (ТУ), змін до ТУ на відповідність чинним законодавчим актам, технічним регламентам та нормативним документам України.
Закони і основні нормативні документи, якими необхідно керуватися під час розроблення та перевірки ТУ:
 • Закон України «Про стандартизацію»  від 05.06.2014р. № 1315-VII;
 • ДСТУ- Н 4486:2005 «Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов»;
 • ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»;
 • ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия»;
 • СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2004 «Головний фонд технічних умов України та База даних «Технічні умови України». Загальні вимоги»;
 • СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності»;
 • ДК 004:2008 «Український класифікатор нормативний документів»;
 • ДК 016:2010 «Державний класифікатор продукції та послуг».
Технічні умови розробляються:
 • якщо їх розроблення передбачено законодавством або вони необхідні для забезпечення виконання вимог законодавства;
 • за відсутності національних та (або) міждержавних стандартів на розроблювальну продукцію або за необхідності конкретизації їхніх вимог;
 • за необхідності доповнення та (або) посилення вимог чинних національних та (або) міждержавних стандартів на цю продукцію.
У таких ТУ мають бути лише вимоги, відмінні від установлених цими стандартами, не повторюючи вже регламентованих норм та положень. Не припустимо вводити в ТУ положення, що призводять до зниження якості продукції або ускладнюють її ідентифікацію.
 
З питань перевірки, оформлення, доопрацювання, актуалізації, допомоги при розробці ТУ (змін до ТУ) звертатися до відділу стандартизації.

Наші контакти: 61002, м.Харків, вул. Мироносицька, 40, к.204, 205
Тел/факс (057) 758-13-95, 719-72-13
e-mail: 360@mtl.kharkov.ua
Начальник відділу Музиченко Вікторія Юріївна
 
Фонд облікованих технічних умов:
61002, м.Харків, вул. Мироносицька, 40, к.207
тел.756-37-83