Мінекономрозвитку України
Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

25.03.2014 Назад

Технічні умови

ДП «Харківстандартметрологія» належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, одним з головних сфер діяльності якого є розробка, перевірка та взяття на облік технічних умов (ТУ), змін до ТУ на відповідність чинним законодавчим актам, технічним регламентам та нормативним документам України.
Закони і основні нормативні документи, якими необхідно керуватися під час розроблення та перевірки ТУ:

 • Закон України «Про стандартизацію»  від 05.06.2014р. № 1315-VII;
 • ДСТУ 1.5:2003 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів»;
 • ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»;
 • ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия»;
 • ГОСТ 2.503-90 «ЕСКД. Правила внесения изменений»;
 • СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2004 «Головний фонд технічних умов України та База даних «Технічні умови України». Загальні вимоги»;
 • СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності»;
 • Методичний посібник «Розроблення, оформлення, викладення та оформлення технічних умов;
 • ДСТУ- Н 4486:2005 «Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов»;
 • ДК 004:2008 «Український класифікатор нормативний документів»;
 • ДК 016:2010 «Державний класифікатор продукції та послуг».
Технічні умови розробляються:
 • якщо їх розроблення передбачено законодавством або вони необхідні для забезпечення виконання вимог законодавства;
 • за відсутності національних та (або) міждержавних стандартів на розроблювальну продукцію або за необхідності конкретизації їхніх вимог;
 • за необхідності доповнення та (або) посилення вимог чинних національних та (або) міждержавних стандартів на цю продукцію.
У таких ТУ мають бути лише вимоги, відмінні від установлених цими стандартами, не повторюючи вже регламентованих норм та положень. Неприпустимо вводити в ТУ положення, що призводить до зниження якості продукції або ускладнюють її ідентифікацію.