Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

UA RU EN
 

Основна діяльність

Інші роботи

Надання копії ТУ на запит організації-власника
 
Підприємства та організації можуть за офіційним запитом одержати завірену копію примірника ТУ, власником яких вони є, що зберігаються у регіональному фонді технічних умов України.
Для замовлення послуги надішліть листа на e-mail: 360@mtl.kharkov.ua або зверніться за тел. (057) 756-37-83.
Вартість послуги залежить від обсягу документа.


Технічне регулювання під ключ

Враховуючи складні процеси реформування, що пов’язані з інтеграцією України до Європейського Союзу, вступом до Всесвітньої торгової організації, а також у зв’язку в введенням в дію Законів України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про відповідальність та шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» 
ДП «Харківстандартметрологія», як технічно компетентне підприємство, в рамках сприяння підприємництву запровадило новий вид послуг – «Технічне регулювання «Під ключ»
Важливість цієї діяльності пов’язана з наданням всебічної висококваліфікованої допомоги товаровиробникам в організації виробництва продукції, забезпеченні відповідності продукції вимогам нормативних документів, технічних регламентів, нормативно-правових актів та попередження випуску недоброякісної продукції.
 
Технічне регулювання «Під ключ» носить комплексний характер в практичній допомозі виробникам та, в залежності від побажання Замовника, передбачає: 

 • консультації з питань перших кроків при виробництві продукції, з питань отримання офіційних дозвільних документів на початок виробництва;
 • підбір діючих стандартів на конкретний вид продукції та/або допомога при розробці нормативної та технологічної документації (технічні умови, технологічні інструкції, технологічні регламенти, технічні описи та ін.);
 • допомога при оформленні декларації виробника на партію продукції
 • підбір стандартів під діючі Технічні регламенти;
 • аналіз тексту маркування готової продукції
 • практична та методична допомога виробникам з питань підвищення якості продукції
 
Повноваження
Роботи ведуться у відповідності до вимог:
 • Закону України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 № 2408-ІІІ;
 • Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005 № 3164-ІV;
 • Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 р. № 46-93
 • Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 02.12.2010 р. №2736-VI
 • Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР
 • Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII
 • Технічних регламентів на продукцію
 • Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів
 
 Технічне регулювання «Під ключ» є однією з найбільш ефективних форм допомоги підприємства до випуску якісної, безпечної, конкурентоспроможної  продукції та адаптації виробництва до сучасних вимог законодавства України
 
       Відділ стандартизації: начальник відділу Музиченко Вікторія Юріївна
                                  
     Тел./факс      (057)  758-13-95 
                                      719-72-13                                                     
            e-mail:     360@mtl.kharkov.ua              
         адреса:      м. Харків, вул. Мироносицька, 40, к. 204, 205


Інформаційно-консалтингові послуги


Піклуючись про якість вітчизняної продукції, ДП «Харківстандартметрологія», як технічно компетентне підприємство, пропонує для товаровиробників і підприємців інформаційно-консультативні послуги з питань підвищення якості продукції, забезпечення її конкурентоспроможності та відповідності вимогам законодавчих та нормативних актів.

Інформаційно-консультативні послуги надаються з питань: 
 • застосування норм та положень нормативно-правових актів та нормативних документів, яким повинна відповідати продукція;
 • впровадження та застосування технічних регламентів на конкретні види продукції;
 • вимоги до документації, яка повинна супроводжувати продукцію при її постачанні в торговельну мережу;
 • вимоги до технологічної документації;
 • методична допомога при розробці технологічних інструкції;
 • методична допомога при розробці техничних умов;
 • впровадження у виробництво нових видів продукції;
 • вимоги до споживчого, групового та транспортного маркування конкретних найменувань харчових продуктів та нехарчової продукції;
 • консультації з питань присвоєння класифікаційних ознак на продукцію та послуги необхідних при реєстрації ТУ:
 • кодів ДКПП згідно державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 (що введений в дію з 01.01.2012р.!);
 • кодів УКНД згідно Українського класифікатора нормативних документів ДК 004:2008
 
Роботи ведуться у відповідності до вимог:
 • Закону України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 № 2408-ІІІ;
 • Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005 № 3164-ІV;
 • Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 р. № 46-93
 • Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 02.12.2010 р. №2736-VI
 • Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР
 • Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII
 • Технічних регламентів на продукцію
 • Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів
Співпраця з ДП «Харківстандартметрологія» дозволить Вам оперативно отримати інформацію, яка стосується змін в законодавстві та своєчасно вжити заходів щодо усунення невідповідностей, які можуть виникнути у разі набуття чинності нових законодавчих актів, уникнути можливих невиправданих збитків.
 
З питань співпраці звертатися:
 
Відділ стандартизації: начальник відділу Музиченко Вікторія Юріївна
                                  
Тел./факс      (057)  758-13-95 
                                      719-72-13                                                     
e-mail:     360@mtl.kharkov.ua              
адреса:      м. Харків, вул. Мироносицька, 40, к. 204, 205