Назад

ДП «Харківстандартметрологія» відзначає 120-річчя

Новини

Державне підприємство «Харківстандартметрологія» веде свій історичний початок з 8 жовтня 1901 року, що став першим днем роботи першої на території України Харківської повірочної палатки.

Історія заснування. Харківська повірочна палатка була відкрита 120 років тому з ініціативи керуючого Головною Палатою мір і ваг, видатного вченого-хіміка Д.І. Менделєєва, який присвятив останні 15 років свого життя метрології та створенню метрологічної служби. Згодом 30 серпня 1922 року на базі Харківської повірочної палатки було засновано центральна науково-технічна метрологічна установа – Українська Головна палата мір і ваг, що поклала початок розвитку вітчизняної державної метрологічної служби, оскільки в її підпорядкування увійшли повірочні палатки всіх регіонів України. Трохи менше ніж через десять років, в 1931 році, Українська Головна Палата мір і ваг була реорганізована в Український комітет стандартизації. Для наукового інструментування його діяльності на базі лабораторії Українського комітету стандартизації в 1932 році організований Український НДІ метрології і стандартизації. І, нарешті, в 1968 році створено Управління державного нагляду Харківського державного НДІ метрології, яке в 1979 році було перетворено на Харківський центр стандартизації і метрології. З упровадженням нового напрямку діяльності – сертифікації, логічно і природно змінилося й найменування Центру – він став Харківським державним центром стандартизації, метрології та сертифікації. На початку 2004 року наказом Держспоживстандарту України на базі Центру створено державне підприємство «Харківстандартметрологія», яке перетворилося на потужний регіональний центр з надання послуг у сфері стандартизації, метрології, випробувань, оцінки відповідності та сертифікації продукції, сертифікації систем управління.

Метрологія. Для того, щоб захистити населення від недостовірних результатів вимірювань фахівці Метрологічного центру підприємства освоїли повірку 72 з 80 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та калібрування практично всіх видів устатковання, оцінку відповідності ЗВТ вимогам технічних регламентів. Зокрема, постійно проводиться повірка лічильників в комунальному господарстві, ваг на ринках і в торгових підприємствах, паливороздавальних колонок на АЗС, медичних приладів та багатьох інших засобів вимірювань. ДП «Харківстандартметрологія» стало першим в Україні акредитованим провайдером, що надає послуги з проведення міжлабораторних порівнянь з метою перевірки професійного рівня лабораторій. Також проводиться добровільна оцінка стану вимірювань у вимірювальних лабораторіях, контроль технічних характеристик медичного, технологічного і допоміжного обладнання, метрологічні обстеження виробництв і метрологічні експертизи технічної документації. Важливим напрямком метрологічної діяльності центру стали складні прецизійні вимірювання для підприємств машинобудування, приладобудування та інших галузей промисловості. Для цього центр володіє більше 100 вихідними еталонами (з них 4 є вторинними еталонами України) і 4 тисячами робочих еталонів, в тому числі унікальним обладнанням для проведення високоточних вимірювань.

Випробування продукції і медична практика. На базі підприємства створено потужний Державний випробувальний центр з підтвердження оцінки відповідності. Він здійснює випробування продукції харчової, машинобудівної, будівельної та легкої промисловості, як виробленої підприємствами регіону, так і завезеної з-за кордону. Висока кваліфікація співробітників і достовірність результатів випробувань підтверджуються участю в міжнародних і національних програмах професійного тестування випробувальних лабораторій: FAPAS (Великобританія), LGC Standards Proficiency Testing (Великобританія), Philip Morris Products SA-R & D (Швейцарія), «ПРОФ-ТЕСТ» (Україна).

Крім того, новим напрямком діяльності випробувального центру є медична практика. Державна клініко-діагностична лабораторія «MetroLab» – одна з найбільш оснащених сучасних медичних лабораторій України, де впроваджена і діє система управління вимірюваннями відповідно до національного стандарту ДСТУ ISO 10012:2005, гармонізованих з міжнародним стандартом ISO 10012:2003. Лабораторія відкрита в 2018 році, у ній можна пройти понад 600 лабораторних аналізів (загальноклінічні та біохімічні дослідження крові та сечі, гормональні дослідження, пренатальна діагностика, дослідження на онкомаркери, імунологічні, автоімунні, інфекційні, алергологічні, бактеріологічні, гістологічні та генетичні дослідження). Повна автоматизація лабораторних процесів практично виключає вплив «людського фактору» на результати досліджень. Лабораторія обладнана новітнім лабораторно-діагностичним обладнанням провідних виробників, забезпечує високу точність діагностики і дозволяє правильно визначити причини захворювань і обрати кращу стратегію їх лікування.

Оцінка відповідності та сертифікація продукції. Важливим напрямком діяльності ДП «Харківстандартметрологія» є оцінка відповідності та сертифікація в регіоні різних видів продукції і послуг. У Харківській області як прикордонній особливо відчувається необхідність оцінки відповідності імпортної продукції. Орган з оцінки відповідності (сертифікації) продукції ДП «Харківстандартметрологія» одним з перших в Україні акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17065 та уповноважений Мінекономіки України на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів, а також є членом добровільної Системи сертифікації УкрСЕПРО.

Сертифікація систем управління. Слід зазначити, що виробники стали розуміти: щоб бути конкурентоспроможним, необхідно контролювати якість продукції на всіх технологічних етапах. Тому важливим напрямком роботи Центру є сертифікація систем управління якістю серії ISO 9000 та екологічного управління (ISO 14000), систем управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів HACCP (ISO 22000), систем безпеки та гігієни праці (OHSAS 18000). Орган по сертифікації систем управління ДП «Харківстандартметрологія» акредитований НААУ відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17021 та уповноважений Мінекономіки України на проведення робіт з сертифікації систем управління.

Стандартизація. У сфері стандартизації Центр надає практичну допомогу виробникам у виготовленні безпечної, якісної і конкурентоспроможної продукції шляхом розробки нормативної документації, регламентів, організації виробничого контролю, консультуючи з розробки технічних умов (ТУ), їх внесення до Бази даних «Технічні умови України» і Головного фонду ТУ України. Так, на 1 січня 2021 року в інформаційній базі ДП «Харківстандартметрологія» знаходяться понад 7 тисяч чинних ТУ. ДП «Харківстандартметрологія», маючи значний фонд нормативної документації, а це понад 24 тисяч стандартів, надає різні інформаційні послуги підприємствам. Центр є агентом з виготовлення офіційних копій нормативних документів, що діють на території України, за всіма галузями економіки.

Споживча експертиза. Одним з кроків щодо захисту інтересів і прав споживачів, зроблених ДП «Харківстандартметрологія», є створення проекту «Споживча експертиза якості та безпеки продуктів». Експертизи проводяться з жовтня 2013 року власними силами і за власні кошти. Метою проведення споживчої експертизи є інформування споживачів про якість товарів, що реалізуються в торговельній мережі м. Харкова, шляхом встановлення відповідності або невідповідності об’єкта експертизи вимогам і нормам чинних стандартів і законодавчих актів, а також виявлення причин невідповідності об’єкта експертизи встановленим вимогам. Одним з основних етапів підтвердження якості продукції є проведення лабораторних випробувань зразків продукції на відповідність чинному законодавству та нормативним документам України на базі Державної випробувальної лабораторії харчової та сільськогосподарської продукції, яка має 30-річний досвід контролю харчової продукції та продовольчої сировини як за показниками безпеки, так і за якісними показниками.

В цілому всі напрямки діяльності ДП «Харківстандартметрологія» спрямовані на вирішення головного завдання – методами технічного регулювання здійснювати реалізацію державної політики в сфері захисту прав споживачів в регіоні.