Назад

ДП «Харківстандартметрологія» – перший та єдиний провайдер перевірки професійного рівня калібрувальних та випробувальних лабораторій України

Новини

Метрологічний центр ДП «Харківстандартметрологія» першим в Україні та на сьогодні єдиний підтвердив свою компетентність з перевірки професійного рівня лабораторій. Це засвідчує виданий Національним агентством з акредитації України (НААУ) атестат про акредитацію від 03.12.2018 №50003.

Перевірка здійснюється за різними видами вимірювань, а саме: довжина, маса та пов’язані з нею величини, хімія (кількість речовини), термометрія, час і частота, електрика та магнетизм, фотометрія та радіометрія.

Зазначені роботи проводились тривалий період часу та стали підтвердженням компетентності Метрологічного центру ДП «Харківстандартметрологія» щодо організації міжлабораторних порівнянь результатів калібрувань та випробувань. Тепер, з часу отримання атестата про акредитацію, необхідна та відповідальна діяльність за цим напрямком буде продовжена на європейському рівні.

Освоєний напрямок роботи є новим не тільки для ДП «Харківстандартметрологія», але й для метрологічних центрів України. Він базується на міжлабораторних порівняннях, які організовано за міжнародним стандартом EN ISO/ІЕС 17043 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки професійного рівня», що наближує нашу державу до вимог Європейського Союзу.

Перевірка професійного рівня – визнаний міжнародною спільнотою ефективний інструмент оцінки якості метрологічних робіт і випробувань, що підтверджує компетентність лабораторії.

Участь у перевірках професійного рівня є необхідною умовою підтвердження відповідності лабораторії вимогам ДСТУ ISO/ІЕС 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». Результати цієї участі є одним з інструментів поліпшення системи керування вимірюванням за ДСТУ ISO 10012 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання».

Сам процес перевірки виглядає наступним чином. Провайдер перевірки професійного рівня формує зразок із певними параметрами, який надсилається калібрувальним або випробувальним лабораторіям. Лабораторії, які беруть участь у перевірці, калібрують або випробовують цей зразок та отримують певні результати. Провайдер узагальнює результати та робить висновок про задовільність чи незадовільність результатів, отриманих лабораторіями. Результати перевірки є конфіденційними, оскільки кожна лабораторія шифруються певним номером, який відомий лише самій лабораторії та провайдеру.

Перевірки професійного рівня лабораторій підвищують довіру замовників до результатів метрологічних та випробувальних робіт, забезпечують конкурентоспроможність лабораторій, дозволяють своєчасно впровадити запобіжні, коригувальні дії та оцінити їх ефективність.

З питань організації і проведення перевірки професійного рівня лабораторії необхідно звертатися до координатора цієї роботи – відділу прикладної метрології вимірювальних систем і процесів (ВСП).
Керівник – начальник ВСП Новомодний Олег Миколайович,

тел. (057) 752-43-83, факс (057) 752-31-17, e-mail: 330@mtl.kharkov.ua,
адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська 49/51, кім. 204.