Назад

Лічильники газу: дотримання закону – повага до себе та до газопостачальної організації.

Новини

Велика ціна за спожитий газ спокушає деяких споживачів втрутитись в роботу лічильника газу та зменшити покази лічильника. Цього категорично не треба роботи, бо це загрожує великими втратами та штрафами.

Проте, такі випадки досить поширені, що змушує представників міськгазів та облгазів підозріло ставитися до споживачів та піддавати сумніву репутацію законослухняних споживачів. Якщо Ви навмисно або випадково пошкодили конструкцію лічильника газу або пломбу виробника чи повірника, наполегливо рекомендуємо своєчасно звернутися до оператора газорозподільних систем (ПАТ «Харківгаз», ПАТ «Харківміськгаз») та взяти на себе відповідальність за скоєне.

Якщо Ви законослухняний споживач, то ця інформація для Вас.

З 06.11.2015 року вступив в силу Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 30.09.2015 № 2494 (далі – Кодекс), який є у відкритому доступі.

Цей Кодекс визначає взаємовідносини оператора газорозподільних систем (Оператор ГРМ) із суб’єктами ринку природного газу, а також визначає правові, технічні, організаційні та економічні засади функціонування газорозподільних систем.
Згідно глави 4 розділу ІХ Кодексу «Визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача здійснюється між Оператором ГРМ і побутовим споживачем на підставі даних лічильника природного газу». Для обчислення об’єму спожитого газу застосовуються лічильники, які виробляються різними підприємствами, різних типорозмірів та типів. Лічильники газу повинні бути занесені до Державного Реєстру ЗВТ, що допускаються до застосування в України, що були вироблені до 2016 року, пройшли оцінку відповідності (вироблені після 2017 року) або пройшли періодичну повірку в державних підприємствах, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку, уповноваженими на проведення повірки ЗВТ (центри стандартизації, метрології та сертифікації).

Згідно Наказу Мінекономрозвитку № 1747 від 13.10.2016 р. «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями» для лічильників газу класу 1,5 встановлений міжповірочний інтервал 8 років.

Згідно Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та глави 8 розділу Х Кодексу «Періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов’язаний з такою повіркою ремонт) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, здійснюється за рахунок оператора газорозподільної мережі незалежно від того, чи є він власником засобу вимірювальної техніки (далі – ЗВТ). Побутовий споживач, на території та/або в приміщенні якого встановлений лічильник газу, зобов’язаний забезпечити доступ представникам Оператора ГРМ після пред’явлення ними службових посвідчень для проведення робіт з демонтажу лічильника на повірку. У разі пропущення терміну періодичної повірки лічильника газу з вини Оператора ГРМ об’єм спожитого природного газу по об’єкту побутового споживача за відповідний період визначається за фактичними даними лічильника газу, за яким пропущений термін повірки».

З метою запобігання неправомірних дій, будьте пильними та не впускайте до своєї оселі представників будь-яких підприємств без службових посвідчень (рекомендуємо записати номер посвідчення та прізвище представника).

Зняття лічильника газу на періодичну повірку здійснюється лише у присутності споживача (власника або наймача об’єкта побутового споживача). За необхідності розпломбування лічильника газу представник Оператора ГРМ складає акт розпломбування, який підписується споживачем (власником або наймачем об’єкта побутового споживача). На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки Оператор ГРМ встановлює лічильники газу з обмінного фонду. При цьому:
1) якщо знятий лічильник газу належав Оператору ГРМ, встановлений на його місце лічильник газу з обмінного фонду Оператора ГРМ стає розрахунковим, що оформлюється відповідним актом, та надалі розрахунки зі споживачем здійснюються згідно з його показами;
2) якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, пройшов періодичну повірку, що підтверджується відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності, уповноваженого на проведення повірки ЗВТ (центри стандартизації, метрології та сертифікації), Оператор ГРМ зобов’язаний встановити його замість тимчасово встановленого лічильника газу з обмінного фонду протягом двох місяців з дати його зняття;
3) якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, визнаний відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності (центр метрології, стандартизації та сертифікації) непридатним до подальшої експлуатації, рішення про доцільність його ремонту приймає Оператор ГРМ, ураховуючи технічні та економічні чинники. У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про доцільність ремонту Оператор ГРМ зобов’язаний встановити відремонтований лічильник газу побутового споживача замість тимчасово встановленого лічильника газу з обмінного фонду протягом двох місяців з дати його зняття. У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про недоцільність проведення ремонту лічильника газу Оператор ГРМ, за умови наявності відповідних витрат у структурі тарифу на послуги розподілу природного газу та/або плані розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів після результатів проведення періодичної повірки (але не пізніше двомісячного строку після зняття лічильника газу на періодичну повірку) безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник газу (типорозміром не більше лічильника газу побутового споживача) для подальших комерційних розрахунків і в цей самий строк повернути побутовому споживачу його лічильник газу та письмово повідомити споживача про результати проведення періодичної повірки і прийняте рішення щодо недоцільності ремонту лічильника газу. У такому разі побутовий споживач не може відмовитись від встановлення лічильника газу Оператора ГРМ.

Після встановлення лічильника газу, що пройшов повірку в органах у сфері метрології та метрологічної діяльності, уповноваженого на проведення повірки ЗВТ (центр стандартизації, метрології та  сертифікації), Оператор ГРМ здійснює пломбування повіреного лічильника газу, про що складає акт про пломбування, який має підписати споживач (власник або наймач об’єкта побутового споживача).

Для недопущення спірних питань, будьте уважними при підписанні актів та перевіряйте інформацію, внесену до них.

Якщо під час перевірки (обстеження) лічильника газу за домовленістю сторін або ініціативою Оператора ГРМ чи споживача буде ініційована експертиза щодо перевірки пошкодження пломб або ЗВТ чи несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, необхідно діяти з урахуванням положень глави 10 розділу Х Кодексу «Порядок проведення експертизи ЗВТ та пломб», а саме:
Після зняття ЗВТ та/або пломби, якою пломбуються місця кріплення ЗВТ на трубопроводі, пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломбу, чи гвинта, на якому закріплено пломбувальний матеріал (далі – пломба), у присутності сторін пломба та/або ЗВТ пакується в пакет з поліетилену чи з іншого цупкого матеріалу (або в транспортну тару, що передбачена заводом-виробником та зазначена в паспорті на ЗВТ), який опломбовується пломбою Оператора ГРМ з унікальним номером та, за бажанням, пломбою споживача або паперовою стрічкою з підписом споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу). При цьому представник Оператора ГРМ складає протокол щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу (по одному екземпляру для кожної сторони), в якому чітко зазначає:
1) поштову адресу місця проведення експертизи;
2) дату та орієнтовний час проведення експертизи (у випадку проведення експертизи ЗВТ та/або пломби суб’єктами судово-експертної діяльності (наприклад: Харківський НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса або Харківський НДЕКЦ МВС України), Оператор ГРМ зазначає кінцевий строк, до якого має бути передано ЗВТ та/або пломбу до такого суб’єкта);
3) контактний телефон особи Оператора ГРМ (для уточнення інформації щодо проведення експертизи);
4) сторону, відповідальну за доставку ЗВТ та/або пломби на експертизу;
5) дату останньої повірки ЗВТ

Під час складання протоколу щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу сторона, яка ініціювала експертизу, визначає, ким буде здійснюватися така експертиза (комісією з проведення експертизи ЗВТ та пломб, яка затверджується наказом Оператора ГРМ, або суб’єктом судово-експертної діяльності, діяльність якого регулюється Законом України «Про судову експертизу») діяльності (наприклад: Харківський НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса або Харківський НДЕКЦ МВС України).

Для виключення подальших спірних питань, рекомендуємо перед зняттям лічильника для проведення повірки або експертизи, сфотографувати сам лічильник, місця кріплень відлікового пристрою лічильника та особливо відбитки тавр та пломби.

Експертиза ЗВТ та/або пломби має бути проведена протягом десяти робочих днів з дня складання протоколу (крім випадку проведення експертизи ЗВТ та/або пломби суб’єктами судово-експертної діяльності, діяльність яких регулюється Законом України «Про судову експертизу»). За вимогою однієї зі сторін до проведення експертизи в конкретному випадку можуть бути додатково залучені представники виробника ЗВТ чи виробника пломби. Уповноважені особи при собі повинні мати документ, який посвідчує їх особу, та оригінал листа від виробника за підписом керівника, завірений печаткою (за наявності), в якому чітко зазначені уповноважені від виробника особи для участі в експертизі та їх кваліфікація.

Якщо ви впевнені, що не втручалися в конструкцію лічильника газу та не пошкоджували пломби на лічильнику, вимагайте залучення представників виробника ЗВТ та не допускайте зняття пломб виробника та повірника до проведення експертизи Оператором ГРМ або суб’єктом судово-експертної діяльності.

У ваших інтересах необхідно бути присутнім під час проведення експертизи.
У разі неприбуття споживача та/або уповноваженої ним особи на експертизу проведення експертизи ЗВТ та/або пломби буде проводиться без його участі.

Під час проведення експертизи комісія та споживач проводять зовнішній огляд пакувального пакета (тари), в який було запаковано ЗВТ та/або пломбу.

Після зовнішнього огляду пакувального пакета (тари) комісією перевіряються:
1) відповідність місць фактичного розташування пломб місцям, зазначеним у протоколі;
2) цілісність та місцезнаходження пломб, а також ознаки порушень, зазначених у протоколі;
3) цілісність заводського та повірочного тавра на ЗВТ;
4) цілісність лічильного механізму та корпусу ЗВТ;
5) цілісність конструктивних елементів вихідного патрубка ЗВТ;
6) наявність сторонніх предметів усередині ЗВТ;
7) відповідність маркування ЗВТ нормативно-технічній документації;
8) відповідність ЗВТ, програмного забезпечення та контрольної суми паспорту на ЗВТ та/або опису типу на цей тип ЗВТ;
9) наявність актів перевірок та/або відомостей про повірку та ремонт ЗВТ тощо.
Під час обстеження пломби та/або ЗВТ комісія перевіряє ознаки, зазначені в протоколі. Результати огляду заносять до акта експертизи ЗВТ.

Якщо при обстеженні пакувального пакета (тари) виявляється факт пошкодження пломби, встановленої на пакувальному пакеті (тарі), або пакувальний пакет з пломбою/ЗВТ не буде своєчасно доставлений відповідальною стороною на експертизу, а відповідальною стороною за його доставку на експертизу був визначений:
1. Оператор ГРМ – об’єм розподіленого природного газу на період відсутності ЗВТ розраховується за середньодобовими (для неповної доби – за середньогодинними) значеннями за попередні три аналогічні періоди споживання природного газу незалежно від висновків експертизи ЗВТ (у разі її проведення), а перерахунки та нарахування за таких обставин не проводяться;
2. Споживач (суб’єкт ринку природного газу) – факт пошкодження пломби або недоставка на експертизу пакувального пакета має розглядатися як підтвердження фактів (підозр), визначених у протоколі, з відповідними наслідками для споживача, передбаченими цим Кодексом.

За рішенням комісії, у том числі за вимогою споживача, може здійснюватися додаткова експертиза пломби чи ЗВТ у частині дослідження матеріалів, речовин, з яких виготовлений ЗВТ чи пломба, відповідними органами та установами, передбаченими законодавством.

Результати огляду фіксуються в акті експертизи. Акт експертизи підписується всіма членами комісії, а також споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) або його уповноваженою особою. Якщо споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) або його уповноважена особа чи член комісії мають окрему думку з приводу експертизи, вона має бути відображена в акті експертизи.
Після проведення експертизи ЗВТ проводиться його позачергова повірка відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності, уповноваженого на проведення повірки ЗВТ (центри стандартизації, метрології та сертифікації) відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 лютого 2016 року № 193 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  24 лютого 2016 року  за № 278/28408. При цьому зазначаємо, що представники відповідних органів у сфері метрології та метрологічної діяльності (центрів стандартизації, метрології та сертифікації) не мають повноважень робити висновки про втручання/невтручання в роботу ЗВТ та виявляти наявність яких небудь ознак втручання/невтручання в роботу ЗВТ без наявності висновків суб’єктів судово-експертної діяльності, діяльність яких регулюється Законом України «Про судову експертизу».

З будь-яких питань стосовно діяльності Оператора ГРМ рекомендуємо звертатися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка здійснює державне регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (відділ НКРЕКП у Харківській області: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126/1, 2 поверх, к. 4), інспекції з  питань захисту прав споживачів в Харківській області (61022, м. Харків, вул. Сумська, 45, тел.. 700-39-68) або громадської організації «Союз споживачів Харківської області» (тел. 050-400-87-11).

Якщо комісія зробила висновок про втручання в роботу лічильника та про порушення пломб, а Ви з цим не згодні, то Ви маєте право відправити лічильник виробнику, який додатково зробить повірку, або провести незалежну технічну експертизу в організації, що проводить судово-експертну діяльність (наприклад: Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (вул. Золочівська, 8А, м. Харків) або Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (вул. Ковтуна, 34, м. Харків).

Будьте пильними та уважними, не дайте себе обдурити та не намагайтеся обдурити газопостачальну організацію!