Назад
Випробування продукції

Переконатися в безпечності та якості продукції можна лише на основі її випробувань. Об’єктивність і точність результатів випробувань, а також кваліфіковану допомогу в питаннях організації випробувань Вам забезпечить Державний випробувальний центр з підтвердження оцінки відповідності (ДВЦПОВ), до складу якого входять: Державна випробувальна лабораторія харчової продукції та сільськогосподарської сировини (ДВЛ) і Державний випробувальний центр «Електромаш» (ДВЦ «Електромаш»).

Випробувальний центр ДП «Харківстандартметрологія» надасть Вам наступні послуги:

 • випробування продукції;
 • розробка нових методик випробувань;
 • консультаційні послуги з випробувань продукції.

Випробування, що проводяться нами,  користуються популярністю серед підприємств, організацій, підприємців та приватних осіб, які хочуть переконатися в безпечності продукції та сировини, як вироблених в Україні, так й імпортованих.

Переваги роботи з нами:
Кваліфікований та досвідчений персонал
Кваліфікований та досвідчений персонал
Cучасне випробувальне обладнання
Cучасне випробувальне обладнання
Неупередженість при виконанні робіт
Неупередженість при виконанні робіт
Об'єктивність і достовірність результатів випробувань
Об'єктивність і достовірність результатів випробувань
Державний випробувальний центр «Електромаш» (ДВЦ)

Випробування промислової продукції

Будь-який промисловий товар перш, ніж потрапити до рук покупця, повинен пройти випробування за всіма необхідними показниками.

Випробування – це дослідне визначення кількісних та/або якісних властивостей предмета випробувань як результату впливу на нього при його функціонуванні. Випробування зазвичай проводять з метою отримання відомостей, необхідних для прийняття рішення про відповідність предмета випробувань заданим вимогам.

Що б вам не обіцяла реклама, чим би не заохочували маркетологи, як би не переконували продавці, але промисловий виріб буде безпечним і якісним тільки в одному випадку – якщо він успішно витримав випробування.

Об’єктивність і точність результатів випробувань вам забезпечить Державний випробувальний центр (ДВЦ) «Електромаш».

Техничні можливості ДВЦ «Електромаш» дозволяють забезпечити наступні види випробувань:

 • визначення електричної, механічної, термічної безпеки виробів;
 • визначення пожежної безпеки;
 • визначення електромагнітної сумісності;
 • оцінка безпеки виробів в граничних умовах експлуатації і аномальних режимах роботи;
 • визначення механічних характеристик і властивостей виробів і матеріалів;
 • кліматичні випробування.

ДВЦ “Електромаш” проводить випробування широкого спектру промислової продукції відповідно до сфери акредитації.

Дослідження проводяться за наступними методами.

Випробування, що проводяться нами,  необхідні підприємствам, організаціям, підприємцям і приватним особам, які хочуть переконатися в безпечності промислової продукції, як виробленої в Україні, так й імпортованої.

ДП «Харківстандартметрологія» має багаторічний досвід проведення випробувань промислової продукції. Наші фахівці допоможуть вам кваліфіковано і в найкоротші терміни вирішити питання випробувань продукції за необхідними показниками відповідності.

ДВЦ “Електромаш” забезпечує високий рівень якості робіт з випробувань продукції за рахунок:

– кваліфікованого і досвідченого персоналу;

– сучасного випробувального обладнання;

– неупередженості при виконанні робіт;

– об’єктивності й достовірності результатів випробувань.

ДВЦ “Електромаш” розташований за адресою:

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40

тел. (057) 700-40-74

E-mail: 660@mtl.kharkov.ua

Керівник ДВЦ “Електромаш”Череватенко Микола Іванович

Сектор випробувань електротехнічної продукції
тел. (057) 756-37-78, тел./факс (057) 768-04-95

Сектор випробувань продукції легкої промисловості
тел. (057) 777-30-53

Група випробувань будівельних матеріалів

тел./факс (057) 715-56-97

Завантажити заявку
Для проведення випробувань продукції в ДВЦ "Електромаш" необхідно подати заявку на проведення випробувань. Технічні та організаційні питання обговорюються під час зустрічі, телефоном та електронною поштою.

ДВЦ “Електромаш” акредитований НААУ на технічну компетентність і незалежність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

Державна випробувальна лабораторія харчової продукції та сільськогосподарської сировини (ДВЛ)
Політика в сфері якості ДВЛ спрямована на досягнення і підтримання високого рівня кваліфікації персоналу та організації робіт з випробувань для забезпечення гарантій того, що всі процедури будуть проведені об’єктивно і достовірно.
  Персонал ДВЛ має відповідний рівень освіти, необхідні технічні знання і досвід роботи в заявленій галузі акредитації.
Фахівці лабораторії, які безпосередньо беруть участь у проведенні випробувань, атестовані на право проведення конкретних видів випробувань відповідно до «Положення про порядок проведення атестації наукових, інженерно-технічних працівників і фахівців організацій, що перебувають у функціональному управлінні Держстандарту України» (наказ Держстандарту України № 10 від 14.01.94 р.) та постійно підвищують свою кваліфікацію на базі Українського науково-дослідного та навчального центру (УкрНДНЦ, м. Київ).

Досягнення визнання результатів випробувань на європейському рівні ДВЛ забезпечує:

 • участю в міжнародній програмі професійного тестування випробувальних лабораторій FAPAS;
 • постійною участю в програмі професійного тестування випробувальних лабораторій, яке проводиться Національним Аналітичним Центром для забезпечення контролю за постійною відповідністю вимогам, встановленим для виконання метрологічних робіт в галузі акредитації;
 • участю в програмі міжнародного професійного тестування, яка проводиться для країн СНД (продукти харчування, питна вода, грунт);
 • постійною участю в порівняльних випробуваннях з фірмою «Philip Мorris Products SA-R (D» (Швейцарія) з визначення в сигаретах вмісту смоли і нікотину.

Державна випробувальна лабораторія надає наступні послуги:

 • випробування продукції;
 • розробка нових методик випробувань;
 • стажування персоналу лабораторій підприємств і установ щодо методів випробувань продукції;
 • надання консультативних послуг представникам замовників, лабораторій підприємств і установ щодо випробувань продукції;
 • експертиза проектів нормативної документації, яка розробляється, на нові види продукції в частині методів випробувань.

Види випробувань, які проводить ДВЛ

 • Визначення в харчовій продукції, сировині, питній воді, шампунях і посуді методами фотометрії і атомно-абсорбційної спектрофотометрії вмісту елементів, в тому числі й токсичних:

 

 • свинець
 • цинк
 • ртуть
 • олово
 • миш’як
 • алюміній
 • кальций
 • калій
 • кадмій
 • мідь
 • залізо
 • нікель
 • марганець
 • молібден
 • магній
 • натрій
 • Визначення міграції токсичних елементів (сурми, миш’яку, барію, селену, хрому, свинцю, кадмію, цинку, міді, ртуті) і органічних речовин (ацетону, гексану, гептану, етилацетату, ізопропілового спирту, бутилового спирту, формальдегіду тощо) з поверхні іграшок , виробів дитячого призначення та пакувальних матеріалів до модельних розчинів та повітря.
 • Визначення методами газової та рідинної хроматографії та імуно-ферментним методом:

1. Вмісту залишкових кількостей пестицидів (за групами):

 • хлорорганічні

 

 • синтетичні перетроїди

 

 • азотовмісні

 

 • фосфорорганічні
 • сім-триазини

 

2. Вмісту залишкових кількостей мікотоксинів:

 • афлатоксин В1
 • афлатоксин G1
 • афлатоксин М1
 • зеараленон
 • дезоксиніваленол
 • афлатоксин В2
 • афлатоксин G2
 • Т-2 токсин
 • патулін
 • охратоксин


3. Вмісту залишкових кількостей гормональних препаратів.

4. Вмісту залишкових кількостей нітрозамінів:

 • діетілстильбестрол
 • естрадіол 17b

5. Вмісту харчових домішок:

 • підсолоджувачі (сахарин, аспартам, ацесульфам та ін.);
 • консерванти (бензоат натрію, сорбінова, лимонна і аскорбінова кислоти);
 • синтетичні барвники;
 • антиоксиданти;
 • підсилювач смаку (глутамат натрію).

6. Вмісту токсичних мікродомішок в спиртовмісних сумішах (горілки, спирти та ін.):

альдегіди
ефіри
метиловий спирт
вищі спирти (сивушні олії)
    денатуруючі домішки:
діетілфталат, етиленгліколь

7. В тютюнових виробах вмісту смоли та нікотину в конденсаті диму сигарет.

8. Визначення жирнокислотного складу олій методом газової хроматографії, фальсифікації олій, визначення ерукової кислоти.
9. Визначення складу стеринової фракції  жирових продуктів, визначення немолочних жирів, фальсифікації молочних продуктів оліями, відсотку немолочного жиру в спредах.

10. Визначення вмісту вітамінів А, С, Е.
11. Визначення бенз(α)пірена в оліях.
12. Визначення меламіну в продовольчій сировині та харчових продуктах.

13. Визначення глютену в продовольчій сировині та харчових продуктах імуноферментним методом.

 • Вимірювання питомої та об’ємної активності g- і b-випромінюваних радіонуклідів Cs137; Sr90 і K40.
 • Визначення в харчовій продукції та продовольчій сировині наявності й вмісту генетично-модифікованих організмів методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі.
 • Визначення у всіх видах продукції мікробіологічних показників.
 • Визначення у всіх видах продукції фізико-хімічними методами показників якості:
 • вмісту вологи, летких і сухих речовин;
 • жиру, температур плавлення і застигання;
 • цукру, сахарози, редукуючих речовин;
 • кислотності, pH, летючих і титрованих кислот, сірчистої кислоти;
 • білку, золи, клітковини, хлоридів;
 • нітратів і нітритів;
 • кислотного, перекисного і йодного чисел;
 • гістаміну;
 • етилового і метилового спирту, токсичних мікродомішок в горілках і спиртах;
 • крохмалю;
 • фурфуролу, оксиметилфурфуролу;інших показників відповідно до вимог НД

Види продукції, випробування яких проводить ДВЛ

 • харчова і сільськогосподарська продукція:
зернові, зернобобові та технічні культури, солод, насіння сільськогосподарських культур, хміль, горіхи, какао, какао-боби, чай, кава натуральна і кавові вироби, масла і жири рослинні, жири тваринні тощо.
 • продовольча сировина, харчова продукція:
молоко коров’яче і кисломолочні продукти, консерви молочні, продукти молочні сухі, сири, масло вершкове та шоколадне;
м’ясо, ковбаси, вироби з м’яса тварин і птахів, субпродукти, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні;
риба, морепродукти, ікра, консерви, пресерви рибні;
дріжджі;
борошно, висівки, крупи, макаронні вироби, концентрати харчові, хліб і хлібобулочні вироби;
цукор, патока, меляса, мед натуральний;
кондитерські вироби шоколадні, желейні, цукрові, борошняні;
яйця і яєчні продукти;
плоди, овочі та гриби свіжі та сушені, продукти їх переробки;
суміші жиру, спреди, маргарини, майонези, соуси;
напої безалкогольні, пиво, сиропи, концентрати напоїв, соки натуральні та зброджені, вино, спирт етиловий, горілка, напої лікеро-горілчані та слабоалкогольні, інше.
 • питна вода:

вода питна, вода мінеральна, вода питна фасована

 • продукти харчові для дитячого харчування:

молоко і молочні продукти, сухі суміші на основі молока, консерви плодові та ягідні (фруктові), овочеві, овоче-плодові та м’ясо-рослинні

 • продукція громадського харчування;
 • фарфоро-фаянсові і керамічні вироби, вироби зі скла;
 • синтетичні мийні засоби, засоби побутової хімії, парфюмерно-косметичні засоби;
 • тютюн і тютюнові вироби;
 • корми, комбікормова сировина;
 • харчові добавки, прянощі, спеції;
 • іграшки, вироби дитячого призначення;
 • тканини, текстильні матеріали;
 • пакувальні матеріали;
 • грунт.

Свою діяльність ДВЛ проводить на принципах господарського розрахунку відповідно до договорів, укладених із заявниками. У фінансово-господарській діяльності використовується розрахунковий рахунок ДП “Харківстандартметрологія”.

ДВЛ розташована за адресою:  61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49/51.
Тел/факс: (057) 714-35-61; тел. (050) 435-88-13, (057) 714-14-29, (057) 719-20-48
E-mail: 100@mtl.kharkov.ua.
Начальник ДВЛ – Дуліна Олена Володимирівна.
Заступник начальника ДВЛ – Чапай Галина Іванівна.

ДВЛ акредитована НААУ на технічну компетентність і незалежність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.

Залишилися питання?
Отримайте відповіді від експерта прямо зараз!
Отримати консультацію