ДП «Харківстандартметрологія» веде активну просвітницьку роботу серед громадськості щодо захисту прав споживачів, інформує через засоби масової інформації про результати моніторингу якості і безпеки продукції, яка реалізується в регіоні.

Фахівці Центру надають інформаційно-методичну допомогу підприємствам і організаціям зі стандартизації, метрології, випробувань і сертифікації (оцінки відповідності) продукції, сертифікації систем управління.

ДП «Харківстандартметрологія» проводить семінари і конференції для підприємців, представників служб метрології, стандартизації та інших фахівців (конструкторів, технологів, керівників виробничих підрозділів).

З просвітницькою метою, під рубрикою «На допомогу підприємцям» Центром видаються брошури з питань технічного регулювання.

Статут ДП “Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації”.

Звітність за 2021 рік
Звітність за 2020 рік
Звітність за 2019 рік
Звітність за 2018 рік
Звітність за 2017 рік
Інше

На ДП «Харківстандартметрологія» функціонує система управління якістю, яка відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001: 2015-го, что підтверджується наявністю сертификату відповідності.

Порядок проведення конкурсу з відбору субєктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Відкрити

Інша інформація про діяльність ДП “Харківстандартметрологія”, яка підлягає оприлюдненню відповідно до закону, за посиланнями:

Відкрити посилання 1

Відкрити посилання 2

Відкрити посилання 3