Загальний перелік свідоцтв про відповідність ДСТУ ISO 10012

Оцінювання системи керування вимірюванням на відповідність ДСТУ ISO 10012:2005 проводиться на підставі результатів аудиту та засвідчується свідоцтвом про відповідність. Поточний стан системи керування вимірюванням забезпечується керівництвом лабораторії та контролюється шляхом проведення моніторингу, як внутрішнього, так і зовнішнього, у відповідності до п. 8.2.4 ДСТУ ISO 10012:2005.

Інформація про оформленні свідоцтва є довідковою. У разі її невідповідності поточному стану прохання звертатися до органу, який оформив відповідне свідоцтво.