Інформація щодо сертифікатів, виданих органом з оцінки відповідності ДП «Харківстандартметрологія»

Більш детальну інформацію ви можете отримати направивши офіційний запит до органу з оцінки відповідності
ДП «Харківстандартметрологія» відповідно до вимог стандарту ЕN 17065 та чинного законодавства України