Назад
Сертифікація та оцінка відповідності

Державне підприємство «Харківстандартметрологія» займає лідируючі позиції в Україні з оцінки відповідності та сертифікації продукції і послуг.

Орган з оцінки відповідності продукції ДП «Харківстандартметрологія» має технічно компетентний персонал з багаторічним досвідом роботи, що дає можливість проводити оцінку відповідності продукції на найвищому рівні.

Наші фахівці допоможуть вам кваліфіковано і в найкоротші терміни вирішити питання отримання сертифікатів відповідності продукції / послуг.

Сертифікація продукції та послуг і оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів забезпечать вам:

Переваги
Тендери
Тендери
Конкурентні переваги при участі в тендерах
Безпечність
Безпечність
Підвищення довіри клієнтів до безпеки вашої продукції.
Конкурентоспроможність
Конкурентоспроможність
Конкурентні переваги на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Експорт
Експорт
Можливість виходу на міжнародні ринки
Підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів

Відповідно до змін у законодавстві України у сфері безпеки продукції, пов’язаними з гармонізацією з європейськими нормативними документами, здійснено перехід від обов’язкової сертифікації продукції до підтвердження її відповідності технічним регламентам.

Технічний регламент – нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні процедурні положення, дотримання яких є обов’язковим. Він може також включати або містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу чи способу виробництва. Нормативно-правовий акт, який має ознаки технічного регламенту, вважається технічним регламентом незалежно від використання в назві такого акта слів «технічний регламент».

Підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів проводиться в законодавчо регульованій сфері на підставі Закону України «Про техничні регламенти та оцінку відповідності» та оформляється у вигляді декларації відповідності або сертифіката відповідності, виданого третьою незалежною стороною (органом з оцінки відповідності).

При декларуванні відповідності виробник (імпортер) або уповноважена ним особа під свою повну відповідальність документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам.

ДП «Харківстандартметрологія» акредитовано і призначено як орган з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів, що охоплюють широкий спектр продукції.

Підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів необхідно підприємствам будь-якої форми власності для реалізації продукції вітчизняного виробництва або імпорту всіх категорій промислових товарів, що підпадають під дію технічних регламентів.

Коли підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів обов’язково?

 • При ввезенні продукції в Україну. Для розмитнення вантажу необхідно надати працівникам митних органів документи про відповідність вимогам технічних регламентів. Для цього потрібно завчасно подбати про їх оформлення, щоб не втрачати час і гроші.
 • При реалізації продукції. Згідно з чинним законодавством, необхідно надати документи про відповідність продукції вимогам технічних регламентів при оптовій і роздрібній торгівлі, на вимогу споживачів і контролюючих органів.

Наші переваги

ДП «Харківстандартметрологія» має багаторічний досвід надання практичної допомоги з сертифікації і оцінки відповідності продукції, акредитовано відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO / IEC 17065 Національним агентством з акредитації України (атестат акредитації № 1О119) і назначено Мінекономіки України як орган оценки відповідності продукції вимогам технічних регламентів (реєстраційний номер органу № UA.TR.002).

Наші фахівці допоможуть вам кваліфіковано і в найкоротші терміни вирішити питання отримання сертифікатів відповідності продукції вимогам технічних регламентів.

Опис модулів (процедур) оцінки відповідності продукції та правила їх використання наведено в Постанові Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95

Для підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів потрібно звернутися до відповідних відділів.

Відділ оцінки відповідності промислової продукції

тел. (057)756 – 37-84, 700 – 37-02,
756 -38-09, 700-40-71
м. Харків, вул. Мироносицька, 38.
E-mail: 120@mtl.kharkov.ua, 140@mtl.kharkov.ua, 090@mtl.kharkov.ua

Начальник відділу – Кутоманов Євген Григорович.

Відділ оцінки відповідності продукції легкої, харчової промисловості та послуг 

тел. (057) 756-38-30, 756-38-29;
м. Харків, вул. Мироносицька, 38.
E-mail: 110@mtl.kharkov.ua

Начальник відділу – Пелипенко Марина Олександрівна.

Комплект технічної документації, необхідний для оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів, повинен, зокрема, містити*:

 • загальний опис продукції;
 • технічний проект і виробничі креслення, схеми елементів, складальних вузлів, принципові електричні схеми;
 • опис і пояснення щодо креслень і схем, щодо застосування продукції;
 • список стандартів з переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів (у разі часткового застосування стандартів в технічній документації зазначаються ті частини (положення) стандартів, які були застосовані);
 • результати проектних розрахунків, випробувань;
 • протоколи випробувань.

*Детальні списки технічної документації для оцінки відповідності продукції вимогам окремих технічних регламентів наведені в конкретних технічних регламентах.

Форми документів для оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів:

Завантажити заявку
Заявка на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів
Завантажити Додаток до заявки
Додаток до заявки на проведення оцінки відповідності

Орган оцінки відповідності ДП «Харківстандартметрологія» акредитований НААУ на компетентність відповідно до вимог ДСТУ EN ISO / IEC 17065: 2019 (EN ISO / IEC 17065: 2012, IDT; ISO / IEC 17065: 2012, IDT).

Добровільна сертифікація продукції та послуг

Добровільна сертифікація (оцінка відповідності) продукциии послуг здійснюється в законодавчо нерегульованій сфері на підставі ст. 24 Закону України «Про технічні регламети та оцінку відповідності» згідно порядку, визначеному договором між заявником (виробником, постачальником) та органом оцінки відповідності (сертифікації).

Добровільна оцінка відповідності здійснюється на добровільних засадах в будь-яких формах, включаючи випробування, декларування відповідності, сертифікацію та інспектування, і на відповідність будь-яким заявленим вимогам.

Заявник самостійно визначає, за якими показниками він бажає підтвердити відповідність продукції / послуги вимогам стандартів. Орган оцінки відповідності (сертифікації) і випробувальна лабораторія проводять компетентну оцінку відповідності продукції. При позитивному результаті оформляється сертифікат відповідності, який реєструється в Реєстрі Органу добровільної сертифікації ДП «Харківстандартметрологія».

Добровільна сертифікація продукції та послуг проводиться за заявками підприємств будь-якої форми власності для всіх категорій товарів / послуг.

Переваги добровільної сертифікації

 • Переваги при участі в тендерах.
 • Впевненість виробника або постачальника продукції / послуги в її якості.
 • Конкурентоспроможність продукції / послуги.
 • Привабливість продукції / послуги для споживача.

ДП «Харківстандартметрологія» проводить добровільну оцінку відповідності (сертифікацію) широкого спектра продукції і послуг.

Наші переваги 

ДП «Харківстандартметрологія» має багаторічний досвід надання практичної допомоги з сертифікації продукції, акредитовано відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO / IEC 17065 Національним агентством з акредитації України (атестат акредитації № 1О119) і уповноважено на проведення робіт в Добровільній системі сертифікації УкрСЕПРО (реєстраційний номер органу № 007).

Наші фахівці допоможуть вам кваліфіковано і в найкоротші терміни вирішити питання отримання сертифікатів відповідності продукції / послуг.

Добровільна сертифікація продукції включає основні етапи

 • подача заявки та супровідної документації на продукцію в орган сертифікації;
 • аналіз поданої документації та прийняття рішення органом з сертифікації за заявкою щодо можливості та схеми проведення сертифікації;
 • обстеження або атестація виробництва, або оцінка чи сертифікація системи управління якістю, якщо це передбачено схемою сертифікації;
 • відбір, ідентифікація зразків продукції та їх випробування;
 • аналіз отриманих результатів;
 • в разі позитивних результатів – оформлення сертифікату відповідності та його реєстрація в Реєстрі Органу добровільної сертифікації ДП «Харківстандартметрологія»;
 • інспектування сертифікованої продукції.

Для добровільної оцінки відповідності (сертифікації) продукції або послуг потрібно звернутися до відповідних відділів.

Відділ оцінки відповідності промислової продукції
тел. (057)756 – 37-84, 700 – 37-02,
756 -38-09, 700-40-71
м. Харків, вул. Мироносицька, 38.
E-mail: 120@mtl.kharkov.ua, 140@mtl.kharkov.ua, 090@mtl.kharkov.ua

Начальник відділу – Кутоманов Євген Григорович.

Відділ оцінки відповідності продукції легкої, харчової промисловості та послуг 
тел. (057) 756-38-30, 756-38-29;
г. Харьков, ул. Мироносицкая, 38.
E-mail: 110@mtl.kharkov.ua

Начальник відділу – Пелипенко Марина Олександрівна.

Для оформлення добровільного сертифіката необхідно надати наступну інформацію:

 • найменування товару;
 • код ТН ЗЕД/ДКПП;
 • опис продукції;
 • зразок для випробувань (або протокол випробувань);
 • технічні характеристики (схеми, креслення, ТУ);
 • паспорти або листи безпеки (якщо передбачено);
 • інвойс, контракт на поставку (на партію продукції);
 • декларації та сертифікати інших країн (за наявності).

Форми документів для добровільної оцінки відповідності (сертифікації) продукції/послуг:

Завантажити заявку
Заявка на проведення сертифікації продукції

Орган оцінки відповідності ДП «Харківстандартметрологія» акредитований НААУ на компетентність відповідно до вимог ДСТУ EN ISO / IEC 17065: 2019 (EN ISO / IEC 17065: 2012, IDT; ISO / IEC 17065: 2012, IDT).

Видача висновків про те, що товар не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів та/або обов'язковій сертифікації

Якщо товар не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів та/або обов’язковій сертифікації, але митна служба, контролюючий орган або тендерний комітет вимагають у вас підтвердження даного факту, ви можете звернутися до ДП «Харківстандартметрологія» для отримання відповідного висновку (довідки).

Висновок (довідку) про те, що товар не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів та/або обов’язковій сертифікації, може отримати підприємство будь-якої форми власності або фізична особа на товари, які не підпадають під дію технічних регламентів і не підлягають обов’язковій сертифікації.

Наші переваги

ДП «Харківстандартметрологія» має багаторічний досвід надання практичної допомоги із сертифікації та оцінки відповідності продукції.

Наші фахівці допоможуть вам кваліфіковано і в найкоротші терміни отримати висновок (довідку) про те, що товар не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів та/або обов’язковій сертифікації.

Процес оформлення висновку (довідки)

 • замовник подає запит до органу з оцінки відповідності (сертифікації) ДП «Харківстандартметрологія» і надає супровідні документи, що підтверджують відсутність підстав для проведення оцінки відповідності та/або сертифікації;
 • орган з оцінки відповідності (сертифікації) ДП «Харківстандартметрологія» перевіряє інформацію, зазначену в супровідних документах;
 • в разі підтвердження інформації, зазначеної в супровідних документах, видається висновок (довідка) про те, що товар не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів та/або сертифікації.

Для отримання висновку (довідки) про те, що товар не підлягає підтвердженню відповідності вимогам технічних регламентів та/або обов’язковій сертифікації, потрібно звернутися до відповідного відділу.

Відділ оцінки відповідності промислової продукції

тел. (057)756 – 37-84, 700 – 37-02,
756 -38-09, 700-40-71
м. Харків, вул. Мироносицька, 38.
E-mail: 120@mtl.kharkov.ua, 140@mtl.kharkov.ua, 090@mtl.kharkov.ua

Начальник відділу – Кутоманов Євген Григорович.

Відділ оцінки відповідності продукції легкої, харчової промисловості та послуг 

тел. (057) 756-38-30, 756-38-29;
м. Харків, вул. Мироносицька, 38.
E-mail: 110@mtl.kharkov.ua

Начальник відділу – Пелипенко Марина Олександрівна.

Для оформлення висновку (довідки) необхідно подати запит до органу з оцінки відповідності (сертифікації) ДП «Харківстандартметрологія» і надати супровідні документи, що підтверджують відсутність підстав для проведення оцінки відповідності та/або сертифікації.

При отриманні висновку (довідки) на руки представник вашої організації повинен мати довіреність і документ, що підтверджує особу одержувача.

Завантажити запит
Запит на надання інформації про необхідність проведення обов'язкової сертифікації продукції

Орган оцінки відповідності ДП «Харківстандартметрологія» акредитований НААУ на компетентність відповідно до вимог ДСТУ EN ISO / IEC 17065: 2019 (EN ISO / IEC 17065: 2012, IDT; ISO / IEC 17065: 2012, IDT).

Залишилися питання?
Отримайте відповіді від експерта прямо зараз!
Отримати консультацію