Назад
Метрологія

Державне підприємство «Харківстандартметрологія» є провідним підприємством України в галузі практичної метрології, яке, крім традиційних метрологічних робіт, активно освоює калібрування ЗВТ за вимогами ДСТУ EN ISO / IEC 17025, складні вимірювання для машинобудування та інших галузей промисловості, а також бере участь в розробці нормативно -правових актів та нормативних документів у сфері метрології на загальнодержавному рівні.

Технічні можливості дозволяють ДП «Харківстандартметрологія» проводити повірку і калібрування практично всіх видів засобів вимірювальної техніки, а також виконувати вимірювання високої складності і точності, особливо в машинобудуванні.

Повноваження підприємства підтверджені відповідними органами за кожним видом виконуваних робіт.

ДП «Харківстандартметрологія» виконує метрологічні роботи на найвищому технічному рівні, враховуючи всі побажання замовників.

Співпраця з нами дозволить вам:

  • Підвищувати конкурентоспроможність продукції і послуг, що випускається або надаються вами.
  • Додержуватися вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері метрології, в тому числі критеріїв акредитації, регламентованих міжнародними стандартами.
  • Отримувати достовірні результати вимірювань параметрів та показників продукції, що випускається, оцінювання якості послуг, що надаються.
  • Забезпечити захист від недобросовісних конкурентів, необгрунтованих рекламацій і претензій.
  • Оптимізувати витрати на енергетичні та матеріальні ресурси.
  • Зберегти здоров’я ваших співробітників шляхом достовірного контролю умов праці.
Переваги роботи з нами:
Досвід і професіоналізм
Досвід і професіоналізм
Підприємство має більш ніж столітній досвід виконання метрологічних робіт.
Широка номенклатура ЗВТ
Широка номенклатура ЗВТ
Підприємство уповноважено, акредитовано та призначено на всі види метрологічних робіт за всіма видами вимірювань (крім вимірювань в області іонізуючих випромінювань) в одній з найбільших в Україні номенклатур ЗВТ.
Еталонна база
Еталонна база
Фахівці ДП «Харківстандартметрологія» користуються парком з 87 вихідних еталонів високої точності, з яких 1 державний та 4 вторинних еталона України, і більш ніж 4 тисячі робочих еталонів.
Технічні можливості
Технічні можливості
Для проведення робіт використовується як унікальне модернізоване обладнання, так і сучасне, високоточне і надійне обладнання провідних світових приладобудівних підприємств.
Повірка засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)

Відповідно до статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 р № 1314-VII законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що знаходяться в експлуатації, підлягають періодичній повірці і повірці після ремонту.

Стосовно законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, може також проводитися позачергова, експертна та інспекційна повірка.

Періодична повірка ЗВТ проводиться метрологічними підрозділами на підставі письмового звернення заявника.
Форми заявок на проведення повірки в ДП “Харківстандартметрологія” заявники можуть завантажити за посиланнями:
1. Форма заявки на проведення повірки (для фізичних осіб)
2. Форма заявки на проведення повірки (для юридичних осіб)

Заявники можуть скласти графіки проведення періодичної повірки ЗВТ на відповідний рік за формою, яку можна завантажити за посиланням: форма Графіка проведения періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

Звертаємо увагу заявників метрологічних послуг на зміну порядку узгодження графіків повірки засобів вимірювальної техніки в ДП “Харківстандартметрологія”: інформаційний лист щодо змін в законодавстві про метрологію.

Новий порядок узгодження графіків передбачає взаємодію з заявником в електронному вигляді шляхом листування електронною поштою.

Ознайомитися з новим порядком узгодження графіків Ви можете за посиланнями:

Скачать алгоритм
Алгоритм узгодження графіків повiрки та калiбрування обладнання в ДП "Харківстандартметрологія".
Скачать форму
Форма графіка на повірку
Скачать указания
Вказівки з оформлення графіків на повірку
Скачать указания
Вказівки з оформлення графіків на повірку

Інформацію про зв’язок між класифікацією засобів вимірювальної техніки по МІ 2222-92 “Метрологія. Види вимірювань. Класифікація” і міжнародною класифікацією Ви можете отримати за посиланням: Довідкова інформація про класифікацію ЗВТ за видами вимірювань.

При відсутності змін та (або) доповнень дію погоджених графіків може бути продовжено на наступний рік за письмовою заявкою заявника. Зразок листа-заявки про продовження дії графіка (ів) Ви можете отримати за посиланням: Зразок листа-заявки про продовження дії графіка (ів). 

У разі виникнення додаткових питань просимо звертатися за телефонами

(057) 756-38-10,

(095) 921-53-43.

Електронна поштова скринька для роботи з графіками: 151@mtl.kharkov.ua

 

Заявники, які узгодили графіки в ДП «Харківстандартметрологія», зобов’язані подати ЗВТ на періодичну повірку у встановлені в графіках терміни або своєчасно письмово повідомити ДП «Харківстандартметрологія» про причини невиконання графіків.

Прийом і видачу графіків здійснює організаційно-методичний сектор (ОМС) за адресою:

м. Харків, вул. Мироносицька, 40,

4 поверх, кімн. 402,

з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00 (в п’ятницю – до 15:30) щодня, крім вихідних та святкових днів,

тел. (057) 756-38-10, (095) 921-53-43.

Погоджений Графік може бути направлений заявнику на його електронну адресу. Узгодження графіків проводиться безкоштовно.

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» еталони, що використовуються при проведенні повірки законодавчо регульованих ЗВТ, підлягають калібруванню.

Договір на проведення повірки можна оформити безпосередньо в метрологічному підрозділі, яке буде виконувати перевірку, під час здачі ЗВТ в повірку або в планово-економічному відділі, якщо перевірку виконуватимуть кілька підрозділів ДП «Харківстандартметрологія».

З формами договорів на повірку ЗВТ та формою заявки можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.

Довідки з питань укладення договорів на проведення повірки ЗВТ можна отримати за тел.: (057) 756-38-16.

Можливості ДП «Харківстандартметрологія» дозволяють проводити перевірку 72 з 80 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

ДП «Харківстандартметрологія» уповноважене Мінекономрозвитку України на проведення повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).

Свідоцтво про уповноваження № П-16-2019 від 18.04.2019 р.
Область повноважень на проведення повірки ЗВТ знаходиться за посиланням.
Наказ Мінекономрозвитку від 18.04.2019 р № 651 “Про уповноваження державного підприємства” Харківстандартметрологія “на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології” знаходиться за посиланням.

 

Дія свідоцтва про уповноваження від 18.04.2019 № П-16-2019 автоматично продовжується на період воєнного стану та три місяці після його припинення чи скасування і ДП “Харківстандартметрологія” може здійснювати повірку ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології.

Лист Міністерства

Вимірювання, контроль технічних характеристик
Відповідно до статті 7 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 г. № 1314-VII Метрологічний центр ДП «Харківстандартметрологія» проводить вимірювання, результати яких можуть бути використані в сфері та поза сферою законодавчо регульованої метрології, а також контроль технічних характеристик медичного, допоміжного і технологічного обладнання на їх відповідність вимогам експлуатаційної документації.

Види діяльності, що знаходяться в сфері законодавчо регульованої метрології, наведені в статті 3 Закона України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Методики вимірювань в сфері законодавчо регульованої метрології, які є обов’язковими для використання, визначаються в нормативно-правових актах або в нормативних документах, на які є відповідні посилання в нормативно-правових актах.

В якості методик вимірювань поза сферою законодавчо регульованої метрології використовуються методики, регламентовані в національних стандартах, атестовані до 31.12.2015 року уповноваженими організаціями, розроблені лабораторіями, в разі якщо проведена оцінка придатності їх до застосування.

Договори на виконання вимірювань оформляються безпосередньо в метрологічному підрозділі, яке проводить вимірювання або в планово-економічному відділі ДП «Харківстандартметрологія».

Для укладення договору заявник повинен надати лист-заявку. 
Довідки з питань укладення договорів можна отримати за тел.: (057) 756-38-16.

Можливості ДП «Харківстандартметрологія» щодо виконання вимірювань та контактні дані метрологічних підрозділів, які проводять вимірювання, наведені нижче:

Смотреть перечень
Вимірювання геометричних величин
Смотреть перечень
Вимірювання механічних величин
Смотреть перечень
Вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об'єму речовин
Смотреть перечень
Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання
Смотреть перечень
Вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин
Смотреть перечень
Температурні і теплофізичні вимірювання
Смотреть перечень
Вимірювання часу і частоти
Смотреть перечень
Електричні і магнітні вимірювання
Смотреть перечень
Радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання
Смотреть перечень
Вимірювання акустичних величин
Смотреть перечень
Оптико-фізичні вимірювання
Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)

Державне підприємство “Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (ДП “Харківстандартметрологія”) призначено органом з оцінки відповідності ЗВТ вимогам технічних регламентів (ідентифікаційний номер органу UA.TR.002)

№ п/пТехнічний регламентСфера призначенняНаказ про призначенняРішення про призначення
1Сфера призначенняНаказ Мінекономрозвитку України № 145 от 03.02.2017 г.Рішення про призначення
2Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 г. № 163Сфера призначенняНаказ Мінекономрозвитку України № 146 от 03.02.2017 г.Рішення про призначення
3Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 г. № 94Сфера призначенняНаказ Мінекономрозвитку України № 978 от 07.07.2017 г.Рішення про призначення

Рекомендації заявителям робіт з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки

Система добровільної оцінки стану вимірювань в лабораторіях на відповідність ДСТУ ISO 10012:2005

До кінця 2015 року підтвердження незалежності і технічної компетентності вимірювальних лабораторій проводилося через процедуру атестації, за результатами якої оформлялося свідоцтво разом з галуззю атестації. Вимірювальна лабораторія могла посилатися на свідоцтво про атестацію для підтвердження своєї компетентності в області проведення вимірювань та пропозиції своїх послуг потенційним замовникам.

З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 5 червня 2014 року № 1314-VII, стаття 7 якого передбачає регламентацію на законодавчому рівні повноважень центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, уповноважувати на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів і послуг, у сфері законодавчо регульованій метрології. Станом на даний час питання на законодавчому рівні не врегульовано.

ДП «Харківстандартметрологія» як підприємство, на яке наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 березня 2005 р N 71 була покладена функція здійснення організаційно-методичного забезпечення робіт з підтвердження компетентності та організації вимірювань, розробило і ввело Українську систему добровільного оцінювання стану вимірювань в метрологічних службах і лабораторіях підприємств і організацій.

Ця система базується на гармонізованому зі стандартом Міжнародної організації зі стандартизації національному стандарту України ДСТУ ISO 10012: 2005. Відповідність стандарту ДСТУ ISO 10012: 2005 засвідчує впровадження суб’єктом господарювання системи управління вимірюваннями з метою забезпечення метрологічних вимог замовника. Зазначений стандарт не призначений в якості заміни або в якості доповнення до вимог ДСТУ ISO / IEC 17025 або будь-якого іншого стандарту, а запропонована система оцінки не поширюється на роботи, пов’язані з оцінкою відповідності, яка введена на заміну процедури сертифікації.

Підтвердження відповідності системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012: 2005 (тобто наявність вимірювальних можливостей і компетентність в проведенні вимірювань) відбувається шляхом проведення на договірних засадах незалежного аудиту метрологічної служби або лабораторії. При позитивних результатах аудиту оформляється свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 терміном дії – три роки, з галуззю об’єктів і процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво (вказується найменування об’єктів вимірювань, процесів, методик вимірювань і показників щодо цих процесів, методикам). Протягом дії цього свідоцтва передбачається планове одноразове проведення моніторингу дотримання вимог ДСТУ ISO 10012:2005 відповідно до Г.8 цього ж стандарту.

Українська система добровільного оцінювання стану вимірювань, яку пропонує ДП «Харківстандартметрологія», відповідає загальноєвропейській практиці добровільного проведення робіт, знайшла підтримку метрологічних центрів і користується попитом серед організацій, які проводять вимірювання. Участь метрологічної служби або лабораторії суб’єкта господарювання у зазначеній системі є виключно добровільною.

З питань участі в системі добровільної оцінки стану вимірювань, подачі заявки та отримання свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012: 2005 пропонуємо звертатися до відділів ВСП, ВЕМ ДП «Харківстандартметрологія»:
начальник ВСП – Новомодний О.М., тел. 752-31-17
начальник ВЕМ – Мазур В.С., тел. 756-37-59
начальник сектора – Дябіна Н.Н., тел. 752-43-83, 752-31-16
провідний інженер – Залісська Л.Д., тел. 752-43-83

Скачать заявку
Заявка на отримання свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012: 2005
Калібрування

Відповідно до статті 27 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 г. № 1314-VII засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), які застосовуються в сфері та / або поза сферою законодавчо регульованої метрології, можуть підлягати калібруванню в добровільному порядку.

Калібрування ЗВТ та оформлення його результатів проводяться у відповідності до національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, а також документами, прийнятими міжнародними та регіональними організаціями з метрології.


Калібрування еталонів

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» еталони, які використовуються для визначення метрологічних похибок, підлягають калібруванню. Одночасно, Законом не забороняється проведення повірки еталонів на добровільних підставах відповідно до частини сьомої статті 17 Закону.

За заявкою від заявника, еталони можуть бути повірені як звичайні ЗВТ, які не застосовуються в сфері законодавчо регульованої метрології та, у разі позитивних результатів, на них буде видано свідоцтво про повірку, форму якого можна побачити за посиланням: Форма свідоцтва про повірку еталона. При цьому в якості документа, що містить вимоги до метрологічних характеристик еталона, в свідоцтві, зокрема, може бути наведено діючий нормативний документ на державну перевірочну схему.

ДП «Харківстандартметрологія» може провести одночасну перевірку і калібрування еталонів з оформленням свідоцтва про калібрування і свідоцтва про повірку. Вартість одночасної повiрки та калiбрування еталонів на 10-20% перевищує вартість окремого калібрування ЗВТ.

Калібрування ЗВТ проводиться метрологічними підрозділами відповідно до письмового звернення заявника, форму якого можна скачати за посиланням: Форма заявки на калібрування.


Погодження графіків калібрування обладнання

Заявники можуть скласти графіки проведення калібрування обладнання на відповідний рік.

Звертаємо увагу заявників метрологічних послуг на зміну порядку узгодження графіків калібрування обладнання в ДП “Харківстандартметрологія”.

Новий порядок узгодження графіків передбачає взаємодію з заявником в електронному вигляді шляхом листування електронною поштою.

Ознайомитися з новим порядком узгодження графіків Ви можете за допомогою наведених нижче посилань:
Алгоритм погодження графіків калібрування обладнання в ДП “Харківстандартметрологія”;
Форма графіка на калібрування;
3 Вказівки щодо оформлення графіків калібрування;
4 Зразок оформлення графика на калібровку.

Інформацію про зв’язок між класифікацією засобів вимірювальної техніки по МИ 2222-92 “ГСИ. Виды измерений. Классификация” і міжнародною класифікацією Ви можете отримати за посиланням: Довідкова інформація про класифікацію ЗВТ за видами вимірювань.

При відсутності змін і (або) доповнень дія погоджених графіків може бути продовжена на наступний рік за письмовою заявкою заявника. Зразок листа-заявки про продовження дії графіка (ів) Ви можете отримати, перейшовши за посиланням.

У разі виникнення додаткових питань просимо звертатися за телефонами (057) 756-38-10, (095) 921-53-43.

Електронна поштова скринька для роботи з графіками: 151@mtl.kharkov.ua.

Заявники, які погодили графіки в ДП «Харківстандартметрологія», подають ЗВТ на калібрування у встановлені в графіках терміни або завчасно письмово сповіщають ДП «Харківстандартметрологія» про причини невиконання графіків.

Прийом і видачу графіків проводить організаційно-методичний сектор за адресою: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, 4 поверх, кімн. 402, з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00 (в п’ятницю – до 15:30) щодня, крім вихідних та святкових днів, тел. (057) 756-38-10, (095) 921-53-43.

Узгодження графіків проводиться безкоштовно.


Укладання договорів на калібрування обладнання

Договори на проведення калібрування оформляються безпосередньо в метрологічному підрозділі, яке проводить калібрування, під час здачі ЗВТ на калібрування або в планово-економічному відділі ДП «Харківстандартметрологія».

Довідки з питань укладення договорів на калібрування ЗВТ можна отримати за тел. (057) 756-38-16.


Можливості Метрологичного центру
ДП “Харківстандартметрологія” з калібрування обладнання

Калібрування обладнання в метрологічномй центрі ДП “Харківстандартметрологія” проводиться за видами вимірювань:
Вид вимірюваньКонтактна інформація
 01 Вимірювання геометричних величин
(L – довжина, а також прилади ультразвукові для
випробувань будівельних матеріалів)
 Науково-виробничий відділ прикладної метрології
вимірювань геометричних величин та
неруйнівного контролю.

Начальник – Калініченко Віктор Анатолійович,
тел. (057) 756-37-97, 700-40-79,
e-mail: 030@mtl.kharkov.ua.
02 Вимірювання механічних величин Сектор прикладної метрології
вимірювань механічних та акустичних
величин.

Начальник – Юрченко Віктор Михайлович,
тел.: (057) 719-20-37,
e-mail: 020@mtl.kharkov.ua.
 Науково-виробничий відділ прикладної метрології
вимірювань маси та об’єму.

Начальник – Гиря Петро Михайлович,
тел.: (057) 719-48-37, тел./факс: 719-20-46,
e-mail: 040@mtl.kharkov.ua.
 Науково-виробничий відділ прикладної метрології
фізико-хімічних вимірювань.

Начальник – Пономарьов Анатолій Васильович,
тел./факс: (057) 712-00-88,
е-mail: 080@mtl.kharkov.ua.
 03 Вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об’єму речовин Науково-виробничий відділ прикладної метрології
вимірювань маси та об’єму.

Начальник – Гиря Петро Михайлович,
тел.: (057) 719-48-37, тел./факс: 719-20-46,
e-mail: 040@mtl.kharkov.ua.
 Науково-виробничий відділ прикладної метрології
теплотехнічних вимірювань.

Начальник – Кирияненко Ігор Вікторович,
тел./факс: (057) 700-37-06,
e-mail: 050@mtl.kharkov.ua.
04 Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання Науково-виробничий відділ прикладної метрології
теплотехнічних вимірювань.

Начальник – Кирияненко Ігор Вікторович,
тел./факс: (057) 700-37-06,
e-mail: 050@mtl.kharkov.ua.
05 Вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин Науково-виробничий відділ прикладної метрології
фізико-хімічних вимірювань.

Начальник – Пономарьов Анатолій Васильович,
тел./факс: (057) 712-00-88,
е-mail: 080@mtl.kharkov.ua.
06 Температурні та теплофізичні вимірювання Науково-виробничий відділ прикладної метрології
теплотехнічних вимірювань.

Начальник – Кирияненко Ігор Вікторович,
тел./факс: (057) 700-37-06,
e-mail: 050@mtl.kharkov.ua.
07 Вимірювання часу та частоти Сектор прикладної метрології вимірювань
механічних та акустичних величин.

Начальник – Юрченко Віктор Михайлович,
тел.: (057) 719-20-37,
e-mail: 020@mtl.kharkov.ua.
 Науково-виробничий відділ прикладної метрології
фізико-хімічних вимірювань.

Начальник – Пономарьов Анатолій Васильович,
тел./факс: (057) 712-00-88,
е-mail: 080@mtl.kharkov.ua.
08 Електричні та магнітні вимірювання Науково-виробничий відділ прикладної метрології
електричних та магнітних вимірювань.

Начальник – Мазур Віктор Семенович,
тел.: (057) 700-40-77, 756-37-59,
e-mail: 060@mtl.kharkov.ua.
09 Радіотехнічні і радіоелектроні вимірювання Науково-виробничий відділ прикладної метрології
фізико-хімічних вимірювань.

Начальник – Пономарьов Анатолій Васильович,
тел./факс: (057) 712-00-88,
е-mail: 080@mtl.kharkov.ua.
10 Вимірювання акустичних величин Сектор прикладної метрології вимірювань
механічних та акустичних величин.

Начальник – Юрченко Віктор Михайлович,
тел.: (057) 719-20-37,
e-mail: 020@mtl.kharkov.ua.
11 Оптико-фізичні вимірювання Науково-виробничий відділ прикладної метрології
вимірювань геометричних величин та
неруйнівного контролю.

Начальник – Калініченко Віктор Анатолійович,
тел. (057) 756-37-97, 700-40-79,
e-mail: 030@mtl.kharkov.ua.
 Науково-виробничий відділ прикладної метрології
фізико-хімічних вимірювань.

Начальник – Пономарьов Анатолій Васильович,
тел./факс: (057) 712-00-88,
е-mail: 080@mtl.kharkov.ua.
Скачать заявку
Для укладення договору на калібрування ЗВТ заявнику необхідно заповнити лист-заявку.

Розробка та метрологічна експертиза документації
Метрологічна експертиза – аналіз та оцінка правильності встановлення і дотримання метрологічних вимог щодо об’єкта, який подається на експертизу.

Метрологічними називають вимоги до впливаючих на результат та показники точності вимірювань характеристик (параметрів) вимірювань, еталонів одиниць величин, стандартних зразків, засобів вимірювальної техніки, а також до умов, за яких ці характеристики (параметри) повинні бути забезпечені.

Метрологічна експертиза є однією з форм забезпечення єдності вимірювань.

Метрологічну експертизу виконують у добровільному порядку.

ДП “Харківстандартметрологія” проводить метрологічну експертизу: проектної, конструкторської, технологічної, експлуатаційної документації, яка застосовується при розробці, виробництві, випробуваннях та експлуатації виробів та продукції у всіх секторах економіки і сфері послуг.

Метрологічні підрозділи ДП «Харківстандартметрологія» здійснюють розробку методик повірки, калібрування та виконання вимірювань за закріпленими видами вимірювань:
Вид вимірюваньКонтактна інформація
 01 Вимірювання геометричних величин
 (L – довжина, а також прилади ультразвукові для
випробувань будівельних матеріалів)
 Науково-виробничий відділ прикладної метрології
вимірювань геометричних величин та
неруйнівного контролю.

Начальник – Калініченко Віктор Анатолійович,
тел. (057) 756-37-97, 700-40-79,
e-mail: 030@mtl.kharkov.ua.
02 Вимірювання механічних величин Сектор прикладної метрології
вимірювань механічних та акустичних
величин.

Начальник – Юрченко Віктор Михайлович,
тел.: (057) 719-20-37,
e-mail: 020@mtl.kharkov.ua.
 Науково-виробничий відділ прикладної метрології
вимірювань маси та об’єму.

Начальник – Гиря Петро Михайлович,
тел.: (057) 719-48-37, тел./факс: 719-20-46,
e-mail: 040@mtl.kharkov.ua.
 Науково-виробничий відділ прикладної метрології
фізико-хімічних вимірювань.

Начальник – Пономарьов Анатолій Васильович,
тел./факс: (057) 712-00-88,
е-mail: 080@mtl.kharkov.ua.
 03 Вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня та об’єму речовин Науково-виробничий відділ прикладної метрології
вимірювань маси та об’єму.

Начальник – Гиря Петро Михайлович,
тел.: (057) 719-48-37, тел./факс: 719-20-46,
e-mail: 040@mtl.kharkov.ua.
 Науково-виробничий відділ прикладної метрології
теплотехнічних вимірювань.

Начальник – Кирияненко Ігор Вікторович,
тел./факс: (057) 700-37-06,
e-mail: 050@mtl.kharkov.ua.
04 Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання Науково-виробничий відділ прикладної метрології
теплотехнічних вимірювань.

Начальник – Кирияненко Ігор Вікторович,
тел./факс: (057) 700-37-06,
e-mail: 050@mtl.kharkov.ua.
05 Вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин Науково-виробничий відділ прикладної метрології
фізико-хімічних вимірювань.

Начальник – Пономарьов Анатолій Васильович,
тел./факс: (057) 712-00-88,
е-mail: 080@mtl.kharkov.ua.
06 Температурні та теплофізичні вимірювання Науково-виробничий відділ прикладної метрології
теплотехнічних вимірювань.

Начальник – Кирияненко Ігор Вікторович,
тел./факс: (057) 700-37-06,
e-mail: 050@mtl.kharkov.ua.
07 Вимірювання часу та частоти Сектор прикладної метрології вимірювань
механічних та акустичних величин.

Начальник – Юрченко Віктор Михайлович,
тел.: (057) 719-20-37,
e-mail: 020@mtl.kharkov.ua.
 Науково-виробничий відділ прикладної метрології
фізико-хімічних вимірювань.

Начальник – Пономарьов Анатолій Васильович,
тел./факс: (057) 712-00-88,
е-mail: 080@mtl.kharkov.ua.
08 Електричні та магнітні вимірювання Науково-виробничий відділ прикладної метрології
електричних та магнітних вимірювань.

Начальник – Мазур Віктор Семенович,
тел.: (057) 700-40-77, 756-37-59,
e-mail: 060@mtl.kharkov.ua.
09 Радіотехнічні і радіоелектроні вимірювання Науково-виробничий відділ прикладної метрології
фізико-хімічних вимірювань.

Начальник – Пономарьов Анатолій Васильович,
тел./факс: (057) 712-00-88,
е-mail: 080@mtl.kharkov.ua.
10 Вимірювання акустичних величин Сектор прикладної метрології вимірювань
механічних та акустичних величин.

Начальник – Юрченко Віктор Михайлович,
тел.: (057) 719-20-37,
e-mail: 020@mtl.kharkov.ua.
11 Оптико-фізичні вимірювання Науково-виробничий відділ прикладної метрології
вимірювань геометричних величин та
неруйнівного контролю.

Начальник – Калініченко Віктор Анатолійович,
тел. (057) 756-37-97, 700-40-79,
e-mail: 030@mtl.kharkov.ua.
 Науково-виробничий відділ прикладної метрології
фізико-хімічних вимірювань.

Начальник – Пономарьов Анатолій Васильович,
тел./факс: (057) 712-00-88,
е-mail: 080@mtl.kharkov.ua.

Розрахунок градуювальних таблиць для резервуарів

Розрахунок градуювальних таблиць для резервуарів здійснює науково-виробничий відділ прикладної метрології вимірювань маси та об’єму.
Начальник відділа – Гиря Петро Михайлович.
тел.: (057) 719-48-37, тел./факс: 719-20-46,
e-mail: 040@mtl.kharkov.ua.

Експертиза і узгодження проектів вузлів обліку енергетичних і матеріальних ресурсів

З питань експертизи та погодження проектів вузлів обліку енергетичних та матеріальних ресурсів просимо звертатися до начальника відділу прикладної метрології вимірювальних систем та процесів – Новомодного Олега Миколайовича.
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49/51, 2 поверх, кімната 204.
Телефон: (057) 752-43-82

Метрологічна експертиза ТЗ на створення АСКОЕ або ЛУЗОД

На виконання вимоги п. 3.11 Правил користування електричною енергією технічне завдання (ТЗ) на створення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) або локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) має пройти метрологічну експертизу. Метрологічна експертиза ТЗ проводиться для оцінки відповідності ТЗ вимогам чинних законодавчих та нормативних документів України в сфері метрології.

Наші переваги

Фахівці ДП «Харківстандартметрологія» мають багаторічний досвід проведення повірки та калібрування ЗВТ, в тому числі складових АСКОЕ та ЛУЗОД, досвід в розробці методик, проведення експертизи проектів стандартів та нормативно-правових актів. Для здійснення метрологічного забезпечення АСКОЕ або ЛУЗОД ДП «Харківстандартметрологія» має еталон обліку електричної енергії ZERA-MT 3000 к.т. 0,02.
За результатами роботи замовнику видається експертний висновок, який містить висновки про відповідність ТЗ вимоги чинних законодавчих і нормативних документів України та пропозиції щодо поліпшення ТЗ (при наявності).

Контактна інформація:
Новомодний Олег Миколайович – начальник відділу ДП «Харківстандартметрологія»
Коржов Ігор – інженер ДП «Харківстандартметрологія»
Тел. (057) 752-43-83
Email: 330@mtl.kharkov.ua
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49/51, кім. 204

Термін виконання: 3-5 робочих дня з моменту оплати.

Скачать форму
Метрологічна експертиза ТЗ проводиться висококваліфікованими фахівцями ДП «Харківстандартметрологія» за письмовим зверненням замовника за формою заявки, до якої додають ТЗ, і при необхідності, інші матеріали.
Перевірка професійного рівня, міжлабораторні порівняння, перевірка кваліфікації (ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017)

Метрологічний центр ДП «Харківстандартметрологія» акредитований НААУ (атестат, галузь) як провайдер перевірки професійного рівня за ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017.

Інформаційні документиПолітикиДокументи для замовників
Аналізування вимог та практики проведення перевірки професійного рівня
Міжлабораторні порівняння результатів випробувань (МПР) (НААУ)
Політика конфіденційності
Політика порівнянь результатів, отриманих різними методами
Політика НААУ щодо участі органів з оцінки відповідності у перевірках кваліфікації
Концепція оцінювання компетентності випробувальних лабораторій на основі результатів участі в МПР (НААУ)
Заявка для калібрувальної лабораторії
Заявка для випробувальної лабораторії
Сертифікат учасника
Анкета

Для участі в перевірці професійного рівня необхідно надати електронну заявку, або заповнити та надіслати заявку за адресою: 61002, м  Харків, вул. Мироносицкая, 36 та/або на e-mail: 330@mtl.kharkov.ua

При наявності питань і пропозицій щодо організації перевірки професійного рівня просимо звертатися до координатора: Відділ прикладної метрології вимірювальних систем і процесів (ВСП), Керівник координатора, начальник ВСП – Новомодний Олег Миколайович, тел./факс (057) 752-43-82, 752-43-83, email 330@mtl.kharkov.ua, адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 49/51, кімн. 204.

АКТУАЛЬНІ РАУНДИ          ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ         ЗАВЕРШЕНІ РАУНДИ

Питання – відповідь (FAQ)

ПитанняВідповідь
1. У списку раундів відсутні напрямки/ види/ зразки, що нам необхідні, могли би Ви організувати раунд за відповідними напрямками/видами/ зразками?Можливість проведення раундів слід узгодити з координатором. Зв’яжіться, у зручний для Вас спосіб: тел./факс (057) 752-43-82, 752-43-83, e-mail 330@mtl.kharkov.ua
2. Скільки коштує участь у раунді перевірки професійного рівня?Вартість участі у раунді перевірки професійного рівня станом на 30.11.2020 з випробування – 3077,57 грн з ПДВ; калібрування – просимо уточнювати у координатора..
Зазначена вартість не включає витрати на пересилку зразків та документів (пересилку сплачує ВІДПРАВНИК), Інші умови доставки можуть бути узгоджені в договорі. Для визначення актуальної вартості слід звернутися, у зручний для Вас спосіб, до координатора: тел./факс (057) 752-43-82, 752-43-83, e-mail 330@mtl.kharkov.ua
3. Раунд вже стартував, можливо подати заявку на участь?Так, заявку можливо подати та прийняти участь у раунді до моменту завершення раунду
4. У раунді вказані декілька точок калібрування/параметрів, в яких/які не можемо визначити, що робити?Учасник раунду перевірки професійного рівня в праві прийняти участь не за всіма точками калібрування/параметрами, що вказані у раунді, це не вплине на оцінку учасника (буде проведене лише за результатами в тих точках калібрування/параметрами) і висновки про його професійний рівень. Про прийняття участі не за всіма точками калібрування/параметрами, що вказані у раунді, слід попередити у зручний для Вас спосіб, координатора: тел./факс (057) 752-43-82, 752-43-83, e-mail 330@mtl.kharkov.ua
5. Можливо отримати результати до завершення раунду?За зверненням учасника перевірки професійного рівня до завершення раунду можливе надання учаснику проміжного звіту виключно з його попередніми результатами. У проміжному звіті відсутні деякі важливі данні, що можуть бути наведені лише в остаточному звіті за раундом. Термін надання учаснику проміжного звіту від двох до десяти робочих днів. Наголошуємо, що проміжний звіт КОНФІДЕНЦІЙНИЙ, розголошення наведеної в ньому інформації ЗАБОРОНЕНО!
6. Раніше були тури перевірки кваліфікації, навіщо змінили терміни?З 01.01.2018 вступив у дію ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017 у якому на українську мову були перекладені терміни, що відрізняються від раніше використовуваних:
Перевірка кваліфікації – перевірка професійного рівня;
Тур перевірки кваліфікації – раунд перевірки професійного рівня;
Програма перевірки кваліфікації – схема перевірки професійного рівня;
Викид – значення, що випадає.
7. Як часто необхідно приймати участь у раундах?Частота участі у раундах перевірки професійного рівня визначається індивідуально керівництвом лабораторії.
Рекомендуємо звернути увагу на такі документи:
– EA-4/18 INF – рекомендований мінімум участі у перевірках професійного рівня складає один раз за зазначеними суб-дисциплінами за період циклу акредитації (час між повторними оцінками органу акредитації).
– APLAC PT 006 Issue No. 2, 09/10 – рекомендований мінімум участі у перевірках професійного рівня, в залежності від виду суб-дисциплін, складає від одного разу на два роки.
– ДСТУ ISO 13528:2016 (ISO 13528:2015, IDT) – лабораторія, у якій діє система управління якістю та яка отримала задовільні результати в декількох раундах схем перевірки професійного рівня, має право використовувати ці результати в якості доказу того, що він в змозі послідовно отримувати надійні результати.

 

 

 

Метрологічний центр ДП «Харківстандартметрологія», перший в Україні акредитований провайдер, надає послуги з проведення міжлабораторних порівнянь в рамках перевірки професійного рівня лабораторій відповідно до ДСТУ EN ISO / ІЕС 17043.
Компетентність провайдера підтверджено експертами НААУ: атестат №50003 від 03.12.2023, галузь за видами вимірювань L, М, QM, Т, TF, ЕМ, PR.

Валідація, верифікація методик і програмного забезпечення ЗВТ

Верифікація (verification) – надання об’єктивних доказів того, що даний об’єкт повністю відповідає встановленим вимогам (п. 2.44 VIM-3).

Валідація (validation) – верифікація, при якій встановлені вимоги, пов’язані з прогнозованим використанням. Не будь-яка верифікація є валідацією (п. 2.45 VIM-3).

Детальніше про верифікацію / валідацію

Методика – документ, який містить докладний опис вимірювання / випробування і регламентує характеристики, які мають вплив на результати вимірювання / випробування.

Порядок проведення верифікації / валідації методик узгоджується з заявником, а сама процедура верифікації / валідації виконується досвідченими фахівцями відділу прикладної метрології вимірювальних систем і процесів із залученням підрозділів ДП ​​«Харківстандартметрологія» за закріпленими за ними видами вимірювань на підставі міжлабораторних порівнянь або дослідження методики в профільній лабораторії. За результатами верифікації / валідації методик заявник отримує Звіт про верифікацію / валідацію методики і Атестат на методику.

Програмне забезпечення (далі – ПО) засобів вимірювальної техники (далі – ЗВТ) – програма, призначена для реєстрації, обробки, відображення та зберігання результатів вимірювань.

ПО ЗВТ може бути:
а) інтегрованим – ПО в складі ЗВТ (невіддільна частина приладу),
б) самостійним – може використовуватися автономно від ЗВТ для збору, обробки, зберігання результатів вимірювань і математичного моделювання.

Детально про програмне забезпечення засобів вимірювальної техніки

Верифікація / валідація ПО ЗВТ проводиться відповідно до порядку, який попередньо узгоджується з заявником, і включає в себе:

  • експертизу програмної документації,
  • експериментальне дослідження і випробування ПО,
  • перевірку рівня захисту ПО.

Формалізація отриманих результатів верифікації / валідації ПЗ здійснюється шляхом видачі заявнику Звіту про верифікацію / валідації ПЗ ЗВТ і Атестату на ПО.

Для проведення верифікації / валідації ПЗ ЗВТ необхідно подати заявку

Стосовно питань з проведення верифікації / валідації методик або ПО ЗВТ можете звертатися до відділу прикладної метрології вимірювальних систем і процесів.

Начальник відділу: Новомодний Олег Миколайович
тел. (057) 752-43-83, факс (057) 752-31-17, e-mail: 330@mtl.kharkov.ua
адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49/51, кімн. 204 (розташування на карті)

Скачать заявку
Для проведення верифікації / валідації методик необхідно подати заявку.
Залишились питання?
Отримайте відповіді від експерта прямо зараз!
Отримати консультацію