Історія

ДП «Харківстандартметрологія» веде свою історію від Харківської повірочної палатки торгових мір і ваг, відкритої 8 жовтня 1901 р в м. Харкові за ініціативи керуючого Головною Палатою мір і ваг Російської Імперії, видатного вченого-хіміка Д. І. Менделєєва, який присвятив останні 15 років свого життя метрології та створенню метрологічної служби країни. Діяльність Харківської повірочної палатки поширювалася на Харківську, Полтавську, Курську, а з 1906 р і на Воронезьку губернії.

З 1901 р, протягом двох десятиліть, діяльність Харківської повірочної палатки полягала, в основному, в перевірці і тавруванні простих торговельних мір і ваг, кількість яких з року в рік зростала. У палатці працювало лише троє повірників, включаючи завідувача наметом

Визначною подією для становлення державної метрологічної системи УРСР стало прийняття 30 серпня 1922 р Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом “Положення про Українську Головну палату мір і ваг і її місцевих органах”, який поклав початок діяльності центрального науково-технічного метрологічного закладу на базі Харківської повірочної палатки – Української головної палати мір і ваг, яка, крім суто практичної метрології, а саме – робіт з повірки, починає розвиток наукової метрології в УРСР. В її підпорядкування увійшли перевірочні палатки всіх регіонів України, при цьому керівник Харківської повірочної палатки мав статус заступника керівника повірочної мір і ваг зі збереженням попередньої посади.

Харківська повірочна палатка в 1931 р була перетворена на Бюро стандартизації при планово-статистичному бюро Харківської міськради і в цьому ж році реорганізована в Харківське управління мір і ваг при Центральному управлінні мір і ваг Всесоюзного комітету стандартизації.

У 1936 році Харківське управління мір і ваг перейменоване в Харківський відділ мір і ваг і підпорядковане Народному Комісаріату внутрішніх справ (НКВС) в Харківській області.

У 1938 році на базі Українського науково-дослідного інституту метрології та Харківського відділу мір і ваг був створений Харківський державний інститут мір і ваг, який в 1939 р. був перейменований на Харківський державний інститут мір і вимірювальних приладів (ХГІМІП). Діяльність ХГІМІП була зосереджена в двох напрямках: наукові дослідження в галузі метрології і перевірку вимірювальних приладів.

До початку Великої Вітчизняної Війни зусилля ХГІМІП спрямовувалися, перш за все, на підвищення значення вимірювань в країні в цілому і в Харківському регіоні зокрема. Війна поставила перед ХГІМІП нові завдання – надати оборонним підприємствам максимальну допомогу в налагодженні їх вимірювального господарства, яке в умовах воєнного часу набувало важливого значення. Для широкого розгортання виробництва військової техніки і боєприпасів, що виготовлялися за високих класів точності з метою забезпечення їх безумовної взаємозамінності, на значній кількості підприємств, які до війни мали невійськову спеціалізацію і випускали цивільну продукцію, ХГІМІП в найкоротші терміни організував на них метрологічне забезпечення вимірювального господарства на високотехнічному рівні, підготував необхідні кадри.

22 вересня 1941 р ХГІМІП припинив свою діяльність і почав готуватися до евакуації. Особливо цінне обладнання було відправлено до Томська, інше майно і матеріали, які евакуювати не вдалося, були знищені. ХГІМІП відновив свою дiяльнiсть 1 вересня 1943 року після визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників.

У рік свого піввікового (з дня створення Харківської повірочної палатки) ювілею, ХГІМІП повністю відновив свою роботу довоєнного рівня.

У 1967 р. ХГІМІП був перейменований в Харківський державний науково-дослідний інститут метрології (ХДНДІМ). Лабораторії, які здійснювали державну повірку та ревізію мір і вимірювальних приладів, контроль за дотриманням стандартів і технічних умов в промисловості, склали перевірочну частину інституту. Наукові дослідження були зосереджені в трьох напрямках: механічних, теплових та електричних вимірювань.

У 1979 р. з метою вдосконалення структури метрологічної системи Держстандарту УРСР Управління державного нагляду ХДНДІМ, яке виконувало роботи з практичної метрології, в тому числі і повірки засобів вимірювальної техніки, було реорганізовано в окрему організацію – Харківський центр стандартизації і метрології (ХЦСМ).

З 1 січня 1981 року в рамках реорганізації всієї системи Держстандарту СРСР і його управлінь в Харкові було створено науково-виробниче об’єднання (НВО) “Метрологія”, до складу якого входили: ХДНДІМ, ХЦСМ, Спеціальне конструкторське бюро і Харківський дослідно-експериментальний завод “Еталон”. ХЦСМ мав подвійне підпорядкування – НВО «Метрологія» і безпосередньо Держстандарту СРСР.

28 грудня 1988 року ХЦСМ був виведений з підпорядкування НВО “Метрологія” і став підпорядковуватися Українському Республіканському управлінню Держстандарту СРСР, яке 24 травня 1991 року Постановою Кабінету Міністрів УРСР було перетворено на Державний комітет УРСР з стандартизації, метрології та якості продукції.

Проголошення Державної незалежності України 24 серпня 1991 року створило нові умови для подальшого розвитку діяльності ХЦСМ. Постановою Кабінету Міністрів України № 182 від 8 квітня 1992 р. Державний комітет УРСР з стандартизації, метрології та якості продукції був перетворений на Державний комітет України з стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України), а ХЦСМ отримав назву Харківський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації (ХГЦСМС).

Згідно до Указу Президента України від 1 жовтня 2002 року проведено реформування Держстандарту України, внаслідок якого він був перетворений на Державний Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) зі спеціальним статусом. Цим Указом були закладені нові вимоги до реалізаціі державної політики в сфері захисту прав споживачів, а також міжгалузевої координації та функціонального регулювання питань стандартизації, метрології, сертифікації та управління якістю.

В грудні 2003 р. до складу ХГЦСМС було включено державне підприємство «Прилад», а центр був перейменований на Державне підприємство «Харківський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації», або скорочено ДП «Харківстандартметрологія».

На початку 2004 р Державне підприємство «Харківський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації» отримало сучасну назву – Державне підприємство «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

У складі ДП «Харківстандартметрологія» 29 підрозділів, в тому числі 2 випробувальні лабораторії, акредитовані на компетентність Національним агентством з акредитації України.

Сьогодні в центрі працюють 365 чоловік, з них:

  • з повною вищою освітою 266 чол., базовою вищою 46;
  • професори, доктора наук 3 чол.;
  • кандидати наук 15 чол.;
  • аудитори в системі УкрСЕПРО 32 чол.;
  • аудитори з оцінки відповідності продукції за технічними регламентами 7 чол.

З грудня 2011 ДП «Харківстандартметрологія» підпорядковане Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

Науково-технічний потенціал ДП «Харківстандартметрологія» дозволяє на високому якісному рівні виконувати роботи, пов’язані з метрологією, стандартизацією і підтвердженням відповідності. Підрозділи центру оснащені сучасним обладнанням і засобами вимірювальної техніки.

На сьогодні ДП «Харківстандартметрологія» є провідним науково-виробничим центром України в сфері метрології, стандартизації та підтвердження відповідності.