Протидія корупції

Важливим напрямком в діяльності Державного підприємства “Харківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” є запобігання проявам корупції. Принципи прозорості, публічності, ефективності в роботі підприємства є одним з головних напрямків боротьби з корупцією та попередження корупційних проявів.

Антикорупційна програма встановлює комплекс правил, стандартів, процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції підприємства. Антикорупційна програма ДП “Харківстандартметрологія” затверджена наказом генерального директора, знаходиться у відкритому доступі для працівників підприємства та інших осіб шляхом публікації її тексту на офіційному сайті підприємства.

В ДП “Харківстандартметрологія” заходи, визначені антикорупційною програмою, реалізує провідний уповноважений з антикорупційної діяльності.

Повідомити про факти порушення антикорупційної програми ДП "Харківстандартметрологія" і факти, що мають ознаки корупційних правопорушень в роботі співробітників підприємства можна:
По телефону
(057) 756-37-62
За адресою
вул. Мироносицька, 36, каб. 306, м. Харків
Форма заявления

Інформація щодо повідомлення про факти порушення вимог Антикорупційної програми в ДП “Харківстандартметрологія”.

Акти антикорупційного законодавства:

 • Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції ООН проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V)
 • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)
 • Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)
 • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)
 • Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)
 • Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

 

 • Кримінальний Кодекс України
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення
 • Кодекс законів про працю України

 

 • Закон України від 14.10.2014 р. № 1700 «Про запобігання корупції»
 • Закон України від 14.10.2014 р. № 1698 «Про Національне антикорупційне бюро України»
 • Закон України від 14.10.2014 р. № 1699 «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017»
 • Закон України від 10.11.2015 р. № 722 «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»
 • Закон України від 07.06.2018 р. № 2447 «Про вищий антикорупційний суд»

 

 • Указ Президента України від 14.10.2014 р. № 808 «Про Національну раду з питань антикорупційної політики»
 • Указ Президента України від 16.04.2015 р. № 217 «Про утворення Національного антикорупційного бюро України»
 • Типова антикорупційна програма юридичної особи, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 р. № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.03.2017 року за № 326/30194
 • Рішення НАЗК від 09.02.2018 р. № 166 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення»
 • Спільний наказ Державної судової адміністрації України та НАЗК від 10.04.2018 р. № 167/54/18 «Про затвердження Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення»
 • Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 р. № 102/20
 • Наказ НАЗК від 30.12.2020 р. № 610/20 «Про затвердження АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ НА 2021-2022 РОКИ»
 • Методичні рекомендації НАЗК від 02.04.2021 р. № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції»
 • Наказ НАЗК від 27.05.2021 р. № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.2021 року за № 914/36536

Документы ДП «Харківстандартметрологія» щодо протидії та запобігання корупції:

 1. Наказ №25 від 15.01.2020 Про Антикорупційну программу ДП “Харківстандартметрологія
 2. Зведений звіт про виконання Антикорупційної програми 2020-2022 роки.
 3. Наказ №481 від 30.10.2019 Про порядок організації роботи розгляду повідомлень про факти порушення антикорупційної програми ДП “Харківстандартметрологія
 4. Наказ № 87 від 24.02.2021 Про призначення відповідальної особи за реалізацію повноважень із захисту прав викривачів та затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами.
 5. Наказ №90 від 25.02.2021 Про затвердження Порядку проведення внутрішнього розслідування в ДП «Харківстандартметрологія».
 6. Наказ №122 від 10.03.2021 Про затвердження Інструкції із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення.
 7. Наказ №156 від 26.03.2021 Про Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДП «Харківстандартметрологія». 
 8. Наказ №149 від 23.03.2021 Про забезпечення виконання вимог нормативних актів щодо запобігання корупції.
 9. Наказ №518/1 від 29.09.2021 Щодо отримання вимог Закону України «Про запобігання корупції».
 10. Наказ №430 від 30.07.2021 Про Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції ДП «Харківстандартметрологія».
 11. Наказ №184 від 20.12.2022 Про проведення оцінки корупційних ризиків ДП «Харківстандартметрологія.
 12. Наказ №197 від 29.12.2022 Про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в ДП «Харківстандартметрологія» на 2023 рік
 13. Наказ №2 від 24.01.2023 Про затвердження Плану навчальних заходів щодо запобігання та протидії корупції в ДП «Харківстандартметрологія» на 2023 рік.
 14. Наказ №12 від 10.02.2023 Про затвердження Звіту з оцінки корупційних ризиків ДП «Харківстандартметрологія».

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією

За ініціативою ООН 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією (International Day Against Corruption). У цей день у 2003 році в мексиканському місті Меріда на Політичній конференції високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції, прийнята Генеральною асамблеєю ООН 1 листопада 2003 року,і вже 14 грудня 2005 року Конвенція набула чинності як міжнародний правовий документ, обов’язковий до виконання її сторонами.
Спеціальний представник Генерального секретаря ООН Ханс Кореллі, оголосивши про рішення заснувати Міжнародний день боротьби з корупцією, закликав представників більш ніж 100 країн, які зібралися на конференцію, підписати Конвенцію. Вона повинна стати важливим інструментом міжнародного права для протидії корупції, «що завдає шкоди розвитку країн і представляє загрозу демократії і режиму правової держави».
Україна ратифікувала цю угоду 18 жовтня 2006 року.
Документ зобов’язує країни, які підписали його, відповідати перед законом. Держави, що підписали даний документ, повинні оголосити кримінальним злочином хабарі, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів. Відповідно до одного з положень Конвенції, необхідно повертати кошти в ту країну, звідки вони надійшли в результаті корупції.
Конвенція 2003 року – перший документ такого роду. Він особливо важливий для країн, де корумпованість усіх структур наносить шкоду національному добробуту.
В Україні основні засади запобігання та протидії корупції регулюються Законом «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700.
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.
Відповідно до Закону корупція – використання особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою:

 • одержання неправомірної вигоди;
 • прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб;
 • обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

«Мрія» корупціонера – отримати незаконний прибуток, пов’язаний з використанням владних повноважень. Корупція – це безконтрольне, приховане особисте збагачення окремих чиновників за рахунок громади та держави.
Корупція – використання деякими горе-посадовцями наданих їм повноважень для досягнення особистих корисливих цілей, тобто всупереч вимогам чинного законодавства.
Раніше у суспільстві активно використовувався термін “хабар”, однак після змін до законодавчих актів його було замінено на більш ширше поняття “неправомірна вигода”, що означає грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

 

Роз’яснення НАЗК

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

1 січня 2020 року набрав чинності Закон “Про внесення змін до закону України” Про Запобігання корупціцї “. Національне агентство підготувало відповіді на питання про викривачів корупції, гарантії захисту їх трудових прав і умови отримання винагороди.

Читати повністю "Вікрівачам Корупції"

З метою виконання вимог антикорупційного законодавства ДП «Харківстандартметрологія» нагадує про обов’язкове подання декларацій за 2019 рік до НАЗК

Лист Мінекономіки від 27.02.2020 року №56-19/13115-08

Роз’яснення щодо заповнення декларацій

 

Правовий матеріал лекції
Пам’ятки

ПАМ`ЯТКА ЩОДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ У МАЙНОВОМУ СТАНІ СУБ`ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ. Читати

Пам`ятка працівникам ДП «Харківстандартметрологія» щодо врегулювання та запобігання конфлікту інтересів.  Читати

ПАМ`ЯТКА щодо норм професійної етики, обов`язки і заборони для працівників ДП «Харківстандартметрологія». Читати

ПАМ`ЯТКА обмеження щодо підтримки ДП «Харківстандартметрологія» політичних партій, здійснення благодійної діяльності. Читати

ПАМ`ЯТКА «Відповідальність за вчинення корупційних та пов`язаних з корупцією правопорушень». Читати

ПАМ`ЯТКА працівникам ДП «Харківстандартметрологія» про обмеженя щодо отримання подарунків. Читати

ПАМ`ЯТКА працівникам ДП «Харківстандартметрологія» про обмеження, заборону, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Читати

ПАМ`ЯТКА “Викривач: правовий статус, права, гарантії захисту викривача, отримання вткривачем безоплатно вторинної правової допомоги” Читати

ПАМ`ЯТКА “Що до розгляду повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗаконуУкраїни “Про запобігання корупції” Читати

Читати повністю "Викривачам корупції"