Назад
Cтандартизація

Понад 30 років ДП «Харківстандартметрологія» надає практичну допомогу виробникам у виготовленні безпечної, якісної і конкурентоспроможної продукції шляхом розробки нормативної документації, регламентів, організації виробничого контролю, проводячи перевірку технічних умов (ТУ) та змін до них на відповідність чинним законодавчим актам, технічним регламентам та нормативним документам України.

Переваги роботи з нами:
Кваліфікований і досвідчений персонал
Кваліфікований і досвідчений персонал
Обширна база нормативної документації
Обширна база нормативної документації
Конкурентні переваги при участі в тендерах
Конкурентні переваги при участі в тендерах
Конкурентні переваги на внутрішньому і зовнішньому ринках
Конкурентні переваги на внутрішньому і зовнішньому ринках
Забезпечення нормативно-технічною документацією

Фонд нормативних документів має у своєму розпорядженні більше 24 500 НД зі всіх галузей народного господарства: машинобудування, легка і харчова промисловість, сільське господарство, будівництво, ремонтні, монтажні роботи тощо.
У процесі виробництва, реалізації, оцінювання відповідності та сертифікації продукції, атестації виробництва, сертифікації систем управління, акредитації підприємств і організацій повинні використовуватися тільки офіційні легалізовані копії нормативних документів.
Якщо підприємства не хочуть порушувати державні закони, вони повинні використовувати стандарти, які придбані тільки в офіційних агентів Міністерства економіки України. При цьому на кожному примірнику стандартів повинно бути нанесено спеціальне маркування (ідентифікаційний елемент і спеціальні позначення з печаткою Агента), яке підтверджує, що підприємство використовує офіційну копію нормативного документа.

Перелік послуг, що надаються фондом стандартів ДП «Харківстандартметрологія»:

 • виготовлення офіційних копій нормативної документації, що діє на території України – ГОСТ, ДСТУ, РСТУ, ДСТУ Б В, ДСТУ EN, ДСТУ IEC, ДСТУ ISO, ДСТУ CISPR, щомісячні інформаційні покажчики стандартів (ІПС);
 • надання інформації про наявність необхідних нормативних документів, прийнятих до них змін і доповнень, а також про терміни дії;
 • для підприємців-початківців – оперативний пошук і добірка НД за допомогою пошукової системи «Леонорм-Інформ»;
 • постійний супровід підприємств, організацій щодо інформування та забезпечення НД, необхідної для номенклатури продукції, що виготовляється, і наданих підприємством послуг;
 • укладення довгострокових договорів з інформаційно-консультаційного обслуговування:

– щомісячне отримання інформації про нові надходження нормативних документів до фонду стандартів ДП «Харківстандартметрологія»;

– нові видання стандартів;

– позначення національних стандартів, до яких прийняті зміни і доповнення;

– позначення міждержавних нормативних документів, термін дії яких в Україні скасовано;

– надання інформації про терміни дії нормативних документів, чинних на території України;

– ознайомлення з текстами нормативних документів.

Для отримання послуг необхідно звертатися:

тел./факс (057) 756-37-94 (фонд НД);
e-mail: 360@mtl.kharkov.ua

Наша адреса:
вул. Мироносицька, 38, кімната 102, фонд стандартів.

Термін виконання Вашого замовлення – 1-2 дня, незалежно від обсягу замовлення.

Технічні умови

Одним з головних напрямків діяльності ДП «Харківстандартметрологія» є методична допомога в розробці, перевірці технічних умов (ТУ) та змін до ТУ на відповідність чинним законодавчим актам, технічним регламентам та нормативним документам України, а також внесення ТУ до бази даних ТУ.

Закони та основні нормативні документи, якими необхідно керуватися при розробці та перевірці ТУ:

 • Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. № 1315-VII;
 • СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2004 «Головний фонд технічних умов України та База Даних «Технічні умови України». Загальні вимоги»;
 • СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності»;
 • ДСТУ-Н 4486:2005 «Система конструкторської документації. Настанови щодо Типової побудови технічних умов»;
 • ГОСТ 2.105-95 «ЄСКД. Загальні вимоги до текстових документів»;
 • ГОСТ 2.114-95 «ЄСКД. Технічні умови»;
 • НК 004:2020 «Український класифікатор нормативних документів»;
 • ДК 016:2010 «Державний класифікатор продукції та послуг».

Технічні умови розробляються:

 • якщо їх розробка передбачена законодавством або вони необхідні для забезпечення виконання вимог законодавства;
 • при відсутності національних та (або) міждержавних стандартів на розроблювану продукцію або при необхідності конкретизації їхніх вимог;
 • при необхідності доповнення та (або) посилення вимог чинних національних та (або) міждержавних стандартів на цю продукцію.

У таких ТУ повинні бути тільки вимоги, відмінні від встановлених цими стандартами, не повторюючи вже регламентованих норм і положень. Неприпустимо вводити в ТУ положення, що призводять до зниження якості продукції або ускладнюють її ідентифікацію.

Перевірити наявність технічних умов за видом продукції Ви можете в Переліку ТУ, взятих на облік ДП «Харківстандартметрологія», і Каталозі ТУ України.

З питань перевірки, оформлення, доопрацювання, актуалізації, допомоги при розробці ТУ (змін до ТУ) звертатися до відділу стандартизації.

Наші контакти: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, к. 204, 205
Тел / факс (057) 758-13-95, 719-72-13
e-mail: 360@mtl.kharkov.ua
Начальник відділу Музиченко Вікторія Юріївна

Фонд технічних умов:
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, к. 207
тел. (057) 756-37-83

Розробка технічних умов (змін до ТУ)

Розробка технічних умов необхідна у випадках, коли на продукцію, що випускається підприємством, відсутні діючі стандарти ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ.

Технічні умови розробляються на конкретні види продукції підприємства-виробника, враховуючи всі технологічні особливості виробництва.

Технічні умови є об’єктом інтелектуальної власності підприємства-виробника і надалі, при необхідності, можуть бути передані в орендне користування або продані іншим особам.

Методична допомога при розробці ТУ (змін до ТУ) надається за всіма видами продукції:

 • харчова продукція,
 • сільськогосподарська продукція,
 • продукція переробної промисловості,
 • хімічна продукція,
 • медична техніка,
 • засоби вимірювальної техніки;
 • продукція легкої промисловості,
 • електротехнічна продукція,
 • продукція машинобудування і будіндустрії тощо.

Для надання методичної допомоги з розробки ТУ (змін до ТУ) необхідно подати інформацію про загальні відомості про продукцію, сферу її застосування і характеристики.

При розробці технічних умов необхідно керуватися вимогами:

 • СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2004 «Головний фонд технічних умов України та База даних «Технічні умови України». Загальні вимоги»;
 • СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності»
 • ГОСТ 2.105-95 «Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів»
 • ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия»

Перевірити наявність технічних умов за видом продукції Ви можете в Переліку ТУ, взятих на облік ДП «Харківстандартметрологія» і в Каталозі ТУ України.

Відділ стандартизації пропонує послуги з супроводу процесу узгодження проектів технічних умов з міністерствами і відомствами.

З питань розробки тексту ТУ (змін до ТУ) звертатися до відділу стандартизації

Наші контакти: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, к. 204, 205

тел. / факс (057) 758-13-95, 719-72-13

e-mail: 360@mtl.kharkov.ua

начальник відділу Музиченко Вікторія Юріївна

Перевірка технічних умов

Відповідність технічних умов вимогам чинного законодавства України, технічних регламентів та нормативних документів засвідчується штампом «ПЕРЕВІРЕНО» і відміткою про взяття на облік.
Після перевірки ТУ вносяться до Бази даних «Технічні умови України».

На титульній сторінці ТУ (змін до ТУ) наноситься спеціальний знак, що засвідчує, що ТУ (зміни до ТУ) внесені до Бази даних «Технічні умови України», перевірені на відповідність законам України, нормативно-правовим актам і нормативним документам і є доказовою базою щодо гарантій якості та безпеки продукції, яка за ними випускається.

Перевірені ТУ є запорукою безпеки, якості та конкурентоспроможності вашої продукції, що дозволяє брати участь в тендерах, реалізовувати її як на вітчизняному ринку, так і за кордоном, в тому числі в країнах ЄС.

Перевірити наявність технічних умов за видом продукції Ви можете в Переліку ТУ, взятих на облік ДП «Харківстандартметрологія» і Каталозі ТУ України.

На перевірку приймаються ТУ (зміни до ТУ) за всіма видами продукції.

Для перевірки ТУ (змін до ТУ) надаються такі документи:

 • супровідний лист (заяву) (Форма Заяви);
 • оригінал і два дубліката ТУ або змін до ТУ;
 • копії документів про погодження ТУ або змін до ТУ (в разі відсутності погоджувальних підписів на титульному аркуші);
 • копія висновку санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ або змін до ТУ, завірена підписом і печаткою розробника-власника ТУ;
 • копія висновку санітарно-епідеміологічної експертизи для продовольчої сировини, речовини та супутнього матеріалу;
 • каталожна карта продукції в 2-х примірниках, заповнена українською мовою. (Форма Каталожної карти)

Додатково, в залежності від виду продукції, послуг:

 • копія контракту (ліцензії) на застосування для ТУ іноземних фірм;
 • акт приймання дослідного зразка або акт кваліфікаційних випробувань установчої серії (першої промислової партії);
 • акт державних приймальних випробувань для засобів вимірювальної техніки;
 • протокол дегустаційної комісії, технологічна інструкція на харчову продукцію та алкогольні напої;
 • свідоцтво про державну реєстрацію пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів їх застосування;
 • ветеринарне свідоцтво для продукції тваринного походження;
 • реєстраційне посвідчення для медичних виробів.

Правила та вимоги щодо перевірки ТУ та змін до них визначаються в СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та База даних» Технічні умови України. Загальні вимоги».

Тривалість перевірки ТУ, змін до ТУ в ДП «Харківстандартметрологія» не перевищує 20 робочих днів з дня їх надходження.

Відділ стандартизації пропонує послуги із супроводу процесу узгодження проектів технічних умов з міністерствами і відомствами.

З питань перевірки і оформлення тексту ТУ (змін до ТУ) звертатися до відділу стандартизації

Наші контакти: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, к. 204, 205
тел. / факс (057) 758-13-95, 719-72-13
e-mail: 360@mtl.kharkov.ua

Начальник відділу Музиченко Вікторія Юріївна

Актуалізація технічних умов

Відповідно до вимог п.7.1 СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016: “Для забезпечення відповідності технічних умов законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів і кодексів усталеної практики власник технічних умов проводить їх періодичну перевірку (організовує і координує діяльність з проведення перевірки належних йому технічних умов)”.

Технічні умови, які знаходяться в Головному фонді технічних умов (регіональному фонді ТУ) і внесені до бази даних, перевіряються не рідше одного разу на п’ять років з дати набрання чинності технічною умовою або з дати прийняття останньої зміни до ТУ.

Зміни до технічних умов розробляють їх власники.

У зв’язку з впровадженням і застосуванням низки технічних регламентів на конкретні види продукції необхідно перевірити чинні ТУ на відповідність технічним регламентам і визначити обов’язкові стандарти, які підпадають під їх дію.

Перевірити наявність технічних умов за видом продукції Ви можете в Переліку ТУ, взятих на облік ДП «Харківстандартметрологія» і в Каталозі ТУ України.

З питань перевірки, оформлення, доопрацювання, актуалізації, допомоги при розробці ТУ (змін до ТУ) звертатися до відділу стандартизації.
Наші контакти: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, к. 204, 205

Тел. / факс (057) 758-13-95, 719-72-13
e-mail: 360@mtl.kharkov.ua
Начальник відділу Музиченко Вікторія Юріївна

Фонд технічних умов:
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, к. 207
тел. 756-37-83

Інформаційно-консультаційні послуги

ДП «Харківстандартметрологія» як технічно компетентне підприємство пропонує для товаровиробників і підприємців інформаційно-консультаційні послуги з питань підвищення якості продукції, забезпечення її конкурентоспроможності та відповідності вимогам законодавчих та нормативних актів.

У нас ви можете отримати наступні інформаційно-консультаційні послуги:

 • застосування норм і положень нормативно-правових актів та нормативних документів, яким повинна відповідати продукція;
 • впровадження і застосування технічних регламентів на конкретні види продукції;
 • вимоги до документації, яка повинна супроводжувати продукцію при постачанні нафти в торговельну мережу;
  вимоги до технологічної документації;
 • методична допомога при розробці технологічних інструкцій;
 • методична допомога при розробці технічних умов;
 • впровадження у виробництво нових видів продукції;
  вимоги до споживчого, групового та транспортного маркування конкретних найменувань харчових і нехарчових продуктів;
 • консультації з питань присвоєння класифікаційних ознак на продукцію і послуги, необхідних при реєстрації ТУ:

– кодів ДКПП згідно з державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010;

– кодів УКНД згідно з українським класифікатором нормативних документів ДК 004:2008.

Наші фахівці надають всебічну висококваліфіковану допомогу товаровиробникам усіх форм власності в організації виробництва продукції, забезпеченні відповідності продукції вимогам нормативних документів, технічних регламентів, нормативно-правових актів та попередження випуску недоброякісної продукції.

ДП «Харківстандартметрологія» має багаторічний досвід надання практичної допомоги виробникам у виготовленні безпечної, якісної і конкурентоспроможної продукції.

Співпраця з ДП «Харківстандартметрологія» дозволить вам оперативно отримати інформацію, що стосується змін в законодавстві, та своєчасно вжити заходів щодо усунення невідповідностей, які можуть виникнути в разі набрання чинності новими законодавчими актами, уникнути можливих невиправданих збитків.

Для укладення договору на інформаційно-консультаційне обслуговування вам потрібно звернутися до відділу стандартизації.

Наші контакти: 61002, м. Харків, вул. Мироносицка, 40, к.204, 205

Тел / факс (057) 758-13-95, 719-72-13

e-mail: 360@mtl.kharkov.ua

Начальник відділу Музиченко Вікторія Юріївна

Споживча експертиза

Споживча експертиза – це комплексне дослідження показників якості та безпечності товарів (послуг) на відповідність нормам чинного законодавства, чинним нормативно-правовим актам, вимогам нормативної і технічної документації, а також встановлення причин невідповідності об’єкта експертизи чинним вимогам.

Цілі споживчої експертизи

 • захист інтересів споживачів,
 • забезпечення якості та безпечності харчових продуктів,
 • забезпечення охорони здоров’я населення,
 • розробка заходів щодо запобігання надходженню на споживчий ринок і обороту на ньому неякісної та небезпечної споживчої продукції (продуктів харчування, побутових та господарських товарів, товарів для дітей, послуг торгівлі тощо).

Споживча експертиза проводиться на підставі ст. 50 Конституції України, якою «кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекреченою» і п.1 ч. 4 ст. 21 Закону України «Про інформацію», де встановлено: «До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені відомості про якість харчових продуктів і предметів побуту».

Завдання споживчої експертизи – отримання достовірної та об’єктивної інформації про якість та безпечність споживчої продукції.

Проводячи споживчу експертизу, ДП «Харківстандартметрологія» на умовах аутсорсингу може виступати в ролі служби якості для торгових мереж, ресторанів і логістичних центрів.

Наші переваги

Підприємство має кваліфікований персонал і потужну випробувальну базу для проведення споживчої експертизи продукції. Державний випробувальний центр з підтвердження відповідності ДП «Харківстандартметрологія» акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» (атестат акредитації № 2Н545).

Незалежна споживча експертиза проводиться висококваліфікованими експертами відповідно до стандарту СОУ КЗПС 74.9-02568182-001:2012 «Споживча експертиза продукції (товарів, робіт, послуг). Основні положення. Організація, порядок проведення та оформлення результатів».

Наші контакти: 61002, м. Харьков, вул. Мироносицька, 40, к. 204, 205
Тел. / факс (057) 758-13-95, 719-72-13
e-mail: 360@mtl.kharkov.ua

Начальник відділу – Музиченко Вікторія Юріївна

Інформація про надходження нормативних документів

 

 

 

 

 

 

 

Надання копії ТУ на вимогу організації-власника

Підприємства та організації можуть за офіційним запитом отримати завірену копію примірника ТУ, власником яких вони є, що зберігаються в регіональному фонді технічних умов України.

Для замовлення послуги

надішліть листа на e-mail: 360@mtl.kharkov.ua або зверніться за тел. (057) 756-37-83.

Вартість послуги залежить від обсягу документа.

Вилучення ТУ з бази даних «ТУ України»

Вилучення ТУ з Головного фонду ТУ України та бази банних «Технічні умови України» проводиться згідно з СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та База даних «Технічні умови України». Загальні вимоги».

ТУ вилучаються із Головного фонду ТУ України та бази даних «ТУ України» у таких випадках:

 • за бажанням власника ТУ на підставі офіційного звернення;
 • у разі закінчення терміну чинності ТУ, якщо протягом двох місяців до ТУ не внесені зміни щодо продовження їх чинності;
 • у разі відкликання погодження ТУ офіційним листом з наведеним обґрунтуванням;
 • у разі встановлення ліквідації власника ТУ або його відсутності за місцем знаходження, зазначеним у каталожній карті;
 • у разі недотримання власником ТУ вимог п. 4.6 СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 стосовно необхідності перевірки ТУ на відповідність законодавству, технічним регламентам, вимогам національних стандартів та кодексів усталеної практики не рідше 1 разу на п`ять років;
 • у разі виявлення невідповідності ТУ законодавству України, нормативно-правовим актам, в тому числі технічним регламентам, або прийняття нормативно-правових актів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені в технічних умовах, якщо власником не вжито заходів щодо усунення зазначених невідповідностей.

ТУ, вилучені із Головного фонду України та бази «ТУ України», можуть бути повторно внесені до них за заявою власника за умови усунення підстав для вилучення з бази даних протягом трьох років від дати вилучення.

За додатковою інформацією звертайтеся до
Фонду облікованих технічних умов:
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, к. 207
тел. (057) 756-37-83

Попередження про вилучення ТУ з бази даних «ТУ України»:

Перелік ТУ, термін дії яких спливає в період з 01.12.2019 по 31.03.2020 (завантажити).

Залишилися питання?
Отримайте відповіді від експерта прямо зараз!
Отримати консультацію