Назад
Сертифікація систем управління

Впровадження систем управління забезпечують підвищення конкурентоспроможності організацій на вітчизняному та світовому ринках.

Наші фахівці мають високу кваліфікацію і досвід практичної роботи, що підтверджується кількістю сертифікованих підприємств в різних регіонах України – понад 500.

Переваги роботи з нами:
Тендери
Тендери
Наявність сертифікату ISO стане вашою конкурентною перевагою при участі в тендерах і підвищить шанси на перемогу, де наявність сертифіката ISO - обов'язкова вимога.
Експорт
Експорт
Розширюйте ринки збуту за рахунок виходу вашої продукції на міжнародні ринки.
Масштабування бізнесу
Масштабування бізнесу
Працюйте з великими всеукраїнськими торговими мережами і державними організаціями.
Лояльність
Лояльність
Зміцніть свої позиції на вітчизняному ринку за рахунок підвищення лояльності і довіри споживачів до вашої продукції.
Системи управління якістю

Сертифікація систем управління якістю здійснюється на відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001: 2015 «Системи управління якістю. Вимоги»,  ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги» та ISO 9001:2015 «Quality management systems — Requirements».

Цей стандарт встановлює вимоги до системи управління якістю, якщо організація:

 • бажає показати свою здатність постійно надавати продукцію, яка задовольняє вимогам замовника, законодавчим актам, що застосовуються та іншим обов’язковим вимогам;
 • ставить собі за мету підвищення задоволеності споживачів за допомогою ефективного застосування системи управління якістю, включаючи процеси постійного поліпшення процесів.

Оцінка відповідності (сертифікація) систем управління якістю проводиться за заявками підприємств усіх напрямків діяльності і будь-якої форми власності.

Вигоди від впровадження системи управління якістю:

 • ефективне управління процесами;
 • пріоритет при участі в тендерах;
 • підприємство отримує можливість співпрацювати з іноземними партнерами, оскільки наявність сертифіката на систему управління в усьому світі є стандартною діловою практикою при укладанні контрактів і угод;
 • використання інформації щодо сертифікації на відповідність ISO 9001:2015 в рекламних цілях, що, позначається на розширенні клієнтської бази;
 • підвищення престижу і авторитету Вашого підприємства в очах зацікавлених сторін: замовників, споживачів, партнерів та інвесторів.

Наші переваги

ДП «Харківстандартметрологія» має багаторічний досвід з сертифікації систем управління, акредитовано відповідно до вимог європейського стандарту ISO/IEC 17021 Національним агентством з акредитації України (атестат акредитації № 8О072) і призначено наказами Мінекономрозвитку України, як орган з сертифікації систем управління.

Наші фахівці допоможуть Вам кваліфіковано і в найкоротші терміни вирішити питання отримання сертифіката відповідності системи управління якістю.

Після проведення процедури сертифікації діючої на Вашому підприємстві системи управління якістю, наш орган з оцінки відповідності готовий запропонувати Вам провести роботи з оцінки відповідності продукції.

Ознайомитися з процесом виконання робіт:

 1. Порядок сертифiкачiї систем управлiння якiстю та систем екологiчного управлiння;
 2. Політика органу з сертифiкацii систем управлiння вiдносно неупередженостi своiх дiй пiд час проведення робiт iз сертифiкацii;
 3. Порядок  розгляду скарг та апеляцій;
 4. Угода щодо використання знаку IAF MLA.

Для сертифікації системи управління якістю потрібно звернутися до відділу сертифікації систем управління:

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, кімн. 302
тел./факс (057) 752-43-81,
тел./факс (057) 756-38-05
E-mail: 310@mtl.kharkov.ua

Начальник відділу – Рогов Михайло Феліксович

 

Для проведення сертифікації системи управління якістю необхідно подати заявку та заповнити анкету.

Скачати заявку
Заявка на проведення сертифікації системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001: 2015
Скачати анкету
Опитувальна анкета для проведення попереднього обстеження системи управління якістю підприємства-заявника на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015
Сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів (HACCP)

Сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів (на основі принципів HACCP) здійснюється на відповідність стандартам ДСТУ 4161-2003 «Системи управління безпечністю  харчових продуктів. Вимоги» та ДСТУ ISO 22000: 2019 «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга», ISO 22000:2018 «Food safety management systems. Requirements for any organization in the food chain»

Аналіз небезпечних чинників та критичі точки контролю (в латинській абревіатурі – HACCP “Hazard Analysisand Critical Control Points”) є науково обґрунтованою концепцією, яка дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників. НАССР є єдиною системою забезпечення безпечності харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями.

Концепція НАССР розроблена в 1960-х роках спільними зусиллями компанії «Піллсбері», Лабораторії збройних сил США і Національного управління з аеронавтики і космонавтики (NАSA). Вона була створена з метою виробництва безпечних харчових продуктів для Американської космічної програми і представлена компанією «Піллсбері» в 1971 р на Першій американській національній конференції з питань безпечності харчових продуктів.

Всесвітня організація охорони здоров’я та Міжнародна комісія за мікробіологічними показниками безпечності харчових продуктів схвалили використання системи НАССР.

Система НАССР – це інструмент управління, який забезпечує більш структурований підхід до контролю ідентифікованих небезпечних чинників в порівнянні з традиційними методами, такими як інспектування або контроль якості готової продукції. Її використання дозволяє перейти від випробування кінцевого продукту до розробки превентивних методів забезпечення безпечності харчової продукції.

Кому необхідні системи управління безпечністю харчових продуктів?

Системи управління безпекою харчових продуктів необхідні всім організаціям, що мають відношення до обігу харчових продуктів.

Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», на всіх потужностях, які здійснюють діяльність з харчовими продуктами, в тому числі в закладах громадського харчування, повинні бути впроваджені системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

Переваги від використання системи НАССР

 • НАССР є системним підходом, який охоплює всі аспекти безпечності харчових продуктів, починаючи від вирощування, збору врожаю, закупівлі сировини і закінчуючи використанням продукту кінцевим споживачем.
 • Використання НАССР перенесе акценти від випробування кінцевого продукту до використання превентивних методів забезпечення безпечності продукції при виробництві та реалізації.
 • Правильно проведений аналіз небезпечних чинників дозволяє виявити приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу.
 • Зменшуються втрати, пов’язані з відкликанням продукції, штрафними санкціями і судовими позовами.
 • НАССР може інтегруватися в загальну систему менеджменту якості відповідно до стандартів серії ISO 9000.
 • Міжнародні організації, такі як Комісія СоdехАlimеntаrius, схвалили застосування НАССР як найбільш ефективного засобу попередження захворювань, що викликаються харчовими продуктами.
 • Застосування НАССР може бути корисним для підтвердження виконання законодавчих та нормативних вимог.

Наші переваги

ДП «Харківстандартметрологія» має багаторічний досвід з сертифікації систем управління, має акредитацію Національного агентства з акредитації України відповідно до вимог стандартів ДСТУ ЕN ISO/IEC 17021-1:2017 (ЕN ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) та ISO/ТS 22003:2013  (атестат акредитації №8О072).

З 2004 року ДП «Харківстандартметрологія» проводить роботи з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів. За цей час нами видано понад 300 сертифікатів на відповідність стандартам ДСТУ 4161-2003 та ISO 22000:2005, ДСТУ ISO 22000:2007, ISO 22000:2018, ДСТУ ISO 22000:2019.

Висока якість послуг гарантується, насамперед, компетентністю наших аудиторів, що мають досвід робіт з підприємствами різних галузей харчової промисловості.

Сектор HACCP відділу сертифікації систем управління проводить комплекс заходів у сфері управління безпечністю харчових продуктів:

 • семінари-тренінги з розробки та впровадження систем НАССР;
 • навчання з проведення внутрішніх аудитів систем управління безпечністю харчових продуктів;
 • роботи з сертифікації систем управління (ДСТУ 4161-2003, ISO 22000:2018, ДСТУ ISO 22000:2019).

Ознайомитися з процесом виконання робіт:

 1. Порядок сертифiкачiї систем управління безпечністю харчових продуктів;
 2. Політика органу з сертифiкацii систем управлiння вiдносно неупередженостi своiх дiй пiд час проведення робiт iз сертифiкацii;
 3. Порядок  розгляду скарг та апеляцій;
 4. Угода щодо використання знаку IAF MLA.

На замовлення підприємств впродовж року проводяться семінари на теми:

 • Вимоги ДСТУ 4161-2003 «Системы управления безопасностью пищевых продуктов. Требования». Особливості впровадження принципів НАССР
 • Вимоги ДСТУ ISO 22000:2019 «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга»
 • Впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР.  Вимоги ДСТУ ISO 22000:2019 и ISO/ТS 22002-1:2009
 • Вимоги ДСТУ 4161-2003. Застосування стандарту ДСТУ ISO 19011 при проведенні внутрішніх аудитів системи управління безпечністю харчових продуктів
 • Вимоги ДСТУ ISO 22000:2019. Застосування стандарту ДСТУ ISO 19011 при проведенні внутрішніх аудитів системи управління безпечністю харчових продуктів.

Заявки на участь у семінарах можна направити по е-mail: 110@mtl.kharkov.ua або звертатися за телефоном  (057) 756-37-93.

З питань сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів необхідно звернутися в сектор НАССР відділу сертифікації систем управління::

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, кімн. 302, 303
тел./факс (057) 752-43-81,
тел./факс (057) 756-38-05
E-mail: 310@mtl.kharkov.ua

Начальник відділу – Рогов Михайло Феліксович

Начальник сектора НАССР – Тєплова Світлана Анатоліївна

тел./факс (057) 756-37-93

 

Для початку робіт з  сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів необхідно подати заявку та заповнити опитувальну анкету.

Скачати заявку
Заявка та Опитувальна анкета на проведення сертифікації системи керування безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 22000:2019 або ISO 22000:2018
Скачати заявку
Заявка та Опитувальна анкета на проведення сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог стандарту ДСТУ 4161-2003
Системи екологічного управління

Сертифікація систем екологічного управління здійснюється на відповідність стандарту ДСТУ ISO 14001: 2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування».

Основне завдання системи екологічного управління – забезпечити заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища, захистити від можливих негативних впливів на неї, викликаних виробничою діяльністю. Стандарт стосується тих визначених організацією екологічних аспектів, які вона може контролювати і на які вона може впливати.

Для кого проводиться сертифікація систем екологічного управління?

Сертифікація систем екологічного управління проводиться за заявками підприємств усіх напрямків діяльності і будь-якої форми власності.

Впроваджена система екологічного управління вважається ознакою соціально відповідального менеджменту, престижу організації.

Розробка, впровадження та сертифікація системи екологічного управління на відповідність ДСТУ ISO 14001:2015 є об’єктивною необхідністю і забезпечить Вашому підприємству такі переваги:

 • мінімізація впливу на навколишнє середовище;
 • зниження ризиків виникнення аварійних ситуацій;
 • максимально ефективне використання ресурсів;
 • зменшення обсягів відходів;
 • демонстрація хорошого корпоративного іміджу;
 • усунення екологічних бар’єрів і розширення ринків збуту;
 • підвищення довіри до підприємства з боку замовників, інвесторів і т.п.

Наші переваги

ДП «Харківстандартметрологія» має багаторічний досвід надання практичної допомоги з сертифікації систем управління, акредитовано відповідно до вимог європейського стандарту ISO / IEC 17021 Національним агентством з акредитації України (атестат акредитації № 8О072) і призначено наказами Мінекономрозвитку України як орган з сертифікації систем управління.

Наші фахівці допоможуть Вам кваліфіковано і в найкоротші терміни вирішити питання отримання сертифікату на систему екологічного управління.

Ознайомитися з процесом виконання робіт:

 1. Порядок сертифiкачiї систем управлiння якiстю та систем екологiчного управлiння;
 2. Політика органу з сертифiкацii систем управлiння вiдносно неупередженостi своiх дiй пiд час проведення робiт iз сертифiкацii;
 3. Порядок  розгляду скарг та апеляцій;
 4. Угода щодо використання знаку IAF MLA.

Для сертифікації системи екологічного управління потрібно звернутися до відділу сертифікації систем управління:

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, кімн. 302
тел./факс (057) 752-43-81,
тел./факс (057) 756-38-05
E-mail: 310@mtl.kharkov.ua
Начальник відділу – Рогов Михайло Феліксович

Для проведення сертифікації системи екологічного управління якістю необхідно подати заявку та заповнити опитувальну анкету.

Скачати заявку
Заявка на проведення сертифікації системи екологічного управління відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2015
Скачати анкету
Опитувальна анкета для проведення попереднього обстеження системи екологічного управління підприємства-замовника на відповідність вимогам ДСТУ ISO 14001:2015
Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці

ISO 45001:2018 – міжнародний стандарт, який був опублікований у березні 2018 року, і замінив стандарт OHSAS 18001:2007. Він містить правила, які підприємство має використовувати для впровадження системи управління охорони здоров’я та безпекою праці (ОЗтаБП) та підвищення її результативності. Повний перехід на нову версію стандарту має відбутися до 01.01. 2022 року, коли втрачає чинність ДСТУ OHSAS 18001:2010.

Цей стандарт встановлює вимоги до системи управління ОЗтаБП, якщо підприємство відноситься до наступних галузей економіки:

 • металургія
 • хімічна промисловість
 • гірництво
 • будівництво
 • лісозаготівля
 • машинобудування
 • охорона здоров’я
 • інші види діяльності з високим рівнем ризику небезпеки для працюючих.

Вигоди від впровадження системи управління охороною здоров’я та безпекою праці:

Підприємство, що працює за вимогами стандарту ISO 45001  має можливість:

 • зменшити рівень травматизму і професійних захворювань;
 • зменшити витрати на лікарняні і страхові виплати;
 • підвищити лояльність співробітників, що зменшить плинність кадрів і підвищить продуктивність праці;
 • зміцнити імідж компанії;
 • бути готовим до перевірок контролюючих органів, що зменшує можливість отримання штрафів.

Також, наявність сертифікату ISO 45001, може бути як вимога участі в тендері.

Відмінності ISO 45001 від OHSAS 18001

Стандарт ISO 45001 охоплює більше вимог, але має зручну, подібну до стандарту ISO 9001, структуру. ISO 45001 включає розділ по впровадженню системи, який раніше був відокремлений в стандарт OHSAS 18002. Збільшена роль керівництва, особливо що стосується відповідальності за наслідки. І взагалі, новий стандарт націлений на використання безпеки праці як складової розвитку компанії, що його застосовує.

Наші переваги

ДП «Харківстандартметрологія» має багаторічний досвід з сертифікації систем управління, акредитовано відповідно до вимог європейського стандарту ISO / IEC 17021 Національним агентством з акредитації України (атестат акредитації № 8О072) .

Наші фахівці допоможуть Вам кваліфіковано і в найкоротші терміни вирішити питання отримання сертифіката відповідності системи управління ОЗтаБП.

Ознайомитися з процесом виконання робіт:

 1. Порядок сертифiкачiї систем управлiння якiстю та систем екологiчного управлiння;
 2. Політика органу з сертифiкацii систем управлiння вiдносно неупередженостi своiх дiй пiд час проведення робiт iз сертифiкацii;
 3. Порядок  розгляду скарг та апеляцій;
 4. Угода щодо використання знаку IAF MLA.

Для сертифікації системи управління потрібно звернутися до відділу сертифікації систем  управління:

61002, г. Харківв, вул. Мироносицька, 40, кімн. 302
тел./факс (057) 752-43-81,
тел./факс (057) 756-38-05
E-mail: 310@mtl.kharkov.ua

Начальник відділу – Рогов Михайло Феліксович

Для проведення сертифікації системи управління ОЗтаБП необхідно подати заявку та заповнити анкету.

Скачати заявку
Заявка на проведення сертифікації системи управління ОЗтаБП відповідно до вимог стандарту ISO 45001:2018
Скачати анкету
Опитувальна анкета для проведення попереднього обстеження системи управління ОЗтаБП підприємства-заявника на відповідність вимогам стандарту ISO 45001:2018
Системи управління якістю медичних виробів

Сертифікація систем управління якістю при виробництві медичних виробів здійснюється на відповідність стандарту ДСТУ EN ISO 13485:2018 «Медичні вироби. Системи управління якістю. Вимоги до регулювання » та ISO 13485:2016 «Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes».

Цей стандарт діє відносно систем управління якістю в медичній галузі. Основна мета стандарту ISO 13485 – полегшити гармонізацію нормативних вимог, що діють стосовно систем управління якістю. У більшій частині він ґрунтується на ISO 9001, але також включає ряд певних вимог, що пред’являються до медичних виробів, наприклад, аналіз ризиків, стерильність і валідація спеціальних процесів.

Для кого проводиться сертифікація систем управління якістю медичних виробів

Сертифікація систем управління якістю медичних виробів проводиться в тих випадках, коли організація повинна продемонструвати, що вона може постачати медичні вироби і надавати супутні послуги, що відповідають регламентним вимогам та  вимогам замовників. Організації повинні дотримуватися вимог даного стандарту на різних стадіях життєвого циклу продукції: при проектуванні, розробці, виробництві, установці, обслуговуванні і продажу медичних виробів.

Вигоди від впровадження системи управління якістю медичних виробів

 • ефективне управління процесами;
 • пріоритет при участі в тендерах;
 • підприємство отримує можливість співпрацювати з іноземними партнерами, оскільки наявність сертифіката на систему управління в усьому світі є стандартною діловою практикою при укладанні контрактів і угод;
 • використання інформації щодо сертифікації на відповідність ISO 13485 в рекламних цілях, що, позначається на розширенні клієнтської бази;
 • підвищення престижу і авторитету Вашого підприємства в очах зацікавлених сторін: замовників, споживачів, партнерів та інвесторів.

Наші переваги

ДП «Харківстандартметрологія» має багаторічний досвід  з сертифікації систем управління, акредитовано відповідно до вимог європейського стандарту ISO / IEC 17021 Національним агентством з акредитації України (атестат акредитації № 8О072) і призначено наказами Мінекономрозвитку України, як орган з сертифікації систем управління.

Наші фахівці допоможуть Вам кваліфіковано і в найкоротші терміни вирішити питання отримання сертифіката відповідності системи управління якістю.

Також, якщо потрібно , наш орган з оцінки відповідності готовий запропонувати Вам провести роботи з оцінки відповідності медичних виробів.

Ознайомитися з процесом виконання робіт:

 1. Порядок сертифiкачiї систем управлiння якiстю та систем екологiчного управлiння;
 2. Політика органу з сертифiкацii систем управлiння вiдносно неупередженостi своiх дiй пiд час проведення робiт iз сертифiкацii;
 3. Порядок  розгляду скарг та апеляцій;
 4. Угода щодо використання знаку IAF MLA.

Для сертифікації системи управління якістю потрібно звернутися до відділу сертифікації систем  управління:

61002, м. Харків, вул. Мироносицкая, 40, кімн. 302
тел./факс (057) 752-43-81,
тел./факс (057) 756-38-05
E-mail: 310@mtl.kharkov.ua
Начальник відділу – Рогов Михайло Феліксович

Для проведення сертифікації системи управління якістю необхідно подати заявку та заповнити анкету.

Скачати заявку
Заявка на проведення сертифікації системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO 13485: 2018
Скачати анкету
Опитувальна анкета для проведення попереднього обстеження системи управління якістю підприємства-заявника згідно з вимогами ISO 13485:2016
Залишились питання?
Отримайте відповіді від експерта прямо зараз!
Отримати консультацію